Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5270 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 129 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 409 zł
Zaliczka na podatek 216 zł
Całość - kwota brutto 5 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Luty 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Marzec 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Kwiecień 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Maj 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Czerwiec 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Lipiec 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Sierpień 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Wrzesień 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Październik 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Listopad 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Grudzień 5 270,00 514,35 79,05 129,12 409,27 4 297,00 216,00 3 922,21
Rocznie 63 240,00 6 172,20 948,60 1 549,44 2 587,68 51 564,00 0,00 47 066,52
Wynagrodzenie pracownika 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 88 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Luty 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Marzec 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Kwiecień 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Maj 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Czerwiec 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Lipiec 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Sierpień 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Wrzesień 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Październik 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Listopad 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Grudzień 5 270,00 514,35 342,55 88,01 134,39 6 349,30 zł
Rocznie 63 240,00 6 172,20 4 110,60 1 056,12 1 612,68 76 191,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 922 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5270 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 807 zł
Ubezpieczenie emerytalne 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 79 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 421 zł
Zaliczka na podatek 449 zł
Całość - kwota brutto 5 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Luty 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Marzec 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Kwiecień 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Maj 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Czerwiec 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Lipiec 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Sierpień 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Wrzesień 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Październik 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Listopad 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Grudzień 5 270,00 514,35 79,05 0,00 420,89 3 741,00 449,00 3 806,79
Rocznie 63 240,00 6 172,20 948,60 0,00 5 050,68 44 892,00 336,00 45 681,48
Wynagrodzenie pracownika 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 514 zł
Ubezpieczenie rentowe 343 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 129 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 261 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Luty 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Marzec 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Kwiecień 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Maj 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Czerwiec 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Lipiec 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Sierpień 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Wrzesień 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Październik 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Listopad 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Grudzień 5 270,00 514,35 342,55 0,00 134,39 6 261,29 zł
Rocznie 63 240,00 6 172,20 4 110,60 0,00 1 612,68 75 135,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 807 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 261 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5270 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 717 zł
Całość - kwota brutto 5 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Luty 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Marzec 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Kwiecień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Maj 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Czerwiec 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Lipiec 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Sierpień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Wrzesień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Październik 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Listopad 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Grudzień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 216,00 717,00 4 553,00
Rocznie 63 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 592,00 8 604,00 54 636,00
Wynagrodzenie pracownika 5 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 270 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Luty 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Marzec 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Kwiecień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Maj 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Czerwiec 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Lipiec 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Sierpień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Wrzesień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Październik 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Listopad 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Grudzień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270,00 zł
Rocznie 63 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 553 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 270 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 270 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5270 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 270 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 325 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 474 zł
Zaliczka na podatek 471 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 270 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 270,00 0,00 0,00 0,00 474,30 0,00 471,00 0,00 4 324,70
Luty 5 270,00 0,00 0,00 0,00 474,30 0,00 471,00 0,00 4 324,70
Marzec 5 270,00 0,00 0,00 0,00 474,30 0,00 1 042,00 0,00 3 753,70
Kwiecień 5 270,00 0,00 0,00 0,00 474,30 0,00 1 261,00 0,00 3 534,70
Maj 5 270,00 0,00 0,00 0,00 474,30 0,00 1 261,00 0,00 3 534,70
Czerwiec 5 270,00 0,00 0,00 0,00 474,30 0,00 1 261,00 0,00 3 534,70
Lipiec 5 270,00 176,27 72,24 0,00 474,30 15,08 1 177,00 0,00 3 355,11
Sierpień 5 270,00 176,27 72,24 0,00 474,30 15,08 1 177,00 0,00 3 355,11
Wrzesień 5 270,00 176,27 72,24 0,00 474,30 15,08 1 177,00 0,00 3 355,11
Październik 5 270,00 176,27 72,24 0,00 474,30 15,08 1 177,00 0,00 3 355,11
Listopad 5 270,00 176,27 72,24 0,00 474,30 15,08 1 177,00 0,00 3 355,11
Grudzień 5 270,00 176,27 72,24 0,00 474,30 15,08 1 177,00 0,00 3 355,11
Rocznie 63 240,00 1 057,62 433,44 0,00 5 691,60 0,00 12 829,00 0,00 43 137,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 325 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.