Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 058 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 085 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 772 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 616 zł
Zaliczka na podatek 4 524 zł
Całość - kwota brutto 72 313 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 313,00 7 057,75 1 084,70 1 771,67 5 615,90 62 149,00 4 524,00 52 258,98
Luty 72 313,00 7 057,75 1 084,70 1 771,67 5 615,90 62 149,00 5 169,00 51 613,98
Marzec 72 313,00 3 224,12 495,50 1 771,67 6 013,95 66 572,00 15 289,00 45 518,76
Kwiecień 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Maj 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Czerwiec 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Lipiec 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Sierpień 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Wrzesień 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Październik 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Listopad 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Grudzień 72 313,00 0,00 0,00 1 771,67 6 348,72 70 291,00 16 144,00 48 048,61
Rocznie 867 756,00 17 339,62 2 664,90 21 260,04 74 384,23 823 489,00 170 278,00 581 829,21
Wynagrodzenie pracownika 72 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 058 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 700 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 208 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 772 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 87 123 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 313,00 7 057,75 4 700,35 1 207,63 1 843,98 87 122,71 zł
Luty 72 313,00 7 057,75 4 700,35 1 207,63 1 843,98 87 122,71 zł
Marzec 72 313,00 3 224,12 2 147,20 1 207,63 1 843,98 80 735,93 zł
Kwiecień 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Maj 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Czerwiec 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Lipiec 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Sierpień 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Wrzesień 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Październik 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Listopad 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Grudzień 72 313,00 0,00 0,00 1 207,63 1 843,98 75 364,61 zł
Rocznie 867 756,00 17 339,62 11 547,90 14 491,56 22 127,76 933 262,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 259 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 52 259 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 123 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 600 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 014 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 401 zł
Zaliczka na podatek 3 511 zł
Całość - kwota brutto 67 627 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 627,00 6 600,40 1 014,41 0,00 5 401,10 48 010,00 3 511,00 51 100,09
Luty 67 627,00 6 600,40 1 014,41 0,00 5 401,10 48 010,00 3 511,00 51 100,09
Marzec 67 627,00 4 138,82 636,08 0,00 5 656,69 50 282,00 3 677,00 53 518,41
Kwiecień 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Maj 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Czerwiec 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Lipiec 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Sierpień 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Wrzesień 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Październik 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Listopad 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Grudzień 67 627,00 0,00 0,00 0,00 6 086,43 54 102,00 3 956,00 57 584,57
Rocznie 811 524,00 17 339,62 2 664,90 0,00 71 236,76 633 220,00 46 303,00 673 979,72
Wynagrodzenie pracownika 67 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 600 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 396 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 657 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 80 348 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 627,00 6 600,40 4 395,76 0,00 1 724,49 80 347,65 zł
Luty 67 627,00 6 600,40 4 395,76 0,00 1 724,49 80 347,65 zł
Marzec 67 627,00 4 138,82 2 756,38 0,00 1 724,49 76 246,69 zł
Kwiecień 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Maj 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Czerwiec 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Lipiec 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Sierpień 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Wrzesień 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Październik 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Listopad 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Grudzień 67 627,00 0,00 0,00 0,00 1 724,49 69 351,49 zł
Rocznie 811 524,00 17 339,62 11 547,90 0,00 20 693,88 861 105,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 627 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 348 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 044 zł
Całość - kwota brutto 59 144 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Luty 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Marzec 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Kwiecień 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Maj 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Czerwiec 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Lipiec 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Sierpień 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Wrzesień 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Październik 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Listopad 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Grudzień 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 315,00 8 044,00 51 100,00
Rocznie 709 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567 780,00 96 528,00 613 200,00
Wynagrodzenie pracownika 59 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Luty 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Marzec 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Kwiecień 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Maj 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Czerwiec 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Lipiec 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Sierpień 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Wrzesień 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Październik 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Listopad 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Grudzień 59 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 144,00 zł
Rocznie 709 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 098 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 17 480 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 578 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 480,00 0,00 44 098,00
Luty 61 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 0,00 42 298,00
Marzec 61 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 0,00 42 298,00
Kwiecień 61 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 0,00 42 298,00
Maj 61 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 0,00 42 298,00
Czerwiec 61 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 280,00 0,00 42 298,00
Lipiec 61 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 195,00 0,00 42 119,41
Sierpień 61 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 195,00 0,00 42 119,41
Wrzesień 61 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 195,00 0,00 42 119,41
Październik 61 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 195,00 0,00 42 119,41
Listopad 61 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 195,00 0,00 42 119,41
Grudzień 61 578,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 195,00 0,00 42 119,41
Rocznie 738 936,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 229 050,00 0,00 508 304,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 578 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 098 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.