Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 839 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 370 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 341 zł
Zaliczka na podatek 5 458 zł
Całość - kwota brutto 55 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 900,00 5 455,84 838,50 1 369,55 4 341,25 47 986,00 5 458,00 38 436,86
Luty 55 900,00 5 455,84 838,50 1 369,55 4 341,25 47 986,00 5 458,00 38 436,86
Marzec 55 900,00 5 455,84 838,50 1 369,55 4 341,25 47 986,00 10 250,00 33 644,86
Kwiecień 55 900,00 3 938,16 605,25 1 369,55 4 498,83 49 737,00 15 916,00 29 572,21
Maj 55 900,00 0,00 0,00 1 369,55 4 907,74 54 280,00 17 370,00 32 252,71
Czerwiec 55 900,00 0,00 0,00 1 369,55 4 907,74 54 280,00 17 370,00 32 252,71
Lipiec 55 900,00 0,00 0,00 1 369,55 4 907,74 54 280,00 17 370,00 32 252,71
Sierpień 55 900,00 0,00 0,00 1 369,55 4 907,74 54 280,00 17 370,00 32 252,71
Wrzesień 55 900,00 0,00 0,00 1 369,55 4 907,74 54 280,00 17 370,00 32 252,71
Październik 55 900,00 0,00 0,00 1 369,55 4 907,74 54 280,00 17 370,00 32 252,71
Listopad 55 900,00 0,00 0,00 1 369,55 4 907,74 54 280,00 17 370,00 32 252,71
Grudzień 55 900,00 0,00 0,00 1 369,55 4 907,74 54 280,00 17 370,00 32 252,71
Rocznie 670 800,00 20 305,68 3 120,75 16 434,60 56 784,50 627 935,00 119 256,00 398 112,47
Wynagrodzenie pracownika 55 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 634 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 934 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 370 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 67 348 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 900,00 5 455,84 3 633,50 933,53 1 425,45 67 348,32 zł
Luty 55 900,00 5 455,84 3 633,50 933,53 1 425,45 67 348,32 zł
Marzec 55 900,00 5 455,84 3 633,50 933,53 1 425,45 67 348,32 zł
Kwiecień 55 900,00 3 938,16 2 622,75 933,53 1 425,45 64 819,89 zł
Maj 55 900,00 0,00 0,00 933,53 1 425,45 58 258,98 zł
Czerwiec 55 900,00 0,00 0,00 933,53 1 425,45 58 258,98 zł
Lipiec 55 900,00 0,00 0,00 933,53 1 425,45 58 258,98 zł
Sierpień 55 900,00 0,00 0,00 933,53 1 425,45 58 258,98 zł
Wrzesień 55 900,00 0,00 0,00 933,53 1 425,45 58 258,98 zł
Październik 55 900,00 0,00 0,00 933,53 1 425,45 58 258,98 zł
Listopad 55 900,00 0,00 0,00 933,53 1 425,45 58 258,98 zł
Grudzień 55 900,00 0,00 0,00 933,53 1 425,45 58 258,98 zł
Rocznie 670 800,00 20 305,68 13 523,25 11 202,36 17 105,40 732 936,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 437 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 67 348 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 839 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 465 zł
Zaliczka na podatek 4 762 zł
Całość - kwota brutto 55 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 900,00 5 455,84 838,50 0,00 4 464,51 39 685,00 4 762,00 40 378,95
Luty 55 900,00 5 455,84 838,50 0,00 4 464,51 39 685,00 4 762,00 40 378,95
Marzec 55 900,00 5 455,84 838,50 0,00 4 464,51 39 685,00 4 762,00 40 378,95
Kwiecień 55 900,00 3 938,16 605,25 0,00 4 622,09 41 085,00 4 930,00 41 804,30
Maj 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 44 720,00 5 366,00 45 502,60
Czerwiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 44 720,00 5 366,00 45 502,60
Lipiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 44 720,00 5 366,00 45 502,60
Sierpień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 44 720,00 5 366,00 45 502,60
Wrzesień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 44 720,00 5 366,00 45 502,60
Październik 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 44 720,00 5 366,00 45 502,60
Listopad 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 44 720,00 5 366,00 45 502,60
Grudzień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 44 720,00 5 366,00 45 502,60
Rocznie 670 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 58 263,62 517 900,00 3 882,00 526 961,95
Wynagrodzenie pracownika 55 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 634 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 370 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 415 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 900,00 5 455,84 3 633,50 0,00 1 425,45 66 414,79 zł
Luty 55 900,00 5 455,84 3 633,50 0,00 1 425,45 66 414,79 zł
Marzec 55 900,00 5 455,84 3 633,50 0,00 1 425,45 66 414,79 zł
Kwiecień 55 900,00 3 938,16 2 622,75 0,00 1 425,45 63 886,36 zł
Maj 55 900,00 0,00 0,00 0,00 1 425,45 57 325,45 zł
Czerwiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 1 425,45 57 325,45 zł
Lipiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 1 425,45 57 325,45 zł
Sierpień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 1 425,45 57 325,45 zł
Wrzesień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 1 425,45 57 325,45 zł
Październik 55 900,00 0,00 0,00 0,00 1 425,45 57 325,45 zł
Listopad 55 900,00 0,00 0,00 0,00 1 425,45 57 325,45 zł
Grudzień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 1 425,45 57 325,45 zł
Rocznie 670 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 105,40 721 734,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 379 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 415 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 298 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 602 zł
Całość - kwota brutto 55 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Luty 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Marzec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Kwiecień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Maj 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Czerwiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Lipiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Sierpień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Wrzesień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Październik 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Listopad 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Grudzień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 720,00 7 602,00 48 298,00
Rocznie 670 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 640,00 91 224,00 579 576,00
Wynagrodzenie pracownika 55 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Luty 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Marzec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Kwiecień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Maj 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Czerwiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Lipiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Sierpień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Wrzesień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Październik 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Listopad 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Grudzień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 900,00 zł
Rocznie 670 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 298 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 031 zł
Zaliczka na podatek 15 663 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 0,00 15 663,00 0,00 35 206,00
Luty 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 0,00 17 463,00 0,00 33 406,00
Marzec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 0,00 17 463,00 0,00 33 406,00
Kwiecień 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 0,00 17 463,00 0,00 33 406,00
Maj 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 0,00 17 463,00 0,00 33 406,00
Czerwiec 55 900,00 0,00 0,00 0,00 5 031,00 0,00 17 463,00 0,00 33 406,00
Lipiec 55 900,00 176,27 72,24 0,00 5 031,00 15,08 17 379,00 0,00 33 226,41
Sierpień 55 900,00 176,27 72,24 0,00 5 031,00 15,08 17 379,00 0,00 33 226,41
Wrzesień 55 900,00 176,27 72,24 0,00 5 031,00 15,08 17 379,00 0,00 33 226,41
Październik 55 900,00 176,27 72,24 0,00 5 031,00 15,08 17 379,00 0,00 33 226,41
Listopad 55 900,00 176,27 72,24 0,00 5 031,00 15,08 17 379,00 0,00 33 226,41
Grudzień 55 900,00 176,27 72,24 0,00 5 031,00 15,08 17 379,00 0,00 33 226,41
Rocznie 670 800,00 1 057,62 433,44 0,00 60 372,00 0,00 207 252,00 0,00 401 594,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 55 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 206 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.