Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 56000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 56 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 504 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 840 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 372 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 349 zł
Zaliczka na podatek 5 469 zł
Całość - kwota brutto 56 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 000,00 5 465,60 840,00 1 372,00 4 349,02 48 072,00 5 469,00 38 504,38
Luty 56 000,00 5 465,60 840,00 1 372,00 4 349,02 48 072,00 5 469,00 38 504,38
Marzec 56 000,00 5 465,60 840,00 1 372,00 4 349,02 48 072,00 10 312,00 33 661,38
Kwiecień 56 000,00 3 908,88 600,75 1 372,00 4 510,65 49 868,00 15 958,00 29 649,72
Maj 56 000,00 0,00 0,00 1 372,00 4 916,52 54 378,00 17 401,00 32 310,48
Czerwiec 56 000,00 0,00 0,00 1 372,00 4 916,52 54 378,00 17 401,00 32 310,48
Lipiec 56 000,00 0,00 0,00 1 372,00 4 916,52 54 378,00 17 401,00 32 310,48
Sierpień 56 000,00 0,00 0,00 1 372,00 4 916,52 54 378,00 17 401,00 32 310,48
Wrzesień 56 000,00 0,00 0,00 1 372,00 4 916,52 54 378,00 17 401,00 32 310,48
Październik 56 000,00 0,00 0,00 1 372,00 4 916,52 54 378,00 17 401,00 32 310,48
Listopad 56 000,00 0,00 0,00 1 372,00 4 916,52 54 378,00 17 401,00 32 310,48
Grudzień 56 000,00 0,00 0,00 1 372,00 4 916,52 54 378,00 17 401,00 32 310,48
Rocznie 672 000,00 20 305,68 3 120,75 16 464,00 56 889,87 629 108,00 119 522,00 398 803,70
Wynagrodzenie pracownika 56 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 640 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 935 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 372 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 67 469 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 000,00 5 465,60 3 640,00 935,20 1 428,00 67 468,80 zł
Luty 56 000,00 5 465,60 3 640,00 935,20 1 428,00 67 468,80 zł
Marzec 56 000,00 5 465,60 3 640,00 935,20 1 428,00 67 468,80 zł
Kwiecień 56 000,00 3 908,88 2 603,25 935,20 1 428,00 64 875,33 zł
Maj 56 000,00 0,00 0,00 935,20 1 428,00 58 363,20 zł
Czerwiec 56 000,00 0,00 0,00 935,20 1 428,00 58 363,20 zł
Lipiec 56 000,00 0,00 0,00 935,20 1 428,00 58 363,20 zł
Sierpień 56 000,00 0,00 0,00 935,20 1 428,00 58 363,20 zł
Wrzesień 56 000,00 0,00 0,00 935,20 1 428,00 58 363,20 zł
Październik 56 000,00 0,00 0,00 935,20 1 428,00 58 363,20 zł
Listopad 56 000,00 0,00 0,00 935,20 1 428,00 58 363,20 zł
Grudzień 56 000,00 0,00 0,00 935,20 1 428,00 58 363,20 zł
Rocznie 672 000,00 20 305,68 13 523,25 11 222,40 17 136,00 734 187,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 56 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 504 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 67 469 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 56000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 56 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 451 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 840 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 473 zł
Zaliczka na podatek 4 771 zł
Całość - kwota brutto 56 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 000,00 5 465,60 840,00 0,00 4 472,50 39 756,00 4 771,00 40 451,18
Luty 56 000,00 5 465,60 840,00 0,00 4 472,50 39 756,00 4 771,00 40 451,18
Marzec 56 000,00 5 465,60 840,00 0,00 4 472,50 39 756,00 4 771,00 40 451,18
Kwiecień 56 000,00 3 908,88 600,75 0,00 4 634,13 41 192,00 4 943,00 41 913,20
Maj 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 44 800,00 5 376,00 45 584,00
Czerwiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 44 800,00 5 376,00 45 584,00
Lipiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 44 800,00 5 376,00 45 584,00
Sierpień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 44 800,00 5 376,00 45 584,00
Wrzesień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 44 800,00 5 376,00 45 584,00
Październik 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 44 800,00 5 376,00 45 584,00
Listopad 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 44 800,00 5 376,00 45 584,00
Grudzień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 44 800,00 5 376,00 45 584,00
Rocznie 672 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 58 371,63 518 860,00 3 891,00 527 938,74
Wynagrodzenie pracownika 56 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 640 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 372 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 534 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 000,00 5 465,60 3 640,00 0,00 1 428,00 66 533,60 zł
Luty 56 000,00 5 465,60 3 640,00 0,00 1 428,00 66 533,60 zł
Marzec 56 000,00 5 465,60 3 640,00 0,00 1 428,00 66 533,60 zł
Kwiecień 56 000,00 3 908,88 2 603,25 0,00 1 428,00 63 940,13 zł
Maj 56 000,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 57 428,00 zł
Czerwiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 57 428,00 zł
Lipiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 57 428,00 zł
Sierpień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 57 428,00 zł
Wrzesień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 57 428,00 zł
Październik 56 000,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 57 428,00 zł
Listopad 56 000,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 57 428,00 zł
Grudzień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 1 428,00 57 428,00 zł
Rocznie 672 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 136,00 722 964,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 56 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 451 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 534 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 56000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 56 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 616 zł
Całość - kwota brutto 56 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Luty 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Marzec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Kwiecień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Maj 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Czerwiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Lipiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Sierpień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Wrzesień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Październik 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Listopad 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Grudzień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 800,00 7 616,00 48 384,00
Rocznie 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 600,00 91 392,00 580 608,00
Wynagrodzenie pracownika 56 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 56 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Luty 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Marzec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Kwiecień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Maj 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Czerwiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Lipiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Sierpień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Wrzesień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Październik 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Listopad 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Grudzień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 zł
Rocznie 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 384 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 56000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 56 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 265 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 040 zł
Zaliczka na podatek 15 695 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 56 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 15 695,00 0,00 35 265,00
Luty 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 17 495,00 0,00 33 465,00
Marzec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 17 495,00 0,00 33 465,00
Kwiecień 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 17 495,00 0,00 33 465,00
Maj 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 17 495,00 0,00 33 465,00
Czerwiec 56 000,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 0,00 17 495,00 0,00 33 465,00
Lipiec 56 000,00 176,27 72,24 0,00 5 040,00 15,08 17 411,00 0,00 33 285,41
Sierpień 56 000,00 176,27 72,24 0,00 5 040,00 15,08 17 411,00 0,00 33 285,41
Wrzesień 56 000,00 176,27 72,24 0,00 5 040,00 15,08 17 411,00 0,00 33 285,41
Październik 56 000,00 176,27 72,24 0,00 5 040,00 15,08 17 411,00 0,00 33 285,41
Listopad 56 000,00 176,27 72,24 0,00 5 040,00 15,08 17 411,00 0,00 33 285,41
Grudzień 56 000,00 176,27 72,24 0,00 5 040,00 15,08 17 411,00 0,00 33 285,41
Rocznie 672 000,00 1 057,62 433,44 0,00 60 480,00 0,00 207 636,00 0,00 402 302,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 56 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 265 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.