Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5280 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 129 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 410 zł
Zaliczka na podatek 217 zł
Całość - kwota brutto 5 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Luty 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Marzec 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Kwiecień 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Maj 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Czerwiec 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Lipiec 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Sierpień 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Wrzesień 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Październik 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Listopad 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Grudzień 5 280,00 515,33 79,20 129,36 410,05 4 306,00 217,00 3 929,06
Rocznie 63 360,00 6 183,96 950,40 1 552,32 2 600,64 51 672,00 0,00 47 148,72
Wynagrodzenie pracownika 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Luty 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Marzec 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Kwiecień 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Maj 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Czerwiec 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Lipiec 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Sierpień 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Wrzesień 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Październik 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Listopad 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Grudzień 5 280,00 515,33 343,20 88,18 134,64 6 361,35 zł
Rocznie 63 360,00 6 183,96 4 118,40 1 058,16 1 615,68 76 336,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 929 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5280 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 814 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 422 zł
Zaliczka na podatek 450 zł
Całość - kwota brutto 5 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Luty 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Marzec 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Kwiecień 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Maj 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Czerwiec 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Lipiec 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Sierpień 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Wrzesień 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Październik 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Listopad 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Grudzień 5 280,00 515,33 79,20 0,00 421,69 3 748,00 450,00 3 814,02
Rocznie 63 360,00 6 183,96 950,40 0,00 5 060,28 44 976,00 336,00 45 768,24
Wynagrodzenie pracownika 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 273 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Luty 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Marzec 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Kwiecień 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Maj 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Czerwiec 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Lipiec 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Sierpień 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Wrzesień 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Październik 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Listopad 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Grudzień 5 280,00 515,33 343,20 0,00 134,64 6 273,17 zł
Rocznie 63 360,00 6 183,96 4 118,40 0,00 1 615,68 75 278,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 814 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 273 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5280 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 718 zł
Całość - kwota brutto 5 280 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Luty 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Marzec 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Kwiecień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Maj 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Czerwiec 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Lipiec 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Sierpień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Wrzesień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Październik 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Listopad 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Grudzień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 224,00 718,00 4 562,00
Rocznie 63 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 688,00 8 616,00 54 744,00
Wynagrodzenie pracownika 5 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 280 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Luty 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Marzec 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Kwiecień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Maj 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Czerwiec 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Lipiec 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Sierpień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Wrzesień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Październik 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Listopad 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Grudzień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 280,00 zł
Rocznie 63 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 562 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 280 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 280 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5280 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 280 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 475 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 280 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 280,00 0,00 0,00 0,00 475,20 0,00 473,00 0,00 4 331,80
Luty 5 280,00 0,00 0,00 0,00 475,20 0,00 473,00 0,00 4 331,80
Marzec 5 280,00 0,00 0,00 0,00 475,20 0,00 1 049,00 0,00 3 755,80
Kwiecień 5 280,00 0,00 0,00 0,00 475,20 0,00 1 265,00 0,00 3 539,80
Maj 5 280,00 0,00 0,00 0,00 475,20 0,00 1 265,00 0,00 3 539,80
Czerwiec 5 280,00 0,00 0,00 0,00 475,20 0,00 1 265,00 0,00 3 539,80
Lipiec 5 280,00 176,27 72,24 0,00 475,20 15,08 1 180,00 0,00 3 361,21
Sierpień 5 280,00 176,27 72,24 0,00 475,20 15,08 1 180,00 0,00 3 361,21
Wrzesień 5 280,00 176,27 72,24 0,00 475,20 15,08 1 180,00 0,00 3 361,21
Październik 5 280,00 176,27 72,24 0,00 475,20 15,08 1 180,00 0,00 3 361,21
Listopad 5 280,00 176,27 72,24 0,00 475,20 15,08 1 180,00 0,00 3 361,21
Grudzień 5 280,00 176,27 72,24 0,00 475,20 15,08 1 180,00 0,00 3 361,21
Rocznie 63 360,00 1 057,62 433,44 0,00 5 702,40 0,00 12 870,00 0,00 43 206,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 280 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 332 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.