Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 836 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 365 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 326 zł
Zaliczka na podatek 5 438 zł
Całość - kwota brutto 55 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 700,00 5 436,32 835,50 1 364,65 4 325,72 47 814,00 5 438,00 38 299,81
Luty 55 700,00 5 436,32 835,50 1 364,65 4 325,72 47 814,00 5 438,00 38 299,81
Marzec 55 700,00 5 436,32 835,50 1 364,65 4 325,72 47 814,00 10 126,00 33 611,81
Kwiecień 55 700,00 3 996,72 614,25 1 364,65 4 475,19 49 474,00 15 832,00 29 417,19
Maj 55 700,00 0,00 0,00 1 364,65 4 890,18 54 085,00 17 307,00 32 138,17
Czerwiec 55 700,00 0,00 0,00 1 364,65 4 890,18 54 085,00 17 307,00 32 138,17
Lipiec 55 700,00 0,00 0,00 1 364,65 4 890,18 54 085,00 17 307,00 32 138,17
Sierpień 55 700,00 0,00 0,00 1 364,65 4 890,18 54 085,00 17 307,00 32 138,17
Wrzesień 55 700,00 0,00 0,00 1 364,65 4 890,18 54 085,00 17 307,00 32 138,17
Październik 55 700,00 0,00 0,00 1 364,65 4 890,18 54 085,00 17 307,00 32 138,17
Listopad 55 700,00 0,00 0,00 1 364,65 4 890,18 54 085,00 17 307,00 32 138,17
Grudzień 55 700,00 0,00 0,00 1 364,65 4 890,18 54 085,00 17 307,00 32 138,17
Rocznie 668 400,00 20 305,68 3 120,75 16 375,80 56 573,79 625 596,00 118 716,00 396 733,98
Wynagrodzenie pracownika 55 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 621 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 930 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 365 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 67 107 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 700,00 5 436,32 3 620,50 930,19 1 420,35 67 107,36 zł
Luty 55 700,00 5 436,32 3 620,50 930,19 1 420,35 67 107,36 zł
Marzec 55 700,00 5 436,32 3 620,50 930,19 1 420,35 67 107,36 zł
Kwiecień 55 700,00 3 996,72 2 661,75 930,19 1 420,35 64 709,01 zł
Maj 55 700,00 0,00 0,00 930,19 1 420,35 58 050,54 zł
Czerwiec 55 700,00 0,00 0,00 930,19 1 420,35 58 050,54 zł
Lipiec 55 700,00 0,00 0,00 930,19 1 420,35 58 050,54 zł
Sierpień 55 700,00 0,00 0,00 930,19 1 420,35 58 050,54 zł
Wrzesień 55 700,00 0,00 0,00 930,19 1 420,35 58 050,54 zł
Październik 55 700,00 0,00 0,00 930,19 1 420,35 58 050,54 zł
Listopad 55 700,00 0,00 0,00 930,19 1 420,35 58 050,54 zł
Grudzień 55 700,00 0,00 0,00 930,19 1 420,35 58 050,54 zł
Rocznie 668 400,00 20 305,68 13 523,25 11 162,28 17 044,20 730 435,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 67 107 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 234 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 836 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 449 zł
Zaliczka na podatek 4 745 zł
Całość - kwota brutto 55 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 700,00 5 436,32 835,50 0,00 4 448,54 39 543,00 4 745,00 40 234,48
Luty 55 700,00 5 436,32 835,50 0,00 4 448,54 39 543,00 4 745,00 40 234,48
Marzec 55 700,00 5 436,32 835,50 0,00 4 448,54 39 543,00 4 745,00 40 234,48
Kwiecień 55 700,00 3 996,72 614,25 0,00 4 598,01 40 871,00 4 905,00 41 586,50
Maj 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 44 560,00 5 347,00 45 339,80
Czerwiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 44 560,00 5 347,00 45 339,80
Lipiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 44 560,00 5 347,00 45 339,80
Sierpień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 44 560,00 5 347,00 45 339,80
Wrzesień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 44 560,00 5 347,00 45 339,80
Październik 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 44 560,00 5 347,00 45 339,80
Listopad 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 44 560,00 5 347,00 45 339,80
Grudzień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 44 560,00 5 347,00 45 339,80
Rocznie 668 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 58 047,63 515 980,00 3 870,00 525 008,34
Wynagrodzenie pracownika 55 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 621 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 365 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 177 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 700,00 5 436,32 3 620,50 0,00 1 420,35 66 177,17 zł
Luty 55 700,00 5 436,32 3 620,50 0,00 1 420,35 66 177,17 zł
Marzec 55 700,00 5 436,32 3 620,50 0,00 1 420,35 66 177,17 zł
Kwiecień 55 700,00 3 996,72 2 661,75 0,00 1 420,35 63 778,82 zł
Maj 55 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420,35 57 120,35 zł
Czerwiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420,35 57 120,35 zł
Lipiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420,35 57 120,35 zł
Sierpień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420,35 57 120,35 zł
Wrzesień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420,35 57 120,35 zł
Październik 55 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420,35 57 120,35 zł
Listopad 55 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420,35 57 120,35 zł
Grudzień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 1 420,35 57 120,35 zł
Rocznie 668 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 044,20 719 273,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 234 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 177 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 575 zł
Całość - kwota brutto 55 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Luty 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Marzec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Kwiecień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Maj 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Czerwiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Lipiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Sierpień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Wrzesień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Październik 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Listopad 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Grudzień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 560,00 7 575,00 48 125,00
Rocznie 668 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 720,00 90 900,00 577 500,00
Wynagrodzenie pracownika 55 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Luty 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Marzec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Kwiecień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Maj 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Czerwiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Lipiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Sierpień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Wrzesień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Październik 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Listopad 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Grudzień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 700,00 zł
Rocznie 668 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 125 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 013 zł
Zaliczka na podatek 15 599 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 0,00 15 599,00 0,00 35 088,00
Luty 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 0,00 17 399,00 0,00 33 288,00
Marzec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 0,00 17 399,00 0,00 33 288,00
Kwiecień 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 0,00 17 399,00 0,00 33 288,00
Maj 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 0,00 17 399,00 0,00 33 288,00
Czerwiec 55 700,00 0,00 0,00 0,00 5 013,00 0,00 17 399,00 0,00 33 288,00
Lipiec 55 700,00 176,27 72,24 0,00 5 013,00 15,08 17 315,00 0,00 33 108,41
Sierpień 55 700,00 176,27 72,24 0,00 5 013,00 15,08 17 315,00 0,00 33 108,41
Wrzesień 55 700,00 176,27 72,24 0,00 5 013,00 15,08 17 315,00 0,00 33 108,41
Październik 55 700,00 176,27 72,24 0,00 5 013,00 15,08 17 315,00 0,00 33 108,41
Listopad 55 700,00 176,27 72,24 0,00 5 013,00 15,08 17 315,00 0,00 33 108,41
Grudzień 55 700,00 176,27 72,24 0,00 5 013,00 15,08 17 315,00 0,00 33 108,41
Rocznie 668 400,00 1 057,62 433,44 0,00 60 156,00 0,00 206 484,00 0,00 400 178,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 55 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 088 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.