Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 174 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 918 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 079 zł
Zaliczka na podatek 7 775 zł
Całość - kwota brutto 78 275 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 275,00 7 639,64 1 174,13 1 917,74 6 078,91 67 293,00 7 775,00 53 689,58
Luty 78 275,00 7 639,64 1 174,13 1 917,74 6 078,91 67 293,00 10 692,00 50 772,58
Marzec 78 275,00 5 026,40 772,49 1 917,74 6 350,25 70 308,00 22 499,00 41 709,12
Kwiecień 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Maj 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Czerwiec 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Lipiec 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Sierpień 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Wrzesień 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Październik 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Listopad 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Grudzień 78 275,00 0,00 0,00 1 917,74 6 872,15 76 107,00 24 354,00 45 131,11
Rocznie 939 300,00 20 305,68 3 120,75 23 012,88 80 357,42 889 857,00 179 795,00 552 351,27
Wynagrodzenie pracownika 78 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 640 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 088 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 307 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 918 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 94 306 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 275,00 7 639,64 5 087,88 1 307,19 1 996,02 94 305,73 zł
Luty 78 275,00 7 639,64 5 087,88 1 307,19 1 996,02 94 305,73 zł
Marzec 78 275,00 5 026,40 3 347,49 1 307,19 1 996,02 89 952,10 zł
Kwiecień 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Maj 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Czerwiec 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Lipiec 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Sierpień 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Wrzesień 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Październik 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Listopad 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Grudzień 78 275,00 0,00 0,00 1 307,19 1 996,02 81 578,21 zł
Rocznie 939 300,00 20 305,68 13 523,25 15 686,28 23 952,24 1 012 767,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 78 275 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 306 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 098 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 845 zł
Zaliczka na podatek 6 235 zł
Całość - kwota brutto 73 189 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 189,00 7 143,25 1 097,84 0,00 5 845,31 51 958,00 6 235,00 52 867,64
Luty 73 189,00 7 143,25 1 097,84 0,00 5 845,31 51 958,00 6 235,00 52 867,64
Marzec 73 189,00 6 019,18 925,07 0,00 5 962,03 52 996,00 6 360,00 53 923,20
Kwiecień 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Maj 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Czerwiec 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Lipiec 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Sierpień 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Wrzesień 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Październik 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Listopad 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Grudzień 73 189,00 0,00 0,00 0,00 6 587,01 58 551,00 7 026,00 59 575,87
Rocznie 878 268,00 20 305,68 3 120,75 0,00 76 935,74 683 871,00 5 128,00 695 841,31
Wynagrodzenie pracownika 73 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 143 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 757 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 793 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 86 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 189,00 7 143,25 4 757,29 0,00 1 866,32 86 955,86 zł
Luty 73 189,00 7 143,25 4 757,29 0,00 1 866,32 86 955,86 zł
Marzec 73 189,00 6 019,18 4 008,67 0,00 1 866,32 85 083,17 zł
Kwiecień 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Maj 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Czerwiec 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Lipiec 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Sierpień 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Wrzesień 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Październik 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Listopad 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Grudzień 73 189,00 0,00 0,00 0,00 1 866,32 75 055,32 zł
Rocznie 878 268,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 395,84 934 492,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 73 189 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 868 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 52 868 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 705 zł
Całość - kwota brutto 64 005 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Luty 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Marzec 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Kwiecień 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Maj 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Czerwiec 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Lipiec 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Sierpień 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Wrzesień 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Październik 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Listopad 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Grudzień 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 204,00 8 705,00 55 300,00
Rocznie 768 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614 448,00 104 460,00 663 600,00
Wynagrodzenie pracownika 64 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 005 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Luty 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Marzec 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Kwiecień 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Maj 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Czerwiec 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Lipiec 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Sierpień 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Wrzesień 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Październik 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Listopad 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Grudzień 64 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 005,00 zł
Rocznie 768 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 005 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 005 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 997 zł
Zaliczka na podatek 19 099 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 66 638 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 66 638,00 0,00 0,00 0,00 5 997,42 0,00 19 099,00 0,00 41 541,58
Luty 66 638,00 0,00 0,00 0,00 5 997,42 0,00 20 899,00 0,00 39 741,58
Marzec 66 638,00 0,00 0,00 0,00 5 997,42 0,00 20 899,00 0,00 39 741,58
Kwiecień 66 638,00 0,00 0,00 0,00 5 997,42 0,00 20 899,00 0,00 39 741,58
Maj 66 638,00 0,00 0,00 0,00 5 997,42 0,00 20 899,00 0,00 39 741,58
Czerwiec 66 638,00 0,00 0,00 0,00 5 997,42 0,00 20 899,00 0,00 39 741,58
Lipiec 66 638,00 176,27 72,24 0,00 5 997,42 15,08 20 815,00 0,00 39 561,99
Sierpień 66 638,00 176,27 72,24 0,00 5 997,42 15,08 20 815,00 0,00 39 561,99
Wrzesień 66 638,00 176,27 72,24 0,00 5 997,42 15,08 20 815,00 0,00 39 561,99
Październik 66 638,00 176,27 72,24 0,00 5 997,42 15,08 20 815,00 0,00 39 561,99
Listopad 66 638,00 176,27 72,24 0,00 5 997,42 15,08 20 815,00 0,00 39 561,99
Grudzień 66 638,00 176,27 72,24 0,00 5 997,42 15,08 20 815,00 0,00 39 561,99
Rocznie 799 656,00 1 057,62 433,44 0,00 71 969,04 0,00 248 484,00 0,00 477 621,42

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 66 638 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 542 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.