Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 728 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 072 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 087 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 775 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 628 zł
Zaliczka na podatek 7 173 zł
Całość - kwota brutto 72 463 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 463,00 7 072,39 1 086,95 1 775,34 5 627,55 62 278,00 7 173,00 49 727,77
Luty 72 463,00 7 072,39 1 086,95 1 775,34 5 627,55 62 278,00 8 085,00 48 815,77
Marzec 72 463,00 6 160,90 946,85 1 775,34 5 722,19 63 330,00 20 266,00 37 591,72
Kwiecień 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Maj 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Czerwiec 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Lipiec 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Sierpień 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Wrzesień 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Październik 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Listopad 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Grudzień 72 463,00 0,00 0,00 1 775,34 6 361,89 70 438,00 22 540,00 41 785,77
Rocznie 869 556,00 20 305,68 3 120,75 21 304,08 74 234,30 821 828,00 164 148,00 512 207,19
Wynagrodzenie pracownika 72 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 072 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 710 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 210 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 775 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 87 303 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 463,00 7 072,39 4 710,10 1 210,13 1 847,80 87 303,42 zł
Luty 72 463,00 7 072,39 4 710,10 1 210,13 1 847,80 87 303,42 zł
Marzec 72 463,00 6 160,90 4 103,05 1 210,13 1 847,80 85 784,88 zł
Kwiecień 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Maj 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Czerwiec 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Lipiec 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Sierpień 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Wrzesień 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Październik 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Listopad 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Grudzień 72 463,00 0,00 0,00 1 210,13 1 847,80 75 520,93 zł
Rocznie 869 556,00 20 305,68 13 523,25 14 521,56 22 173,60 940 080,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 463 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 728 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 728 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 303 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 614 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 016 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 412 zł
Zaliczka na podatek 5 773 zł
Całość - kwota brutto 67 763 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 763,00 6 613,67 1 016,45 0,00 5 411,96 48 106,00 5 773,00 48 948,20
Luty 67 763,00 6 613,67 1 016,45 0,00 5 411,96 48 106,00 5 773,00 48 948,20
Marzec 67 763,00 6 613,67 1 016,45 0,00 5 411,96 48 106,00 5 773,00 48 948,20
Kwiecień 67 763,00 464,67 71,40 0,00 6 050,42 53 782,00 6 454,00 54 722,67
Maj 67 763,00 0,00 0,00 0,00 6 098,67 54 210,00 6 505,00 55 159,13
Czerwiec 67 763,00 0,00 0,00 0,00 6 098,67 54 210,00 6 505,00 55 159,13
Lipiec 67 763,00 0,00 0,00 0,00 6 098,67 54 210,00 6 505,00 55 159,13
Sierpień 67 763,00 0,00 0,00 0,00 6 098,67 54 210,00 6 505,00 55 159,13
Wrzesień 67 763,00 0,00 0,00 0,00 6 098,67 54 210,00 6 505,00 55 159,13
Październik 67 763,00 0,00 0,00 0,00 6 098,67 54 210,00 6 505,00 55 159,13
Listopad 67 763,00 0,00 0,00 0,00 6 098,67 54 210,00 6 505,00 55 159,13
Grudzień 67 763,00 0,00 0,00 0,00 6 098,67 54 210,00 6 505,00 55 159,13
Rocznie 813 156,00 20 305,68 3 120,75 0,00 71 075,66 631 780,00 4 742,00 642 840,31
Wynagrodzenie pracownika 67 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 614 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 405 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 660 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 80 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 763,00 6 613,67 4 404,60 0,00 1 727,95 80 509,22 zł
Luty 67 763,00 6 613,67 4 404,60 0,00 1 727,95 80 509,22 zł
Marzec 67 763,00 6 613,67 4 404,60 0,00 1 727,95 80 509,22 zł
Kwiecień 67 763,00 464,67 309,45 0,00 1 727,95 70 265,07 zł
Maj 67 763,00 0,00 0,00 0,00 1 727,95 69 490,95 zł
Czerwiec 67 763,00 0,00 0,00 0,00 1 727,95 69 490,95 zł
Lipiec 67 763,00 0,00 0,00 0,00 1 727,95 69 490,95 zł
Sierpień 67 763,00 0,00 0,00 0,00 1 727,95 69 490,95 zł
Wrzesień 67 763,00 0,00 0,00 0,00 1 727,95 69 490,95 zł
Październik 67 763,00 0,00 0,00 0,00 1 727,95 69 490,95 zł
Listopad 67 763,00 0,00 0,00 0,00 1 727,95 69 490,95 zł
Grudzień 67 763,00 0,00 0,00 0,00 1 727,95 69 490,95 zł
Rocznie 813 156,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 735,40 867 720,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 948 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 948 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 059 zł
Całość - kwota brutto 59 259 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Luty 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Marzec 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Kwiecień 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Maj 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Czerwiec 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Lipiec 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Sierpień 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Wrzesień 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Październik 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Listopad 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Grudzień 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 407,00 8 059,00 51 200,00
Rocznie 711 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 884,00 96 708,00 614 400,00
Wynagrodzenie pracownika 59 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 259 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Luty 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Marzec 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Kwiecień 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Maj 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Czerwiec 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Lipiec 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Sierpień 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Wrzesień 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Październik 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Listopad 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Grudzień 59 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 259,00 zł
Rocznie 711 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 259 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 259 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 553 zł
Zaliczka na podatek 17 519 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 699 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 699,00 0,00 0,00 0,00 5 552,91 0,00 17 519,00 0,00 38 627,09
Luty 61 699,00 0,00 0,00 0,00 5 552,91 0,00 19 319,00 0,00 36 827,09
Marzec 61 699,00 0,00 0,00 0,00 5 552,91 0,00 19 319,00 0,00 36 827,09
Kwiecień 61 699,00 0,00 0,00 0,00 5 552,91 0,00 19 319,00 0,00 36 827,09
Maj 61 699,00 0,00 0,00 0,00 5 552,91 0,00 19 319,00 0,00 36 827,09
Czerwiec 61 699,00 0,00 0,00 0,00 5 552,91 0,00 19 319,00 0,00 36 827,09
Lipiec 61 699,00 176,27 72,24 0,00 5 552,91 15,08 19 234,00 0,00 36 648,50
Sierpień 61 699,00 176,27 72,24 0,00 5 552,91 15,08 19 234,00 0,00 36 648,50
Wrzesień 61 699,00 176,27 72,24 0,00 5 552,91 15,08 19 234,00 0,00 36 648,50
Październik 61 699,00 176,27 72,24 0,00 5 552,91 15,08 19 234,00 0,00 36 648,50
Listopad 61 699,00 176,27 72,24 0,00 5 552,91 15,08 19 234,00 0,00 36 648,50
Grudzień 61 699,00 176,27 72,24 0,00 5 552,91 15,08 19 234,00 0,00 36 648,50
Rocznie 740 388,00 1 057,62 433,44 0,00 66 634,92 0,00 229 518,00 0,00 442 653,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 627 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.