Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 831 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 357 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 302 zł
Zaliczka na podatek 5 407 zł
Całość - kwota brutto 55 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 400,00 5 407,04 831,00 1 357,30 4 302,42 47 555,00 5 407,00 38 095,24
Luty 55 400,00 5 407,04 831,00 1 357,30 4 302,42 47 555,00 5 407,00 38 095,24
Marzec 55 400,00 5 407,04 831,00 1 357,30 4 302,42 47 555,00 9 940,00 33 562,24
Kwiecień 55 400,00 4 084,56 627,75 1 357,30 4 439,74 49 080,00 15 706,00 29 184,65
Maj 55 400,00 0,00 0,00 1 357,30 4 863,84 53 793,00 17 214,00 31 964,86
Czerwiec 55 400,00 0,00 0,00 1 357,30 4 863,84 53 793,00 17 214,00 31 964,86
Lipiec 55 400,00 0,00 0,00 1 357,30 4 863,84 53 793,00 17 214,00 31 964,86
Sierpień 55 400,00 0,00 0,00 1 357,30 4 863,84 53 793,00 17 214,00 31 964,86
Wrzesień 55 400,00 0,00 0,00 1 357,30 4 863,84 53 793,00 17 214,00 31 964,86
Październik 55 400,00 0,00 0,00 1 357,30 4 863,84 53 793,00 17 214,00 31 964,86
Listopad 55 400,00 0,00 0,00 1 357,30 4 863,84 53 793,00 17 214,00 31 964,86
Grudzień 55 400,00 0,00 0,00 1 357,30 4 863,84 53 793,00 17 214,00 31 964,86
Rocznie 664 800,00 20 305,68 3 120,75 16 287,60 56 257,72 622 089,00 117 911,00 394 656,25
Wynagrodzenie pracownika 55 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 601 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 925 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 357 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 66 746 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 400,00 5 407,04 3 601,00 925,18 1 412,70 66 745,92 zł
Luty 55 400,00 5 407,04 3 601,00 925,18 1 412,70 66 745,92 zł
Marzec 55 400,00 5 407,04 3 601,00 925,18 1 412,70 66 745,92 zł
Kwiecień 55 400,00 4 084,56 2 720,25 925,18 1 412,70 64 542,69 zł
Maj 55 400,00 0,00 0,00 925,18 1 412,70 57 737,88 zł
Czerwiec 55 400,00 0,00 0,00 925,18 1 412,70 57 737,88 zł
Lipiec 55 400,00 0,00 0,00 925,18 1 412,70 57 737,88 zł
Sierpień 55 400,00 0,00 0,00 925,18 1 412,70 57 737,88 zł
Wrzesień 55 400,00 0,00 0,00 925,18 1 412,70 57 737,88 zł
Październik 55 400,00 0,00 0,00 925,18 1 412,70 57 737,88 zł
Listopad 55 400,00 0,00 0,00 925,18 1 412,70 57 737,88 zł
Grudzień 55 400,00 0,00 0,00 925,18 1 412,70 57 737,88 zł
Rocznie 664 800,00 20 305,68 13 523,25 11 102,16 16 952,40 726 683,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 095 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 746 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 018 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 831 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 425 zł
Zaliczka na podatek 4 720 zł
Całość - kwota brutto 55 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 400,00 5 407,04 831,00 0,00 4 424,58 39 330,00 4 720,00 40 017,78
Luty 55 400,00 5 407,04 831,00 0,00 4 424,58 39 330,00 4 720,00 40 017,78
Marzec 55 400,00 5 407,04 831,00 0,00 4 424,58 39 330,00 4 720,00 40 017,78
Kwiecień 55 400,00 4 084,56 627,75 0,00 4 561,89 40 550,00 4 866,00 41 259,80
Maj 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 44 320,00 5 318,00 45 095,60
Czerwiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 44 320,00 5 318,00 45 095,60
Lipiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 44 320,00 5 318,00 45 095,60
Sierpień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 44 320,00 5 318,00 45 095,60
Wrzesień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 44 320,00 5 318,00 45 095,60
Październik 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 44 320,00 5 318,00 45 095,60
Listopad 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 44 320,00 5 318,00 45 095,60
Grudzień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 44 320,00 5 318,00 45 095,60
Rocznie 664 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 57 723,63 513 100,00 3 845,00 522 077,94
Wynagrodzenie pracownika 55 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 407 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 601 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 357 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 65 821 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 400,00 5 407,04 3 601,00 0,00 1 412,70 65 820,74 zł
Luty 55 400,00 5 407,04 3 601,00 0,00 1 412,70 65 820,74 zł
Marzec 55 400,00 5 407,04 3 601,00 0,00 1 412,70 65 820,74 zł
Kwiecień 55 400,00 4 084,56 2 720,25 0,00 1 412,70 63 617,51 zł
Maj 55 400,00 0,00 0,00 0,00 1 412,70 56 812,70 zł
Czerwiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 1 412,70 56 812,70 zł
Lipiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 1 412,70 56 812,70 zł
Sierpień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 1 412,70 56 812,70 zł
Wrzesień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 1 412,70 56 812,70 zł
Październik 55 400,00 0,00 0,00 0,00 1 412,70 56 812,70 zł
Listopad 55 400,00 0,00 0,00 0,00 1 412,70 56 812,70 zł
Grudzień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 1 412,70 56 812,70 zł
Rocznie 664 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 952,40 715 581,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 018 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 65 821 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 534 zł
Całość - kwota brutto 55 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Luty 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Marzec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Kwiecień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Maj 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Czerwiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Lipiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Sierpień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Wrzesień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Październik 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Listopad 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Grudzień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 7 534,00 47 866,00
Rocznie 664 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 840,00 90 408,00 574 392,00
Wynagrodzenie pracownika 55 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Luty 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Marzec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Kwiecień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Maj 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Czerwiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Lipiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Sierpień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Wrzesień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Październik 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Listopad 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Grudzień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 400,00 zł
Rocznie 664 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 866 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 911 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 986 zł
Zaliczka na podatek 15 503 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 0,00 15 503,00 0,00 34 911,00
Luty 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 0,00 17 303,00 0,00 33 111,00
Marzec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 0,00 17 303,00 0,00 33 111,00
Kwiecień 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 0,00 17 303,00 0,00 33 111,00
Maj 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 0,00 17 303,00 0,00 33 111,00
Czerwiec 55 400,00 0,00 0,00 0,00 4 986,00 0,00 17 303,00 0,00 33 111,00
Lipiec 55 400,00 176,27 72,24 0,00 4 986,00 15,08 17 219,00 0,00 32 931,41
Sierpień 55 400,00 176,27 72,24 0,00 4 986,00 15,08 17 219,00 0,00 32 931,41
Wrzesień 55 400,00 176,27 72,24 0,00 4 986,00 15,08 17 219,00 0,00 32 931,41
Październik 55 400,00 176,27 72,24 0,00 4 986,00 15,08 17 219,00 0,00 32 931,41
Listopad 55 400,00 176,27 72,24 0,00 4 986,00 15,08 17 219,00 0,00 32 931,41
Grudzień 55 400,00 176,27 72,24 0,00 4 986,00 15,08 17 219,00 0,00 32 931,41
Rocznie 664 800,00 1 057,62 433,44 0,00 59 832,00 0,00 205 332,00 0,00 398 054,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 55 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 911 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.