Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 044 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 083 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 768 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 605 zł
Zaliczka na podatek 5 675 zł
Całość - kwota brutto 72 175 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 175,00 7 044,28 1 082,63 1 768,29 5 605,18 62 030,00 5 675,00 50 999,62
Luty 72 175,00 7 044,28 1 082,63 1 768,29 5 605,18 62 030,00 11 454,00 45 220,62
Marzec 72 175,00 1 309,79 201,29 1 768,29 6 200,61 68 646,00 16 627,00 46 068,02
Kwiecień 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Maj 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Czerwiec 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Lipiec 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Sierpień 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Wrzesień 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Październik 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Listopad 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Grudzień 72 175,00 0,00 0,00 1 768,29 6 336,60 70 157,00 16 994,00 47 076,11
Rocznie 866 100,00 15 398,35 2 366,55 21 219,48 74 440,37 824 119,00 186 702,00 565 973,25
Wynagrodzenie pracownika 72 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 044 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 691 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 205 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 768 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 86 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 175,00 7 044,28 4 691,38 1 205,32 1 840,47 86 956,45 zł
Luty 72 175,00 7 044,28 4 691,38 1 205,32 1 840,47 86 956,45 zł
Marzec 72 175,00 1 309,79 872,29 1 205,32 1 840,47 77 402,87 zł
Kwiecień 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Maj 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Czerwiec 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Lipiec 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Sierpień 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Wrzesień 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Październik 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Listopad 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Grudzień 72 175,00 0,00 0,00 1 205,32 1 840,47 75 220,79 zł
Rocznie 866 100,00 15 398,35 10 255,05 14 463,84 22 085,64 928 302,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 175 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 012 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 390 zł
Zaliczka na podatek 3 504 zł
Całość - kwota brutto 67 494 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 494,00 6 587,41 1 012,41 0,00 5 390,48 47 915,00 3 504,00 50 999,70
Luty 67 494,00 6 587,41 1 012,41 0,00 5 390,48 47 915,00 3 504,00 50 999,70
Marzec 67 494,00 2 223,53 341,73 0,00 5 843,59 51 943,00 3 798,00 55 287,15
Kwiecień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Maj 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Czerwiec 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Lipiec 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Sierpień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Wrzesień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Październik 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Listopad 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Grudzień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 6 074,46 53 995,00 3 948,00 57 471,54
Rocznie 809 928,00 15 398,35 2 366,55 0,00 71 294,69 633 728,00 46 338,00 674 530,41
Wynagrodzenie pracownika 67 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 387 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 654 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 80 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 494,00 6 587,41 4 387,11 0,00 1 721,09 80 189,61 zł
Luty 67 494,00 6 587,41 4 387,11 0,00 1 721,09 80 189,61 zł
Marzec 67 494,00 2 223,53 1 480,83 0,00 1 721,09 72 919,45 zł
Kwiecień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Maj 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Czerwiec 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Lipiec 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Sierpień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Wrzesień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Październik 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Listopad 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Grudzień 67 494,00 0,00 0,00 0,00 1 721,09 69 215,09 zł
Rocznie 809 928,00 15 398,35 10 255,05 0,00 20 653,08 856 234,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 494 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 028 zł
Całość - kwota brutto 59 028 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Luty 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Marzec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Kwiecień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Maj 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Czerwiec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Lipiec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Sierpień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Wrzesień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Październik 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Listopad 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Grudzień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 222,00 8 028,00 51 000,00
Rocznie 708 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 664,00 96 336,00 612 000,00
Wynagrodzenie pracownika 59 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Luty 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Marzec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Kwiecień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Maj 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Czerwiec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Lipiec 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Sierpień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Wrzesień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Październik 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Listopad 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Grudzień 59 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 028,00 zł
Rocznie 708 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 10 075 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 457 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 075,00 0,00 51 000,19
Luty 61 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 15 683,00 0,00 45 392,19
Marzec 61 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 294,00 0,00 41 781,19
Kwiecień 61 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 294,00 0,00 41 781,19
Maj 61 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 294,00 0,00 41 781,19
Czerwiec 61 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 19 294,00 0,00 41 781,19
Lipiec 61 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 215,00 0,00 41 614,99
Sierpień 61 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 215,00 0,00 41 614,99
Wrzesień 61 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 215,00 0,00 41 614,99
Październik 61 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 215,00 0,00 41 614,99
Listopad 61 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 215,00 0,00 41 614,99
Grudzień 61 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 19 215,00 0,00 41 614,99
Rocznie 737 484,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 218 224,00 0,00 513 207,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 457 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 000 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ