Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 830 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 355 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 295 zł
Zaliczka na podatek 5 396 zł
Całość - kwota brutto 55 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 300,00 5 397,28 829,50 1 354,85 4 294,65 47 468,00 5 396,00 38 027,72
Luty 55 300,00 5 397,28 829,50 1 354,85 4 294,65 47 468,00 5 396,00 38 027,72
Marzec 55 300,00 5 397,28 829,50 1 354,85 4 294,65 47 468,00 9 877,00 33 546,72
Kwiecień 55 300,00 4 113,84 632,25 1 354,85 4 427,92 48 949,00 15 664,00 29 107,14
Maj 55 300,00 0,00 0,00 1 354,85 4 855,06 53 695,00 17 182,00 31 908,09
Czerwiec 55 300,00 0,00 0,00 1 354,85 4 855,06 53 695,00 17 182,00 31 908,09
Lipiec 55 300,00 0,00 0,00 1 354,85 4 855,06 53 695,00 17 182,00 31 908,09
Sierpień 55 300,00 0,00 0,00 1 354,85 4 855,06 53 695,00 17 182,00 31 908,09
Wrzesień 55 300,00 0,00 0,00 1 354,85 4 855,06 53 695,00 17 182,00 31 908,09
Październik 55 300,00 0,00 0,00 1 354,85 4 855,06 53 695,00 17 182,00 31 908,09
Listopad 55 300,00 0,00 0,00 1 354,85 4 855,06 53 695,00 17 182,00 31 908,09
Grudzień 55 300,00 0,00 0,00 1 354,85 4 855,06 53 695,00 17 182,00 31 908,09
Rocznie 663 600,00 20 305,68 3 120,75 16 258,20 56 152,35 620 913,00 117 638,00 393 974,02
Wynagrodzenie pracownika 55 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 595 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 924 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 355 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 66 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 300,00 5 397,28 3 594,50 923,51 1 410,15 66 625,44 zł
Luty 55 300,00 5 397,28 3 594,50 923,51 1 410,15 66 625,44 zł
Marzec 55 300,00 5 397,28 3 594,50 923,51 1 410,15 66 625,44 zł
Kwiecień 55 300,00 4 113,84 2 739,75 923,51 1 410,15 64 487,25 zł
Maj 55 300,00 0,00 0,00 923,51 1 410,15 57 633,66 zł
Czerwiec 55 300,00 0,00 0,00 923,51 1 410,15 57 633,66 zł
Lipiec 55 300,00 0,00 0,00 923,51 1 410,15 57 633,66 zł
Sierpień 55 300,00 0,00 0,00 923,51 1 410,15 57 633,66 zł
Wrzesień 55 300,00 0,00 0,00 923,51 1 410,15 57 633,66 zł
Październik 55 300,00 0,00 0,00 923,51 1 410,15 57 633,66 zł
Listopad 55 300,00 0,00 0,00 923,51 1 410,15 57 633,66 zł
Grudzień 55 300,00 0,00 0,00 923,51 1 410,15 57 633,66 zł
Rocznie 663 600,00 20 305,68 13 523,25 11 082,12 16 921,80 725 432,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 028 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 830 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 417 zł
Zaliczka na podatek 4 711 zł
Całość - kwota brutto 55 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 300,00 5 397,28 829,50 0,00 4 416,59 39 259,00 4 711,00 39 945,55
Luty 55 300,00 5 397,28 829,50 0,00 4 416,59 39 259,00 4 711,00 39 945,55
Marzec 55 300,00 5 397,28 829,50 0,00 4 416,59 39 259,00 4 711,00 39 945,55
Kwiecień 55 300,00 4 113,84 632,25 0,00 4 549,85 40 443,00 4 853,00 41 150,90
Maj 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 44 240,00 5 309,00 45 014,20
Czerwiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 44 240,00 5 309,00 45 014,20
Lipiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 44 240,00 5 309,00 45 014,20
Sierpień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 44 240,00 5 309,00 45 014,20
Wrzesień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 44 240,00 5 309,00 45 014,20
Październik 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 44 240,00 5 309,00 45 014,20
Listopad 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 44 240,00 5 309,00 45 014,20
Grudzień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 44 240,00 5 309,00 45 014,20
Rocznie 663 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 57 615,62 512 140,00 3 841,00 521 101,15
Wynagrodzenie pracownika 55 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 397 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 595 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 355 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 65 702 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 300,00 5 397,28 3 594,50 0,00 1 410,15 65 701,93 zł
Luty 55 300,00 5 397,28 3 594,50 0,00 1 410,15 65 701,93 zł
Marzec 55 300,00 5 397,28 3 594,50 0,00 1 410,15 65 701,93 zł
Kwiecień 55 300,00 4 113,84 2 739,75 0,00 1 410,15 63 563,74 zł
Maj 55 300,00 0,00 0,00 0,00 1 410,15 56 710,15 zł
Czerwiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 1 410,15 56 710,15 zł
Lipiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 1 410,15 56 710,15 zł
Sierpień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 1 410,15 56 710,15 zł
Wrzesień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 1 410,15 56 710,15 zł
Październik 55 300,00 0,00 0,00 0,00 1 410,15 56 710,15 zł
Listopad 55 300,00 0,00 0,00 0,00 1 410,15 56 710,15 zł
Grudzień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 1 410,15 56 710,15 zł
Rocznie 663 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 921,80 714 350,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 946 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 65 702 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 521 zł
Całość - kwota brutto 55 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Luty 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Marzec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Kwiecień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Maj 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Czerwiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Lipiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Sierpień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Wrzesień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Październik 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Listopad 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Grudzień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 240,00 7 521,00 47 779,00
Rocznie 663 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 880,00 90 252,00 573 348,00
Wynagrodzenie pracownika 55 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Luty 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Marzec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Kwiecień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Maj 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Czerwiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Lipiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Sierpień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Wrzesień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Październik 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Listopad 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Grudzień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 zł
Rocznie 663 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 779 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 852 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 977 zł
Zaliczka na podatek 15 471 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 0,00 15 471,00 0,00 34 852,00
Luty 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 0,00 17 271,00 0,00 33 052,00
Marzec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 0,00 17 271,00 0,00 33 052,00
Kwiecień 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 0,00 17 271,00 0,00 33 052,00
Maj 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 0,00 17 271,00 0,00 33 052,00
Czerwiec 55 300,00 0,00 0,00 0,00 4 977,00 0,00 17 271,00 0,00 33 052,00
Lipiec 55 300,00 176,27 72,24 0,00 4 977,00 15,08 17 187,00 0,00 32 872,41
Sierpień 55 300,00 176,27 72,24 0,00 4 977,00 15,08 17 187,00 0,00 32 872,41
Wrzesień 55 300,00 176,27 72,24 0,00 4 977,00 15,08 17 187,00 0,00 32 872,41
Październik 55 300,00 176,27 72,24 0,00 4 977,00 15,08 17 187,00 0,00 32 872,41
Listopad 55 300,00 176,27 72,24 0,00 4 977,00 15,08 17 187,00 0,00 32 872,41
Grudzień 55 300,00 176,27 72,24 0,00 4 977,00 15,08 17 187,00 0,00 32 872,41
Rocznie 663 600,00 1 057,62 433,44 0,00 59 724,00 0,00 204 948,00 0,00 397 346,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 55 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 852 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.