Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 56000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 56 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 736 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 189 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 942 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 156 zł
Zaliczka na podatek 7 878 zł
Całość - kwota brutto 79 267 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 267,00 7 736,46 1 189,01 1 942,04 6 155,95 68 149,00 7 878,00 54 365,54
Luty 79 267,00 7 736,46 1 189,01 1 942,04 6 155,95 68 149,00 11 137,00 51 106,54
Marzec 79 267,00 4 832,76 742,73 1 942,04 6 457,45 71 499,00 22 880,00 42 412,02
Kwiecień 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Maj 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Czerwiec 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Lipiec 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Sierpień 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Wrzesień 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Październik 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Listopad 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Grudzień 79 267,00 0,00 0,00 1 942,04 6 959,25 77 075,00 24 664,00 45 701,71
Rocznie 951 204,00 20 305,68 3 120,75 23 304,48 81 402,60 901 472,00 182 471,00 559 199,49
Wynagrodzenie pracownika 79 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 736 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 152 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 324 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 942 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 95 501 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 267,00 7 736,46 5 152,36 1 323,76 2 021,31 95 500,89 zł
Luty 79 267,00 7 736,46 5 152,36 1 323,76 2 021,31 95 500,89 zł
Marzec 79 267,00 4 832,76 3 218,53 1 323,76 2 021,31 90 663,36 zł
Kwiecień 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Maj 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Czerwiec 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Lipiec 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Sierpień 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Wrzesień 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Październik 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Listopad 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Grudzień 79 267,00 0,00 0,00 1 323,76 2 021,31 82 612,07 zł
Rocznie 951 204,00 20 305,68 13 523,25 15 885,12 24 255,72 1 025 173,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 79 267 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 54 366 zł netto poniesie łączny koszt równy 95 501 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 56000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 56 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 234 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 919 zł
Zaliczka na podatek 6 314 zł
Całość - kwota brutto 74 115 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 74 115,00 7 233,62 1 111,73 0,00 5 919,27 52 616,00 6 314,00 53 536,46
Luty 74 115,00 7 233,62 1 111,73 0,00 5 919,27 52 616,00 6 314,00 53 536,46
Marzec 74 115,00 5 838,44 897,29 0,00 6 064,13 53 903,00 6 468,00 54 846,78
Kwiecień 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Maj 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Czerwiec 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Lipiec 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Sierpień 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Wrzesień 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Październik 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Listopad 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Grudzień 74 115,00 0,00 0,00 0,00 6 670,35 59 292,00 7 115,00 60 329,61
Rocznie 889 380,00 20 305,68 3 120,75 0,00 77 935,82 692 763,00 5 199,00 704 886,19
Wynagrodzenie pracownika 74 115 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 234 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 817 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 816 zł
FGŚP 74 zł
Cała kwota 88 056 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 74 115,00 7 233,62 4 817,48 0,00 1 889,94 88 056,04 zł
Luty 74 115,00 7 233,62 4 817,48 0,00 1 889,94 88 056,04 zł
Marzec 74 115,00 5 838,44 3 888,29 0,00 1 889,94 85 731,67 zł
Kwiecień 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Maj 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Czerwiec 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Lipiec 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Sierpień 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Wrzesień 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Październik 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Listopad 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Grudzień 74 115,00 0,00 0,00 0,00 1 889,94 76 004,94 zł
Rocznie 889 380,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 679,28 945 888,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 74 115 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 536 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 536 zł netto poniesie łączny koszt równy 88 056 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 56000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 56 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 815 zł
Całość - kwota brutto 64 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Luty 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Marzec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Kwiecień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Maj 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Czerwiec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Lipiec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Sierpień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Wrzesień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Październik 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Listopad 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Grudzień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Rocznie 777 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 224,00 105 780,00 672 000,00
Wynagrodzenie pracownika 64 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 815 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Luty 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Marzec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Kwiecień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Maj 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Czerwiec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Lipiec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Sierpień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Wrzesień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Październik 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Listopad 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Grudzień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Rocznie 777 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 815 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 56000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 56 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 42 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 073 zł
Zaliczka na podatek 19 369 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 67 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 67 482,00 0,00 0,00 0,00 6 073,38 0,00 19 369,00 0,00 42 039,62
Luty 67 482,00 0,00 0,00 0,00 6 073,38 0,00 21 169,00 0,00 40 239,62
Marzec 67 482,00 0,00 0,00 0,00 6 073,38 0,00 21 169,00 0,00 40 239,62
Kwiecień 67 482,00 0,00 0,00 0,00 6 073,38 0,00 21 169,00 0,00 40 239,62
Maj 67 482,00 0,00 0,00 0,00 6 073,38 0,00 21 169,00 0,00 40 239,62
Czerwiec 67 482,00 0,00 0,00 0,00 6 073,38 0,00 21 169,00 0,00 40 239,62
Lipiec 67 482,00 176,27 72,24 0,00 6 073,38 15,08 21 085,00 0,00 40 060,03
Sierpień 67 482,00 176,27 72,24 0,00 6 073,38 15,08 21 085,00 0,00 40 060,03
Wrzesień 67 482,00 176,27 72,24 0,00 6 073,38 15,08 21 085,00 0,00 40 060,03
Październik 67 482,00 176,27 72,24 0,00 6 073,38 15,08 21 085,00 0,00 40 060,03
Listopad 67 482,00 176,27 72,24 0,00 6 073,38 15,08 21 085,00 0,00 40 060,03
Grudzień 67 482,00 176,27 72,24 0,00 6 073,38 15,08 21 085,00 0,00 40 060,03
Rocznie 809 784,00 1 057,62 433,44 0,00 72 880,56 0,00 251 724,00 0,00 483 597,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 040 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.