Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 837 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 367 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 333 zł
Zaliczka na podatek 5 448 zł
Całość - kwota brutto 55 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 800,00 5 446,08 837,00 1 367,10 4 333,48 47 900,00 5 448,00 38 368,34
Luty 55 800,00 5 446,08 837,00 1 367,10 4 333,48 47 900,00 5 448,00 38 368,34
Marzec 55 800,00 5 446,08 837,00 1 367,10 4 333,48 47 900,00 10 188,00 33 628,34
Kwiecień 55 800,00 3 967,44 609,75 1 367,10 4 487,01 49 606,00 15 874,00 29 494,70
Maj 55 800,00 0,00 0,00 1 367,10 4 898,96 54 183,00 17 339,00 32 194,94
Czerwiec 55 800,00 0,00 0,00 1 367,10 4 898,96 54 183,00 17 339,00 32 194,94
Lipiec 55 800,00 0,00 0,00 1 367,10 4 898,96 54 183,00 17 339,00 32 194,94
Sierpień 55 800,00 0,00 0,00 1 367,10 4 898,96 54 183,00 17 339,00 32 194,94
Wrzesień 55 800,00 0,00 0,00 1 367,10 4 898,96 54 183,00 17 339,00 32 194,94
Październik 55 800,00 0,00 0,00 1 367,10 4 898,96 54 183,00 17 339,00 32 194,94
Listopad 55 800,00 0,00 0,00 1 367,10 4 898,96 54 183,00 17 339,00 32 194,94
Grudzień 55 800,00 0,00 0,00 1 367,10 4 898,96 54 183,00 17 339,00 32 194,94
Rocznie 669 600,00 20 305,68 3 120,75 16 405,20 56 679,13 626 770,00 118 992,00 397 419,24
Wynagrodzenie pracownika 55 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 627 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 932 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 367 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 67 228 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 800,00 5 446,08 3 627,00 931,86 1 422,90 67 227,84 zł
Luty 55 800,00 5 446,08 3 627,00 931,86 1 422,90 67 227,84 zł
Marzec 55 800,00 5 446,08 3 627,00 931,86 1 422,90 67 227,84 zł
Kwiecień 55 800,00 3 967,44 2 642,25 931,86 1 422,90 64 764,45 zł
Maj 55 800,00 0,00 0,00 931,86 1 422,90 58 154,76 zł
Czerwiec 55 800,00 0,00 0,00 931,86 1 422,90 58 154,76 zł
Lipiec 55 800,00 0,00 0,00 931,86 1 422,90 58 154,76 zł
Sierpień 55 800,00 0,00 0,00 931,86 1 422,90 58 154,76 zł
Wrzesień 55 800,00 0,00 0,00 931,86 1 422,90 58 154,76 zł
Październik 55 800,00 0,00 0,00 931,86 1 422,90 58 154,76 zł
Listopad 55 800,00 0,00 0,00 931,86 1 422,90 58 154,76 zł
Grudzień 55 800,00 0,00 0,00 931,86 1 422,90 58 154,76 zł
Rocznie 669 600,00 20 305,68 13 523,25 11 182,32 17 074,80 731 686,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 368 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 67 228 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 837 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 457 zł
Zaliczka na podatek 4 754 zł
Całość - kwota brutto 55 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 800,00 5 446,08 837,00 0,00 4 456,52 39 614,00 4 754,00 40 306,72
Luty 55 800,00 5 446,08 837,00 0,00 4 456,52 39 614,00 4 754,00 40 306,72
Marzec 55 800,00 5 446,08 837,00 0,00 4 456,52 39 614,00 4 754,00 40 306,72
Kwiecień 55 800,00 3 967,44 609,75 0,00 4 610,05 40 978,00 4 917,00 41 695,40
Maj 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 44 640,00 5 357,00 45 421,20
Czerwiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 44 640,00 5 357,00 45 421,20
Lipiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 44 640,00 5 357,00 45 421,20
Sierpień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 44 640,00 5 357,00 45 421,20
Wrzesień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 44 640,00 5 357,00 45 421,20
Październik 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 44 640,00 5 357,00 45 421,20
Listopad 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 44 640,00 5 357,00 45 421,20
Grudzień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 44 640,00 5 357,00 45 421,20
Rocznie 669 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 58 155,61 516 940,00 3 878,00 525 985,16
Wynagrodzenie pracownika 55 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 627 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 367 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 800,00 5 446,08 3 627,00 0,00 1 422,90 66 295,98 zł
Luty 55 800,00 5 446,08 3 627,00 0,00 1 422,90 66 295,98 zł
Marzec 55 800,00 5 446,08 3 627,00 0,00 1 422,90 66 295,98 zł
Kwiecień 55 800,00 3 967,44 2 642,25 0,00 1 422,90 63 832,59 zł
Maj 55 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,90 57 222,90 zł
Czerwiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,90 57 222,90 zł
Lipiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,90 57 222,90 zł
Sierpień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,90 57 222,90 zł
Wrzesień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,90 57 222,90 zł
Październik 55 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,90 57 222,90 zł
Listopad 55 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,90 57 222,90 zł
Grudzień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,90 57 222,90 zł
Rocznie 669 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 074,80 720 503,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 589 zł
Całość - kwota brutto 55 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Luty 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Marzec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Kwiecień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Maj 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Czerwiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Lipiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Sierpień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Wrzesień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Październik 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Listopad 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Grudzień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 640,00 7 589,00 48 211,00
Rocznie 669 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 680,00 91 068,00 578 532,00
Wynagrodzenie pracownika 55 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Luty 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Marzec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Kwiecień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Maj 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Czerwiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Lipiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Sierpień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Wrzesień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Październik 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Listopad 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Grudzień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 800,00 zł
Rocznie 669 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 211 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 35 147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 022 zł
Zaliczka na podatek 15 631 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 0,00 15 631,00 0,00 35 147,00
Luty 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 0,00 17 431,00 0,00 33 347,00
Marzec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 0,00 17 431,00 0,00 33 347,00
Kwiecień 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 0,00 17 431,00 0,00 33 347,00
Maj 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 0,00 17 431,00 0,00 33 347,00
Czerwiec 55 800,00 0,00 0,00 0,00 5 022,00 0,00 17 431,00 0,00 33 347,00
Lipiec 55 800,00 176,27 72,24 0,00 5 022,00 15,08 17 347,00 0,00 33 167,41
Sierpień 55 800,00 176,27 72,24 0,00 5 022,00 15,08 17 347,00 0,00 33 167,41
Wrzesień 55 800,00 176,27 72,24 0,00 5 022,00 15,08 17 347,00 0,00 33 167,41
Październik 55 800,00 176,27 72,24 0,00 5 022,00 15,08 17 347,00 0,00 33 167,41
Listopad 55 800,00 176,27 72,24 0,00 5 022,00 15,08 17 347,00 0,00 33 167,41
Grudzień 55 800,00 176,27 72,24 0,00 5 022,00 15,08 17 347,00 0,00 33 167,41
Rocznie 669 600,00 1 057,62 433,44 0,00 60 264,00 0,00 206 868,00 0,00 400 886,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 55 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 147 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.