Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5310 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 130 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 412 zł
Zaliczka na podatek 220 zł
Całość - kwota brutto 5 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Luty 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Marzec 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Kwiecień 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Maj 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Czerwiec 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Lipiec 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Sierpień 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Wrzesień 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Październik 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Listopad 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Grudzień 5 310,00 518,26 79,65 130,10 412,38 4 332,00 220,00 3 949,61
Rocznie 63 720,00 6 219,12 955,80 1 561,20 2 638,08 51 984,00 0,00 47 395,32
Wynagrodzenie pracownika 5 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 89 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Luty 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Marzec 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Kwiecień 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Maj 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Czerwiec 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Lipiec 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Sierpień 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Wrzesień 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Październik 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Listopad 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Grudzień 5 310,00 518,26 345,15 88,68 135,41 6 397,50 zł
Rocznie 63 720,00 6 219,12 4 141,80 1 064,16 1 624,92 76 770,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5310 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 80 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 424 zł
Zaliczka na podatek 452 zł
Całość - kwota brutto 5 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Luty 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Marzec 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Kwiecień 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Maj 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Czerwiec 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Lipiec 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Sierpień 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Wrzesień 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Październik 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Listopad 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Grudzień 5 310,00 518,26 79,65 0,00 424,09 3 770,00 452,00 3 835,60
Rocznie 63 720,00 6 219,12 955,80 0,00 5 089,08 45 240,00 336,00 46 027,20
Wynagrodzenie pracownika 5 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 518 zł
Ubezpieczenie rentowe 345 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 309 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Luty 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Marzec 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Kwiecień 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Maj 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Czerwiec 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Lipiec 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Sierpień 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Wrzesień 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Październik 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Listopad 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Grudzień 5 310,00 518,26 345,15 0,00 135,41 6 308,82 zł
Rocznie 63 720,00 6 219,12 4 141,80 0,00 1 624,92 75 705,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 836 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 309 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5310 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 722 zł
Całość - kwota brutto 5 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Luty 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Marzec 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Kwiecień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Maj 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Czerwiec 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Lipiec 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Sierpień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Wrzesień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Październik 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Listopad 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Grudzień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 248,00 722,00 4 588,00
Rocznie 63 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 976,00 8 664,00 55 056,00
Wynagrodzenie pracownika 5 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Luty 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Marzec 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Kwiecień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Maj 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Czerwiec 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Lipiec 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Sierpień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Wrzesień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Październik 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Listopad 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Grudzień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,00 zł
Rocznie 63 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 588 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5310 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 478 zł
Zaliczka na podatek 478 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 310 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 310,00 0,00 0,00 0,00 477,90 0,00 478,00 0,00 4 354,10
Luty 5 310,00 0,00 0,00 0,00 477,90 0,00 478,00 0,00 4 354,10
Marzec 5 310,00 0,00 0,00 0,00 477,90 0,00 1 067,00 0,00 3 765,10
Kwiecień 5 310,00 0,00 0,00 0,00 477,90 0,00 1 274,00 0,00 3 558,10
Maj 5 310,00 0,00 0,00 0,00 477,90 0,00 1 274,00 0,00 3 558,10
Czerwiec 5 310,00 0,00 0,00 0,00 477,90 0,00 1 274,00 0,00 3 558,10
Lipiec 5 310,00 176,27 72,24 0,00 477,90 15,08 1 190,00 0,00 3 378,51
Sierpień 5 310,00 176,27 72,24 0,00 477,90 15,08 1 190,00 0,00 3 378,51
Wrzesień 5 310,00 176,27 72,24 0,00 477,90 15,08 1 190,00 0,00 3 378,51
Październik 5 310,00 176,27 72,24 0,00 477,90 15,08 1 190,00 0,00 3 378,51
Listopad 5 310,00 176,27 72,24 0,00 477,90 15,08 1 190,00 0,00 3 378,51
Grudzień 5 310,00 176,27 72,24 0,00 477,90 15,08 1 190,00 0,00 3 378,51
Rocznie 63 720,00 1 057,62 433,44 0,00 5 734,80 0,00 12 985,00 0,00 43 418,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 354 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.