Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 681 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 181 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 928 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 112 zł
Zaliczka na podatek 7 819 zł
Całość - kwota brutto 78 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 700,00 7 681,12 1 180,50 1 928,15 6 111,92 67 660,00 7 819,00 53 979,31
Luty 78 700,00 7 681,12 1 180,50 1 928,15 6 111,92 67 660,00 10 883,00 50 915,31
Marzec 78 700,00 4 943,44 759,75 1 928,15 6 396,18 70 819,00 22 662,00 42 010,48
Kwiecień 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Maj 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Czerwiec 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Lipiec 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Sierpień 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Wrzesień 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Październik 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Listopad 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Grudzień 78 700,00 0,00 0,00 1 928,15 6 909,47 76 522,00 24 487,00 45 375,38
Rocznie 944 400,00 20 305,68 3 120,75 23 137,80 80 805,25 894 837,00 180 946,00 555 283,52
Wynagrodzenie pracownika 78 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 681 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 116 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 314 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 928 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 94 818 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 700,00 7 681,12 5 115,50 1 314,29 2 006,85 94 817,76 zł
Luty 78 700,00 7 681,12 5 115,50 1 314,29 2 006,85 94 817,76 zł
Marzec 78 700,00 4 943,44 3 292,25 1 314,29 2 006,85 90 256,83 zł
Kwiecień 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Maj 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Czerwiec 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Lipiec 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Sierpień 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Wrzesień 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Październik 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Listopad 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Grudzień 78 700,00 0,00 0,00 1 314,29 2 006,85 82 021,14 zł
Rocznie 944 400,00 20 305,68 13 523,25 15 771,48 24 082,20 1 018 082,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 78 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 979 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 979 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 818 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 182 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 877 zł
Zaliczka na podatek 6 269 zł
Całość - kwota brutto 73 586 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 586,00 7 181,99 1 103,79 0,00 5 877,02 52 240,00 6 269,00 53 154,40
Luty 73 586,00 7 181,99 1 103,79 0,00 5 877,02 52 240,00 6 269,00 53 154,40
Marzec 73 586,00 5 941,70 913,17 0,00 6 005,80 53 385,00 6 406,00 54 319,13
Kwiecień 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Maj 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Czerwiec 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Lipiec 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Sierpień 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Wrzesień 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Październik 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Listopad 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Grudzień 73 586,00 0,00 0,00 0,00 6 622,74 58 869,00 7 064,00 59 898,98
Rocznie 883 032,00 20 305,68 3 120,75 0,00 77 364,50 687 686,00 5 162,00 699 718,75
Wynagrodzenie pracownika 73 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 182 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 783 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 803 zł
FGŚP 74 zł
Cała kwota 87 428 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 586,00 7 181,99 4 783,09 0,00 1 876,45 87 427,53 zł
Luty 73 586,00 7 181,99 4 783,09 0,00 1 876,45 87 427,53 zł
Marzec 73 586,00 5 941,70 3 957,07 0,00 1 876,45 85 361,22 zł
Kwiecień 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Maj 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Czerwiec 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Lipiec 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Sierpień 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Wrzesień 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Październik 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Listopad 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Grudzień 73 586,00 0,00 0,00 0,00 1 876,45 75 462,45 zł
Rocznie 883 032,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 517,40 939 378,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 73 586 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 154 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 154 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 428 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 752 zł
Całość - kwota brutto 64 352 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Luty 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Marzec 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Kwiecień 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Maj 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Czerwiec 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Lipiec 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Sierpień 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Wrzesień 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Październik 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Listopad 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Grudzień 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 482,00 8 752,00 55 600,00
Rocznie 772 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617 784,00 105 024,00 667 200,00
Wynagrodzenie pracownika 64 352 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 352 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Luty 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Marzec 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Kwiecień 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Maj 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Czerwiec 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Lipiec 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Sierpień 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Wrzesień 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Październik 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Listopad 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Grudzień 64 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 352,00 zł
Rocznie 772 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 352 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 352 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 030 zł
Zaliczka na podatek 19 215 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 67 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 19 215,00 0,00 41 755,00
Luty 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Marzec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Kwiecień 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Maj 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Czerwiec 67 000,00 0,00 0,00 0,00 6 030,00 0,00 21 015,00 0,00 39 955,00
Lipiec 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Sierpień 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Wrzesień 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Październik 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Listopad 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Grudzień 67 000,00 176,27 72,24 0,00 6 030,00 15,08 20 931,00 0,00 39 775,41
Rocznie 804 000,00 1 057,62 433,44 0,00 72 360,00 0,00 249 876,00 0,00 480 182,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 755 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.