Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 834 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 362 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 318 zł
Zaliczka na podatek 7 689 zł
Całość - kwota brutto 55 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 600,00 5 426,56 834,00 1 362,20 4 317,95 47 727,00 7 689,00 35 970,29
Luty 55 600,00 5 426,56 834,00 1 362,20 4 317,95 47 727,00 7 689,00 35 970,29
Marzec 55 600,00 5 426,56 834,00 1 362,20 4 317,95 47 727,00 11 166,00 32 493,29
Kwiecień 55 600,00 1 059,94 162,90 1 362,20 4 771,35 52 765,00 16 885,00 31 358,61
Maj 55 600,00 0,00 0,00 1 362,20 4 881,40 53 988,00 17 276,00 32 080,40
Czerwiec 55 600,00 0,00 0,00 1 362,20 4 881,40 53 988,00 17 276,00 32 080,40
Lipiec 55 600,00 0,00 0,00 1 362,20 4 881,40 53 988,00 17 276,00 32 080,40
Sierpień 55 600,00 0,00 0,00 1 362,20 4 881,40 53 988,00 17 276,00 32 080,40
Wrzesień 55 600,00 0,00 0,00 1 362,20 4 881,40 53 988,00 17 276,00 32 080,40
Październik 55 600,00 0,00 0,00 1 362,20 4 881,40 53 988,00 17 276,00 32 080,40
Listopad 55 600,00 0,00 0,00 1 362,20 4 881,40 53 988,00 17 276,00 32 080,40
Grudzień 55 600,00 0,00 0,00 1 362,20 4 881,40 53 988,00 17 276,00 32 080,40
Rocznie 667 200,00 17 339,62 2 664,90 16 346,40 56 776,40 627 850,00 124 863,00 392 435,68
Wynagrodzenie pracownika 55 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 614 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 929 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 362 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 987 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 600,00 5 426,56 3 614,00 928,52 1 417,80 66 986,88 zł
Luty 55 600,00 5 426,56 3 614,00 928,52 1 417,80 66 986,88 zł
Marzec 55 600,00 5 426,56 3 614,00 928,52 1 417,80 66 986,88 zł
Kwiecień 55 600,00 1 059,94 705,90 928,52 1 417,80 59 712,16 zł
Maj 55 600,00 0,00 0,00 928,52 1 417,80 57 946,32 zł
Czerwiec 55 600,00 0,00 0,00 928,52 1 417,80 57 946,32 zł
Lipiec 55 600,00 0,00 0,00 928,52 1 417,80 57 946,32 zł
Sierpień 55 600,00 0,00 0,00 928,52 1 417,80 57 946,32 zł
Wrzesień 55 600,00 0,00 0,00 928,52 1 417,80 57 946,32 zł
Październik 55 600,00 0,00 0,00 928,52 1 417,80 57 946,32 zł
Listopad 55 600,00 0,00 0,00 928,52 1 417,80 57 946,32 zł
Grudzień 55 600,00 0,00 0,00 928,52 1 417,80 57 946,32 zł
Rocznie 667 200,00 17 339,62 11 547,90 11 142,24 17 013,60 724 243,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 987 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 834 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 441 zł
Zaliczka na podatek 6 710 zł
Całość - kwota brutto 55 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 600,00 5 426,56 834,00 0,00 4 440,55 39 472,00 6 710,00 38 188,65
Luty 55 600,00 5 426,56 834,00 0,00 4 440,55 39 472,00 6 710,00 38 188,65
Marzec 55 600,00 5 426,56 834,00 0,00 4 440,55 39 472,00 6 710,00 38 188,65
Kwiecień 55 600,00 1 059,94 162,90 0,00 4 893,94 43 502,00 7 395,00 42 087,88
Maj 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 44 480,00 7 562,00 43 034,40
Czerwiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 44 480,00 7 562,00 43 034,40
Lipiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 44 480,00 7 562,00 43 034,40
Sierpień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 44 480,00 7 562,00 43 034,40
Wrzesień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 44 480,00 7 562,00 43 034,40
Październik 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 44 480,00 7 562,00 43 034,40
Listopad 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 44 480,00 7 562,00 43 034,40
Grudzień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 44 480,00 7 562,00 43 034,40
Rocznie 667 200,00 17 339,62 2 664,90 0,00 58 247,59 517 758,00 37 863,00 500 929,03
Wynagrodzenie pracownika 55 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 614 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 362 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 058 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 600,00 5 426,56 3 614,00 0,00 1 417,80 66 058,36 zł
Luty 55 600,00 5 426,56 3 614,00 0,00 1 417,80 66 058,36 zł
Marzec 55 600,00 5 426,56 3 614,00 0,00 1 417,80 66 058,36 zł
Kwiecień 55 600,00 1 059,94 705,90 0,00 1 417,80 58 783,64 zł
Maj 55 600,00 0,00 0,00 0,00 1 417,80 57 017,80 zł
Czerwiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 1 417,80 57 017,80 zł
Lipiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 1 417,80 57 017,80 zł
Sierpień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 1 417,80 57 017,80 zł
Wrzesień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 1 417,80 57 017,80 zł
Październik 55 600,00 0,00 0,00 0,00 1 417,80 57 017,80 zł
Listopad 55 600,00 0,00 0,00 0,00 1 417,80 57 017,80 zł
Grudzień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 1 417,80 57 017,80 zł
Rocznie 667 200,00 17 339,62 11 547,90 0,00 17 013,60 713 101,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 189 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 058 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 562 zł
Całość - kwota brutto 55 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Luty 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Marzec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Kwiecień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Maj 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Czerwiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Lipiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Sierpień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Wrzesień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Październik 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Listopad 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Grudzień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 480,00 7 562,00 48 038,00
Rocznie 667 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533 760,00 90 744,00 576 456,00
Wynagrodzenie pracownika 55 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Luty 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Marzec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Kwiecień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Maj 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Czerwiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Lipiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Sierpień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Wrzesień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Październik 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Listopad 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Grudzień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 600,00 zł
Rocznie 667 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 038 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 004 zł
Zaliczka na podatek 15 567 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 0,00 15 567,00 0,00 35 029,00
Luty 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 0,00 17 367,00 0,00 33 229,00
Marzec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 0,00 17 367,00 0,00 33 229,00
Kwiecień 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 0,00 17 367,00 0,00 33 229,00
Maj 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 0,00 17 367,00 0,00 33 229,00
Czerwiec 55 600,00 0,00 0,00 0,00 5 004,00 0,00 17 367,00 0,00 33 229,00
Lipiec 55 600,00 176,27 72,24 0,00 5 004,00 15,08 17 283,00 0,00 33 049,41
Sierpień 55 600,00 176,27 72,24 0,00 5 004,00 15,08 17 283,00 0,00 33 049,41
Wrzesień 55 600,00 176,27 72,24 0,00 5 004,00 15,08 17 283,00 0,00 33 049,41
Październik 55 600,00 176,27 72,24 0,00 5 004,00 15,08 17 283,00 0,00 33 049,41
Listopad 55 600,00 176,27 72,24 0,00 5 004,00 15,08 17 283,00 0,00 33 049,41
Grudzień 55 600,00 176,27 72,24 0,00 5 004,00 15,08 17 283,00 0,00 33 049,41
Rocznie 667 200,00 1 057,62 433,44 0,00 60 048,00 0,00 206 100,00 0,00 399 470,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 55 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 029 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.