Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 823 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 086 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 089 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 779 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 639 zł
Zaliczka na podatek 7 188 zł
Całość - kwota brutto 72 604 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 604,00 7 086,15 1 089,06 1 778,80 5 638,50 62 400,00 7 188,00 49 823,49
Luty 72 604,00 7 086,15 1 089,06 1 778,80 5 638,50 62 400,00 8 148,00 48 863,49
Marzec 72 604,00 6 133,38 942,63 1 778,80 5 737,43 63 499,00 20 320,00 37 691,76
Kwiecień 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Maj 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Czerwiec 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Lipiec 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Sierpień 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Wrzesień 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Październik 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Listopad 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Grudzień 72 604,00 0,00 0,00 1 778,80 6 374,27 70 575,00 22 584,00 41 866,93
Rocznie 871 248,00 20 305,68 3 120,75 21 345,60 74 382,86 823 474,00 164 532,00 513 181,11
Wynagrodzenie pracownika 72 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 086 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 719 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 212 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 779 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 87 473 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 604,00 7 086,15 4 719,26 1 212,49 1 851,40 87 473,30 zł
Luty 72 604,00 7 086,15 4 719,26 1 212,49 1 851,40 87 473,30 zł
Marzec 72 604,00 6 133,38 4 084,73 1 212,49 1 851,40 85 886,00 zł
Kwiecień 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Maj 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Czerwiec 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Lipiec 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Sierpień 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Wrzesień 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Październik 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Listopad 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Grudzień 72 604,00 0,00 0,00 1 212,49 1 851,40 75 667,89 zł
Rocznie 871 248,00 20 305,68 13 523,25 14 549,88 22 216,80 941 843,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 604 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 823 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 823 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 473 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 627 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 018 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 423 zł
Zaliczka na podatek 5 784 zł
Całość - kwota brutto 67 895 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 895,00 6 626,55 1 018,43 0,00 5 422,50 48 200,00 5 784,00 49 043,52
Luty 67 895,00 6 626,55 1 018,43 0,00 5 422,50 48 200,00 5 784,00 49 043,52
Marzec 67 895,00 6 626,55 1 018,43 0,00 5 422,50 48 200,00 5 784,00 49 043,52
Kwiecień 67 895,00 426,03 65,46 0,00 6 066,32 53 923,00 6 471,00 54 866,43
Maj 67 895,00 0,00 0,00 0,00 6 110,55 54 316,00 6 518,00 55 266,53
Czerwiec 67 895,00 0,00 0,00 0,00 6 110,55 54 316,00 6 518,00 55 266,53
Lipiec 67 895,00 0,00 0,00 0,00 6 110,55 54 316,00 6 518,00 55 266,53
Sierpień 67 895,00 0,00 0,00 0,00 6 110,55 54 316,00 6 518,00 55 266,53
Wrzesień 67 895,00 0,00 0,00 0,00 6 110,55 54 316,00 6 518,00 55 266,53
Październik 67 895,00 0,00 0,00 0,00 6 110,55 54 316,00 6 518,00 55 266,53
Listopad 67 895,00 0,00 0,00 0,00 6 110,55 54 316,00 6 518,00 55 266,53
Grudzień 67 895,00 0,00 0,00 0,00 6 110,55 54 316,00 6 518,00 55 266,53
Rocznie 814 740,00 20 305,68 3 120,75 0,00 71 218,22 633 051,00 4 746,00 644 129,23
Wynagrodzenie pracownika 67 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 627 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 413 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 663 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 80 666 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 895,00 6 626,55 4 413,18 0,00 1 731,33 80 666,06 zł
Luty 67 895,00 6 626,55 4 413,18 0,00 1 731,33 80 666,06 zł
Marzec 67 895,00 6 626,55 4 413,18 0,00 1 731,33 80 666,06 zł
Kwiecień 67 895,00 426,03 283,71 0,00 1 731,33 70 336,07 zł
Maj 67 895,00 0,00 0,00 0,00 1 731,33 69 626,33 zł
Czerwiec 67 895,00 0,00 0,00 0,00 1 731,33 69 626,33 zł
Lipiec 67 895,00 0,00 0,00 0,00 1 731,33 69 626,33 zł
Sierpień 67 895,00 0,00 0,00 0,00 1 731,33 69 626,33 zł
Wrzesień 67 895,00 0,00 0,00 0,00 1 731,33 69 626,33 zł
Październik 67 895,00 0,00 0,00 0,00 1 731,33 69 626,33 zł
Listopad 67 895,00 0,00 0,00 0,00 1 731,33 69 626,33 zł
Grudzień 67 895,00 0,00 0,00 0,00 1 731,33 69 626,33 zł
Rocznie 814 740,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 775,96 869 344,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 044 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 044 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 666 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 075 zł
Całość - kwota brutto 59 375 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Luty 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Marzec 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Kwiecień 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Maj 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Czerwiec 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Lipiec 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Sierpień 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Wrzesień 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Październik 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Listopad 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Grudzień 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 8 075,00 51 300,00
Rocznie 712 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00 96 900,00 615 600,00
Wynagrodzenie pracownika 59 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 375 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Luty 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Marzec 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Kwiecień 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Maj 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Czerwiec 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Lipiec 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Sierpień 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Wrzesień 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Październik 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Listopad 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Grudzień 59 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 375,00 zł
Rocznie 712 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 500,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 375 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 375 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 698 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 564 zł
Zaliczka na podatek 17 557 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 819 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 819,00 0,00 0,00 0,00 5 563,71 0,00 17 557,00 0,00 38 698,29
Luty 61 819,00 0,00 0,00 0,00 5 563,71 0,00 19 357,00 0,00 36 898,29
Marzec 61 819,00 0,00 0,00 0,00 5 563,71 0,00 19 357,00 0,00 36 898,29
Kwiecień 61 819,00 0,00 0,00 0,00 5 563,71 0,00 19 357,00 0,00 36 898,29
Maj 61 819,00 0,00 0,00 0,00 5 563,71 0,00 19 357,00 0,00 36 898,29
Czerwiec 61 819,00 0,00 0,00 0,00 5 563,71 0,00 19 357,00 0,00 36 898,29
Lipiec 61 819,00 176,27 72,24 0,00 5 563,71 15,08 19 273,00 0,00 36 718,70
Sierpień 61 819,00 176,27 72,24 0,00 5 563,71 15,08 19 273,00 0,00 36 718,70
Wrzesień 61 819,00 176,27 72,24 0,00 5 563,71 15,08 19 273,00 0,00 36 718,70
Październik 61 819,00 176,27 72,24 0,00 5 563,71 15,08 19 273,00 0,00 36 718,70
Listopad 61 819,00 176,27 72,24 0,00 5 563,71 15,08 19 273,00 0,00 36 718,70
Grudzień 61 819,00 176,27 72,24 0,00 5 563,71 15,08 19 273,00 0,00 36 718,70
Rocznie 741 828,00 1 057,62 433,44 0,00 66 764,52 0,00 229 980,00 0,00 443 501,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 698 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.