Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5320 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 130 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 413 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Całość - kwota brutto 5 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Luty 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Marzec 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Kwiecień 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Maj 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Czerwiec 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Lipiec 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Sierpień 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Wrzesień 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Październik 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Listopad 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Grudzień 5 320,00 519,23 79,80 130,34 413,16 4 341,00 338,00 3 839,47
Rocznie 63 840,00 6 230,76 957,60 1 564,08 4 957,92 52 092,00 4 056,00 46 073,64
Wynagrodzenie pracownika 5 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 346 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 89 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Luty 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Marzec 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Kwiecień 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Maj 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Czerwiec 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Lipiec 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Sierpień 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Wrzesień 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Październik 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Listopad 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Grudzień 5 320,00 519,23 345,80 88,84 135,66 6 409,53 zł
Rocznie 63 840,00 6 230,76 4 149,60 1 066,08 1 627,92 76 914,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 839 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5320 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 425 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 5 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Luty 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Marzec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Kwiecień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Maj 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Czerwiec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Lipiec 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Sierpień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Wrzesień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Październik 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Listopad 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Grudzień 5 320,00 519,23 79,80 0,00 424,89 3 777,00 276,00 4 020,08
Rocznie 63 840,00 6 230,76 957,60 0,00 5 098,68 45 324,00 3 312,00 48 240,96
Wynagrodzenie pracownika 5 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 346 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 321 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Luty 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Marzec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Kwiecień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Maj 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Czerwiec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Lipiec 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Sierpień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Wrzesień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Październik 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Listopad 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Grudzień 5 320,00 519,23 345,80 0,00 135,66 6 320,69 zł
Rocznie 63 840,00 6 230,76 4 149,60 0,00 1 627,92 75 848,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 321 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5320 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 724 zł
Całość - kwota brutto 5 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Luty 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Marzec 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Kwiecień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Maj 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Czerwiec 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Lipiec 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Sierpień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Wrzesień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Październik 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Listopad 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Grudzień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 256,00 724,00 4 596,00
Rocznie 63 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 072,00 8 688,00 55 152,00
Wynagrodzenie pracownika 5 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Luty 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Marzec 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Kwiecień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Maj 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Czerwiec 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Lipiec 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Sierpień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Wrzesień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Październik 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Listopad 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Grudzień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 320,00 zł
Rocznie 63 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 596 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5320 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 406 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 532 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 320 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 320,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 532,00 0,00 4 406,19
Luty 5 320,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 532,00 0,00 4 406,19
Marzec 5 320,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 532,00 0,00 4 406,19
Kwiecień 5 320,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 532,00 0,00 4 406,19
Maj 5 320,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 532,00 0,00 4 406,19
Czerwiec 5 320,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 532,00 0,00 4 406,19
Lipiec 5 320,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 490,00 0,00 4 202,99
Sierpień 5 320,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 490,00 0,00 4 202,99
Wrzesień 5 320,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 490,00 0,00 4 202,99
Październik 5 320,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 490,00 0,00 4 202,99
Listopad 5 320,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 490,00 0,00 4 202,99
Grudzień 5 320,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 490,00 0,00 4 202,99
Rocznie 63 840,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 132,00 0,00 51 655,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 406 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ