Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5290 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 936 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 130 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 411 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Całość - kwota brutto 5 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Luty 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Marzec 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Kwiecień 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Maj 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Czerwiec 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Lipiec 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Sierpień 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Wrzesień 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Październik 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Listopad 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Grudzień 5 290,00 516,30 79,35 129,61 410,83 4 315,00 218,00 3 935,91
Rocznie 63 480,00 6 195,60 952,20 1 555,32 2 613,60 51 780,00 0,00 47 230,92
Wynagrodzenie pracownika 5 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Luty 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Marzec 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Kwiecień 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Maj 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Czerwiec 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Lipiec 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Sierpień 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Wrzesień 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Październik 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Listopad 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Grudzień 5 290,00 516,30 343,85 88,34 134,90 6 373,39 zł
Rocznie 63 480,00 6 195,60 4 126,20 1 060,08 1 618,80 76 480,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 936 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5290 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 422 zł
Zaliczka na podatek 451 zł
Całość - kwota brutto 5 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Luty 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Marzec 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Kwiecień 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Maj 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Czerwiec 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Lipiec 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Sierpień 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Wrzesień 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Październik 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Listopad 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Grudzień 5 290,00 516,30 79,35 0,00 422,49 3 755,00 451,00 3 821,26
Rocznie 63 480,00 6 195,60 952,20 0,00 5 069,88 45 060,00 336,00 45 855,12
Wynagrodzenie pracownika 5 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 130 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Luty 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Marzec 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Kwiecień 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Maj 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Czerwiec 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Lipiec 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Sierpień 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Wrzesień 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Październik 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Listopad 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Grudzień 5 290,00 516,30 343,85 0,00 134,90 6 285,05 zł
Rocznie 63 480,00 6 195,60 4 126,20 0,00 1 618,80 75 420,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 821 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5290 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 571 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 719 zł
Całość - kwota brutto 5 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Luty 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Marzec 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Kwiecień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Maj 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Czerwiec 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Lipiec 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Sierpień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Wrzesień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Październik 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Listopad 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Grudzień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 232,00 719,00 4 571,00
Rocznie 63 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 784,00 8 628,00 54 852,00
Wynagrodzenie pracownika 5 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 290 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Luty 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Marzec 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Kwiecień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Maj 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Czerwiec 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Lipiec 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Sierpień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Wrzesień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Październik 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Listopad 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Grudzień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 290,00 zł
Rocznie 63 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 571 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 290 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5290 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 476 zł
Zaliczka na podatek 474 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 290 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 290,00 0,00 0,00 0,00 476,10 0,00 474,00 0,00 4 339,90
Luty 5 290,00 0,00 0,00 0,00 476,10 0,00 474,00 0,00 4 339,90
Marzec 5 290,00 0,00 0,00 0,00 476,10 0,00 1 055,00 0,00 3 758,90
Kwiecień 5 290,00 0,00 0,00 0,00 476,10 0,00 1 268,00 0,00 3 545,90
Maj 5 290,00 0,00 0,00 0,00 476,10 0,00 1 268,00 0,00 3 545,90
Czerwiec 5 290,00 0,00 0,00 0,00 476,10 0,00 1 268,00 0,00 3 545,90
Lipiec 5 290,00 176,27 72,24 0,00 476,10 15,08 1 183,00 0,00 3 367,31
Sierpień 5 290,00 176,27 72,24 0,00 476,10 15,08 1 183,00 0,00 3 367,31
Wrzesień 5 290,00 176,27 72,24 0,00 476,10 15,08 1 183,00 0,00 3 367,31
Październik 5 290,00 176,27 72,24 0,00 476,10 15,08 1 183,00 0,00 3 367,31
Listopad 5 290,00 176,27 72,24 0,00 476,10 15,08 1 183,00 0,00 3 367,31
Grudzień 5 290,00 176,27 72,24 0,00 476,10 15,08 1 183,00 0,00 3 367,31
Rocznie 63 480,00 1 057,62 433,44 0,00 5 713,20 0,00 12 905,00 0,00 43 280,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 340 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.