Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 666 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 178 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 924 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 100 zł
Zaliczka na podatek 4 955 zł
Całość - kwota brutto 78 550 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 550,00 7 666,48 1 178,25 1 924,48 6 100,27 67 531,00 4 955,00 56 725,52
Luty 78 550,00 7 666,48 1 178,25 1 924,48 6 100,27 67 531,00 7 214,00 54 466,52
Marzec 78 550,00 2 006,66 308,40 1 924,48 6 687,94 74 060,00 17 011,00 50 611,52
Kwiecień 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Maj 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Czerwiec 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Lipiec 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Sierpień 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Wrzesień 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Październik 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Listopad 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Grudzień 78 550,00 0,00 0,00 1 924,48 6 896,30 76 376,00 17 544,00 52 185,22
Rocznie 942 600,00 17 339,62 2 664,90 23 093,76 80 955,18 896 506,00 187 076,00 631 470,54
Wynagrodzenie pracownika 78 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 666 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 106 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 312 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 924 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 94 637 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 550,00 7 666,48 5 105,75 1 311,79 2 003,03 94 637,05 zł
Luty 78 550,00 7 666,48 5 105,75 1 311,79 2 003,03 94 637,05 zł
Marzec 78 550,00 2 006,66 1 336,40 1 311,79 2 003,03 85 207,88 zł
Kwiecień 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Maj 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Czerwiec 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Lipiec 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Sierpień 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Wrzesień 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Październik 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Listopad 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Grudzień 78 550,00 0,00 0,00 1 311,79 2 003,03 81 864,82 zł
Rocznie 942 600,00 17 339,62 11 547,90 15 741,48 24 036,36 1 011 265,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 78 550 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 726 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 726 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 637 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 866 zł
Zaliczka na podatek 3 813 zł
Całość - kwota brutto 73 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 450,00 7 168,72 1 101,75 0,00 5 866,16 52 144,00 3 813,00 55 500,37
Luty 73 450,00 7 168,72 1 101,75 0,00 5 866,16 52 144,00 3 813,00 55 500,37
Marzec 73 450,00 3 002,18 461,40 0,00 6 298,78 55 989,00 4 094,00 59 593,64
Kwiecień 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Maj 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Czerwiec 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Lipiec 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Sierpień 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Wrzesień 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Październik 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Listopad 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Grudzień 73 450,00 0,00 0,00 0,00 6 610,50 58 760,00 4 297,00 62 542,50
Rocznie 881 400,00 17 339,62 2 664,90 0,00 77 525,60 689 117,00 50 393,00 733 476,88
Wynagrodzenie pracownika 73 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 774 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 800 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 87 266 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 450,00 7 168,72 4 774,25 0,00 1 872,98 87 265,95 zł
Luty 73 450,00 7 168,72 4 774,25 0,00 1 872,98 87 265,95 zł
Marzec 73 450,00 3 002,18 1 999,40 0,00 1 872,98 80 324,56 zł
Kwiecień 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Maj 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Czerwiec 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Lipiec 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Sierpień 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Wrzesień 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Październik 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Listopad 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Grudzień 73 450,00 0,00 0,00 0,00 1 872,98 75 322,98 zł
Rocznie 881 400,00 17 339,62 11 547,90 0,00 22 475,76 932 763,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 73 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 266 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 736 zł
Całość - kwota brutto 64 236 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Luty 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Marzec 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Kwiecień 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Maj 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Czerwiec 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Lipiec 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Sierpień 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Wrzesień 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Październik 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Listopad 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Grudzień 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 389,00 8 736,00 55 500,00
Rocznie 770 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 668,00 104 832,00 666 000,00
Wynagrodzenie pracownika 64 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Luty 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Marzec 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Kwiecień 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Maj 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Czerwiec 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Lipiec 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Sierpień 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Wrzesień 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Październik 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Listopad 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Grudzień 64 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 236,00 zł
Rocznie 770 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 703 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 19 176 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 66 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 66 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 176,00 0,00 47 703,00
Luty 66 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 976,00 0,00 45 903,00
Marzec 66 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 976,00 0,00 45 903,00
Kwiecień 66 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 976,00 0,00 45 903,00
Maj 66 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 976,00 0,00 45 903,00
Czerwiec 66 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 976,00 0,00 45 903,00
Lipiec 66 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 892,00 0,00 45 723,41
Sierpień 66 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 892,00 0,00 45 723,41
Wrzesień 66 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 892,00 0,00 45 723,41
Październik 66 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 892,00 0,00 45 723,41
Listopad 66 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 892,00 0,00 45 723,41
Grudzień 66 879,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 892,00 0,00 45 723,41
Rocznie 802 548,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 249 408,00 0,00 551 558,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 66 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 703 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.