Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 164 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 833 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 360 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 310 zł
Zaliczka na podatek 5 417 zł
Całość - kwota brutto 55 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 500,00 5 416,80 832,50 1 359,75 4 310,19 47 641,00 5 417,00 38 163,76
Luty 55 500,00 5 416,80 832,50 1 359,75 4 310,19 47 641,00 5 417,00 38 163,76
Marzec 55 500,00 5 416,80 832,50 1 359,75 4 310,19 47 641,00 10 002,00 33 578,76
Kwiecień 55 500,00 4 055,28 623,25 1 359,75 4 451,55 49 212,00 15 748,00 29 262,17
Maj 55 500,00 0,00 0,00 1 359,75 4 872,62 53 890,00 17 245,00 32 022,63
Czerwiec 55 500,00 0,00 0,00 1 359,75 4 872,62 53 890,00 17 245,00 32 022,63
Lipiec 55 500,00 0,00 0,00 1 359,75 4 872,62 53 890,00 17 245,00 32 022,63
Sierpień 55 500,00 0,00 0,00 1 359,75 4 872,62 53 890,00 17 245,00 32 022,63
Wrzesień 55 500,00 0,00 0,00 1 359,75 4 872,62 53 890,00 17 245,00 32 022,63
Październik 55 500,00 0,00 0,00 1 359,75 4 872,62 53 890,00 17 245,00 32 022,63
Listopad 55 500,00 0,00 0,00 1 359,75 4 872,62 53 890,00 17 245,00 32 022,63
Grudzień 55 500,00 0,00 0,00 1 359,75 4 872,62 53 890,00 17 245,00 32 022,63
Rocznie 666 000,00 20 305,68 3 120,75 16 317,00 56 363,08 623 255,00 118 177,00 395 349,49
Wynagrodzenie pracownika 55 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 608 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 927 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 360 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 500,00 5 416,80 3 607,50 926,85 1 415,25 66 866,40 zł
Luty 55 500,00 5 416,80 3 607,50 926,85 1 415,25 66 866,40 zł
Marzec 55 500,00 5 416,80 3 607,50 926,85 1 415,25 66 866,40 zł
Kwiecień 55 500,00 4 055,28 2 700,75 926,85 1 415,25 64 598,13 zł
Maj 55 500,00 0,00 0,00 926,85 1 415,25 57 842,10 zł
Czerwiec 55 500,00 0,00 0,00 926,85 1 415,25 57 842,10 zł
Lipiec 55 500,00 0,00 0,00 926,85 1 415,25 57 842,10 zł
Sierpień 55 500,00 0,00 0,00 926,85 1 415,25 57 842,10 zł
Wrzesień 55 500,00 0,00 0,00 926,85 1 415,25 57 842,10 zł
Październik 55 500,00 0,00 0,00 926,85 1 415,25 57 842,10 zł
Listopad 55 500,00 0,00 0,00 926,85 1 415,25 57 842,10 zł
Grudzień 55 500,00 0,00 0,00 926,85 1 415,25 57 842,10 zł
Rocznie 666 000,00 20 305,68 13 523,25 11 122,20 16 983,00 727 934,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 164 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 833 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 433 zł
Zaliczka na podatek 4 728 zł
Całość - kwota brutto 55 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 500,00 5 416,80 832,50 0,00 4 432,56 39 401,00 4 728,00 40 090,02
Luty 55 500,00 5 416,80 832,50 0,00 4 432,56 39 401,00 4 728,00 40 090,02
Marzec 55 500,00 5 416,80 832,50 0,00 4 432,56 39 401,00 4 728,00 40 090,02
Kwiecień 55 500,00 4 055,28 623,25 0,00 4 573,93 40 657,00 4 879,00 41 368,70
Maj 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 44 400,00 5 328,00 45 177,00
Czerwiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 44 400,00 5 328,00 45 177,00
Lipiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 44 400,00 5 328,00 45 177,00
Sierpień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 44 400,00 5 328,00 45 177,00
Wrzesień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 44 400,00 5 328,00 45 177,00
Październik 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 44 400,00 5 328,00 45 177,00
Listopad 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 44 400,00 5 328,00 45 177,00
Grudzień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 44 400,00 5 328,00 45 177,00
Rocznie 666 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 57 831,61 514 060,00 3 857,00 523 054,76
Wynagrodzenie pracownika 55 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 608 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 360 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 65 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 500,00 5 416,80 3 607,50 0,00 1 415,25 65 939,55 zł
Luty 55 500,00 5 416,80 3 607,50 0,00 1 415,25 65 939,55 zł
Marzec 55 500,00 5 416,80 3 607,50 0,00 1 415,25 65 939,55 zł
Kwiecień 55 500,00 4 055,28 2 700,75 0,00 1 415,25 63 671,28 zł
Maj 55 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415,25 56 915,25 zł
Czerwiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415,25 56 915,25 zł
Lipiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415,25 56 915,25 zł
Sierpień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415,25 56 915,25 zł
Wrzesień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415,25 56 915,25 zł
Październik 55 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415,25 56 915,25 zł
Listopad 55 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415,25 56 915,25 zł
Grudzień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 1 415,25 56 915,25 zł
Rocznie 666 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 983,00 716 811,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 090 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 65 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 952 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 548 zł
Całość - kwota brutto 55 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Luty 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Marzec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Kwiecień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Maj 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Czerwiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Lipiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Sierpień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Wrzesień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Październik 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Listopad 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Grudzień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 7 548,00 47 952,00
Rocznie 666 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 800,00 90 576,00 575 424,00
Wynagrodzenie pracownika 55 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Luty 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Marzec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Kwiecień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Maj 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Czerwiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Lipiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Sierpień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Wrzesień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Październik 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Listopad 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Grudzień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 500,00 zł
Rocznie 666 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 952 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 995 zł
Zaliczka na podatek 15 535 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 0,00 15 535,00 0,00 34 970,00
Luty 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 0,00 17 335,00 0,00 33 170,00
Marzec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 0,00 17 335,00 0,00 33 170,00
Kwiecień 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 0,00 17 335,00 0,00 33 170,00
Maj 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 0,00 17 335,00 0,00 33 170,00
Czerwiec 55 500,00 0,00 0,00 0,00 4 995,00 0,00 17 335,00 0,00 33 170,00
Lipiec 55 500,00 176,27 72,24 0,00 4 995,00 15,08 17 251,00 0,00 32 990,41
Sierpień 55 500,00 176,27 72,24 0,00 4 995,00 15,08 17 251,00 0,00 32 990,41
Wrzesień 55 500,00 176,27 72,24 0,00 4 995,00 15,08 17 251,00 0,00 32 990,41
Październik 55 500,00 176,27 72,24 0,00 4 995,00 15,08 17 251,00 0,00 32 990,41
Listopad 55 500,00 176,27 72,24 0,00 4 995,00 15,08 17 251,00 0,00 32 990,41
Grudzień 55 500,00 176,27 72,24 0,00 4 995,00 15,08 17 251,00 0,00 32 990,41
Rocznie 666 000,00 1 057,62 433,44 0,00 59 940,00 0,00 205 716,00 0,00 398 762,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 55 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.