Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 044 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 083 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 768 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 605 zł
Zaliczka na podatek 4 515 zł
Całość - kwota brutto 72 171 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 171,00 7 043,89 1 082,57 1 768,19 5 604,87 62 026,00 4 515,00 52 156,48
Luty 72 171,00 7 043,89 1 082,57 1 768,19 5 604,87 62 026,00 5 122,00 51 549,48
Marzec 72 171,00 3 251,84 499,76 1 768,19 5 998,61 66 401,00 15 250,00 45 402,60
Kwiecień 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Maj 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Czerwiec 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Lipiec 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Sierpień 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Wrzesień 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Październik 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Listopad 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Grudzień 72 171,00 0,00 0,00 1 768,19 6 336,25 70 153,00 16 113,00 47 953,56
Rocznie 866 052,00 17 339,62 2 664,90 21 218,28 74 234,60 821 830,00 169 904,00 580 690,60
Wynagrodzenie pracownika 72 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 044 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 691 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 205 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 768 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 86 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 171,00 7 043,89 4 691,12 1 205,26 1 840,36 86 951,63 zł
Luty 72 171,00 7 043,89 4 691,12 1 205,26 1 840,36 86 951,63 zł
Marzec 72 171,00 3 251,84 2 165,66 1 205,26 1 840,36 80 634,12 zł
Kwiecień 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Maj 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Czerwiec 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Lipiec 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Sierpień 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Wrzesień 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Październik 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Listopad 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Grudzień 72 171,00 0,00 0,00 1 205,26 1 840,36 75 216,62 zł
Rocznie 866 052,00 17 339,62 11 547,90 14 463,12 22 084,32 931 486,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 156 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 52 156 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 012 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 390 zł
Zaliczka na podatek 3 504 zł
Całość - kwota brutto 67 494 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 494,00 6 587,41 1 012,41 0,00 5 390,48 47 915,00 3 504,00 50 999,70
Luty 67 494,00 6 587,41 1 012,41 0,00 5 390,48 47 915,00 3 504,00 50 999,70
Marzec 67 494,00 4 164,80 640,08 0,00 5 642,02 50 151,00 3 667,00 53 380,10
Kwiecień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Maj 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Czerwiec 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Lipiec 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Sierpień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Wrzesień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Październik 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Listopad 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Grudzień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Rocznie 809 928,00 17 339,62 2 664,90 0,00 71 093,12 631 936,00 46 207,00 672 623,36
Wynagrodzenie pracownika 67 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 654 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 80 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 494,00 6 587,41 4 387,11 0,00 1 721,09 80 189,61 zł
Luty 67 494,00 6 587,41 4 387,11 0,00 1 721,09 80 189,61 zł
Marzec 67 494,00 4 164,80 2 773,68 0,00 1 721,09 76 153,57 zł
Kwiecień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Maj 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Czerwiec 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Lipiec 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Sierpień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Wrzesień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Październik 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Listopad 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Grudzień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Rocznie 809 928,00 17 339,62 11 547,90 0,00 20 653,08 859 468,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 028 zł
Całość - kwota brutto 59 028 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Luty 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Marzec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Kwiecień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Maj 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Czerwiec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Lipiec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Sierpień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Wrzesień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Październik 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Listopad 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Grudzień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Rocznie 708 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 664,00 96 336,00 612 000,00
Wynagrodzenie pracownika 59 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Luty 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Marzec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Kwiecień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Maj 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Czerwiec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Lipiec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Sierpień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Wrzesień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Październik 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Listopad 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Grudzień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Rocznie 708 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 17 442 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 442,00 0,00 44 016,00
Luty 61 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 242,00 0,00 42 216,00
Marzec 61 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 242,00 0,00 42 216,00
Kwiecień 61 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 242,00 0,00 42 216,00
Maj 61 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 242,00 0,00 42 216,00
Czerwiec 61 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 242,00 0,00 42 216,00
Lipiec 61 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 157,00 0,00 42 037,41
Sierpień 61 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 157,00 0,00 42 037,41
Wrzesień 61 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 157,00 0,00 42 037,41
Październik 61 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 157,00 0,00 42 037,41
Listopad 61 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 157,00 0,00 42 037,41
Grudzień 61 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 157,00 0,00 42 037,41
Rocznie 737 496,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 228 594,00 0,00 507 320,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 016 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.