Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 56000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 56 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 736 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 189 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 942 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 155 zł
Zaliczka na podatek 5 004 zł
Całość - kwota brutto 79 259 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 259,00 7 735,68 1 188,89 1 941,85 6 155,33 68 143,00 5 004,00 57 233,25
Luty 79 259,00 7 735,68 1 188,89 1 941,85 6 155,33 68 143,00 7 447,00 54 790,25
Marzec 79 259,00 1 868,26 287,12 1 941,85 6 764,56 74 912,00 17 207,00 51 190,21
Kwiecień 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Maj 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Czerwiec 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Lipiec 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Sierpień 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Wrzesień 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Październik 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Listopad 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Grudzień 79 259,00 0,00 0,00 1 941,85 6 958,54 77 067,00 17 703,00 52 655,61
Rocznie 951 108,00 17 339,62 2 664,90 23 302,20 81 702,08 904 801,00 188 985,00 637 114,20
Wynagrodzenie pracownika 79 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 736 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 152 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 324 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 942 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 95 491 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 259,00 7 735,68 5 151,84 1 323,63 2 021,11 95 491,26 zł
Luty 79 259,00 7 735,68 5 151,84 1 323,63 2 021,11 95 491,26 zł
Marzec 79 259,00 1 868,26 1 244,22 1 323,63 2 021,11 85 716,22 zł
Kwiecień 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Maj 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Czerwiec 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Lipiec 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Sierpień 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Wrzesień 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Październik 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Listopad 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Grudzień 79 259,00 0,00 0,00 1 323,63 2 021,11 82 603,74 zł
Rocznie 951 108,00 17 339,62 11 547,90 15 883,56 24 253,32 1 020 132,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 79 259 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 233 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 57 233 zł netto poniesie łączny koszt równy 95 491 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 56000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 56 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 112 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 919 zł
Zaliczka na podatek 3 847 zł
Całość - kwota brutto 74 111 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 74 111,00 7 233,23 1 111,67 0,00 5 918,95 52 613,00 3 847,00 56 000,15
Luty 74 111,00 7 233,23 1 111,67 0,00 5 918,95 52 613,00 3 847,00 56 000,15
Marzec 74 111,00 2 873,16 441,56 0,00 6 371,67 56 637,00 4 142,00 60 282,61
Kwiecień 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Maj 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Czerwiec 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Lipiec 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Sierpień 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Wrzesień 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Październik 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Listopad 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Grudzień 74 111,00 0,00 0,00 0,00 6 669,99 59 289,00 4 336,00 63 105,01
Rocznie 889 332,00 17 339,62 2 664,90 0,00 78 239,48 695 464,00 50 860,00 740 228,00
Wynagrodzenie pracownika 74 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 233 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 817 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 816 zł
FGŚP 74 zł
Cała kwota 88 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 74 111,00 7 233,23 4 817,22 0,00 1 889,83 88 051,28 zł
Luty 74 111,00 7 233,23 4 817,22 0,00 1 889,83 88 051,28 zł
Marzec 74 111,00 2 873,16 1 913,46 0,00 1 889,83 80 787,45 zł
Kwiecień 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Maj 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Czerwiec 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Lipiec 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Sierpień 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Wrzesień 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Październik 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Listopad 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Grudzień 74 111,00 0,00 0,00 0,00 1 889,83 76 000,83 zł
Rocznie 889 332,00 17 339,62 11 547,90 0,00 22 677,96 940 897,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 74 111 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 88 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 56000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 56 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 815 zł
Całość - kwota brutto 64 815 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Luty 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Marzec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Kwiecień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Maj 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Czerwiec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Lipiec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Sierpień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Wrzesień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Październik 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Listopad 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Grudzień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 852,00 8 815,00 56 000,00
Rocznie 777 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 224,00 105 780,00 672 000,00
Wynagrodzenie pracownika 64 815 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 815 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Luty 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Marzec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Kwiecień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Maj 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Czerwiec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Lipiec 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Sierpień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Wrzesień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Październik 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Listopad 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Grudzień 64 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 815,00 zł
Rocznie 777 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 815 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 815 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 56000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 56 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 48 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 19 369 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 67 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 67 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 369,00 0,00 48 113,00
Luty 67 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 169,00 0,00 46 313,00
Marzec 67 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 169,00 0,00 46 313,00
Kwiecień 67 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 169,00 0,00 46 313,00
Maj 67 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 169,00 0,00 46 313,00
Czerwiec 67 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 169,00 0,00 46 313,00
Lipiec 67 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 085,00 0,00 46 133,41
Sierpień 67 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 085,00 0,00 46 133,41
Wrzesień 67 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 085,00 0,00 46 133,41
Październik 67 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 085,00 0,00 46 133,41
Listopad 67 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 085,00 0,00 46 133,41
Grudzień 67 482,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 21 085,00 0,00 46 133,41
Rocznie 809 784,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 251 724,00 0,00 556 478,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 113 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.