Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 031 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 081 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 765 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 594 zł
Zaliczka na podatek 7 129 zł
Całość - kwota brutto 72 037 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 037,00 7 030,81 1 080,56 1 764,91 5 594,46 61 911,00 7 129,00 49 437,26
Luty 72 037,00 7 030,81 1 080,56 1 764,91 5 594,46 61 911,00 7 894,00 48 672,26
Marzec 72 037,00 6 244,06 959,63 1 764,91 5 676,16 62 818,00 20 102,00 37 290,24
Kwiecień 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Maj 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Czerwiec 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Lipiec 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Sierpień 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Wrzesień 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Październik 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Listopad 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Grudzień 72 037,00 0,00 0,00 1 764,91 6 324,49 70 022,00 22 407,00 41 540,60
Rocznie 864 444,00 20 305,68 3 120,75 21 178,92 73 785,49 816 838,00 163 007,00 509 265,16
Wynagrodzenie pracownika 72 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 031 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 682 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 203 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 765 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 86 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 037,00 7 030,81 4 682,41 1 203,02 1 836,95 86 790,19 zł
Luty 72 037,00 7 030,81 4 682,41 1 203,02 1 836,95 86 790,19 zł
Marzec 72 037,00 6 244,06 4 158,43 1 203,02 1 836,95 85 479,46 zł
Kwiecień 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Maj 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Czerwiec 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Lipiec 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Sierpień 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Wrzesień 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Październik 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Listopad 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Grudzień 72 037,00 0,00 0,00 1 203,02 1 836,95 75 076,97 zł
Rocznie 864 444,00 20 305,68 13 523,25 14 436,24 22 043,40 934 752,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 037 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 437 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 437 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 010 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 380 zł
Zaliczka na podatek 5 739 zł
Całość - kwota brutto 67 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 366,00 6 574,92 1 010,49 0,00 5 380,25 47 824,00 5 739,00 48 661,46
Luty 67 366,00 6 574,92 1 010,49 0,00 5 380,25 47 824,00 5 739,00 48 661,46
Marzec 67 366,00 6 574,92 1 010,49 0,00 5 380,25 47 824,00 5 739,00 48 661,46
Kwiecień 67 366,00 580,92 89,28 0,00 6 002,62 53 357,00 6 403,00 54 290,34
Maj 67 366,00 0,00 0,00 0,00 6 062,94 53 893,00 6 467,00 54 835,90
Czerwiec 67 366,00 0,00 0,00 0,00 6 062,94 53 893,00 6 467,00 54 835,90
Lipiec 67 366,00 0,00 0,00 0,00 6 062,94 53 893,00 6 467,00 54 835,90
Sierpień 67 366,00 0,00 0,00 0,00 6 062,94 53 893,00 6 467,00 54 835,90
Wrzesień 67 366,00 0,00 0,00 0,00 6 062,94 53 893,00 6 467,00 54 835,90
Październik 67 366,00 0,00 0,00 0,00 6 062,94 53 893,00 6 467,00 54 835,90
Listopad 67 366,00 0,00 0,00 0,00 6 062,94 53 893,00 6 467,00 54 835,90
Grudzień 67 366,00 0,00 0,00 0,00 6 062,94 53 893,00 6 467,00 54 835,90
Rocznie 808 392,00 20 305,68 3 120,75 0,00 70 646,89 627 973,00 4 709,00 638 961,92
Wynagrodzenie pracownika 67 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 379 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 650 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 80 038 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 366,00 6 574,92 4 378,79 0,00 1 717,84 80 037,55 zł
Luty 67 366,00 6 574,92 4 378,79 0,00 1 717,84 80 037,55 zł
Marzec 67 366,00 6 574,92 4 378,79 0,00 1 717,84 80 037,55 zł
Kwiecień 67 366,00 580,92 386,88 0,00 1 717,84 70 051,64 zł
Maj 67 366,00 0,00 0,00 0,00 1 717,84 69 083,84 zł
Czerwiec 67 366,00 0,00 0,00 0,00 1 717,84 69 083,84 zł
Lipiec 67 366,00 0,00 0,00 0,00 1 717,84 69 083,84 zł
Sierpień 67 366,00 0,00 0,00 0,00 1 717,84 69 083,84 zł
Wrzesień 67 366,00 0,00 0,00 0,00 1 717,84 69 083,84 zł
Październik 67 366,00 0,00 0,00 0,00 1 717,84 69 083,84 zł
Listopad 67 366,00 0,00 0,00 0,00 1 717,84 69 083,84 zł
Grudzień 67 366,00 0,00 0,00 0,00 1 717,84 69 083,84 zł
Rocznie 808 392,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 614,08 862 835,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 661 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 661 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 038 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 012 zł
Całość - kwota brutto 58 912 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Luty 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Marzec 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Kwiecień 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Maj 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Czerwiec 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Lipiec 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Sierpień 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Wrzesień 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Październik 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Listopad 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Grudzień 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 8 012,00 50 900,00
Rocznie 706 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 560,00 96 144,00 610 800,00
Wynagrodzenie pracownika 58 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 912 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Luty 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Marzec 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Kwiecień 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Maj 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Czerwiec 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Lipiec 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Sierpień 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Wrzesień 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Październik 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Listopad 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Grudzień 58 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 912,00 zł
Rocznie 706 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 912 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 414 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 520 zł
Zaliczka na podatek 17 403 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 337 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 337,00 0,00 0,00 0,00 5 520,33 0,00 17 403,00 0,00 38 413,67
Luty 61 337,00 0,00 0,00 0,00 5 520,33 0,00 19 203,00 0,00 36 613,67
Marzec 61 337,00 0,00 0,00 0,00 5 520,33 0,00 19 203,00 0,00 36 613,67
Kwiecień 61 337,00 0,00 0,00 0,00 5 520,33 0,00 19 203,00 0,00 36 613,67
Maj 61 337,00 0,00 0,00 0,00 5 520,33 0,00 19 203,00 0,00 36 613,67
Czerwiec 61 337,00 0,00 0,00 0,00 5 520,33 0,00 19 203,00 0,00 36 613,67
Lipiec 61 337,00 176,27 72,24 0,00 5 520,33 15,08 19 118,00 0,00 36 435,08
Sierpień 61 337,00 176,27 72,24 0,00 5 520,33 15,08 19 118,00 0,00 36 435,08
Wrzesień 61 337,00 176,27 72,24 0,00 5 520,33 15,08 19 118,00 0,00 36 435,08
Październik 61 337,00 176,27 72,24 0,00 5 520,33 15,08 19 118,00 0,00 36 435,08
Listopad 61 337,00 176,27 72,24 0,00 5 520,33 15,08 19 118,00 0,00 36 435,08
Grudzień 61 337,00 176,27 72,24 0,00 5 520,33 15,08 19 118,00 0,00 36 435,08
Rocznie 736 044,00 1 057,62 433,44 0,00 66 243,96 0,00 228 126,00 0,00 440 092,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 414 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.