Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 098 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 793 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 683 zł
Zaliczka na podatek 7 247 zł
Całość - kwota brutto 73 171 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 171,00 7 141,49 1 097,57 1 792,69 5 682,53 62 889,00 7 247,00 50 209,72
Luty 73 171,00 7 141,49 1 097,57 1 792,69 5 682,53 62 889,00 8 402,00 49 054,72
Marzec 73 171,00 6 022,70 925,61 1 792,69 5 798,70 64 180,00 20 538,00 38 093,30
Kwiecień 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Maj 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Czerwiec 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Lipiec 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Sierpień 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Wrzesień 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Październik 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Listopad 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Grudzień 73 171,00 0,00 0,00 1 792,69 6 424,05 71 128,00 22 761,00 42 193,26
Rocznie 878 052,00 20 305,68 3 120,75 21 512,28 74 980,21 830 110,00 166 056,00 517 097,08
Wynagrodzenie pracownika 73 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 141 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 756 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 222 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 793 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 88 156 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 171,00 7 141,49 4 756,12 1 221,96 1 865,86 88 156,43 zł
Luty 73 171,00 7 141,49 4 756,12 1 221,96 1 865,86 88 156,43 zł
Marzec 73 171,00 6 022,70 4 011,01 1 221,96 1 865,86 86 292,53 zł
Kwiecień 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Maj 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Czerwiec 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Lipiec 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Sierpień 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Wrzesień 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Październik 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Listopad 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Grudzień 73 171,00 0,00 0,00 1 221,96 1 865,86 76 258,82 zł
Rocznie 878 052,00 20 305,68 13 523,25 14 663,52 22 390,32 948 934,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 73 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 88 156 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 678 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 026 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 465 zł
Zaliczka na podatek 5 829 zł
Całość - kwota brutto 68 425 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 425,00 6 678,28 1 026,38 0,00 5 464,83 48 576,00 5 829,00 49 426,39
Luty 68 425,00 6 678,28 1 026,38 0,00 5 464,83 48 576,00 5 829,00 49 426,39
Marzec 68 425,00 6 678,28 1 026,38 0,00 5 464,83 48 576,00 5 829,00 49 426,39
Kwiecień 68 425,00 270,84 41,61 0,00 6 130,13 54 490,00 6 539,00 55 443,62
Maj 68 425,00 0,00 0,00 0,00 6 158,25 54 740,00 6 569,00 55 697,95
Czerwiec 68 425,00 0,00 0,00 0,00 6 158,25 54 740,00 6 569,00 55 697,95
Lipiec 68 425,00 0,00 0,00 0,00 6 158,25 54 740,00 6 569,00 55 697,95
Sierpień 68 425,00 0,00 0,00 0,00 6 158,25 54 740,00 6 569,00 55 697,95
Wrzesień 68 425,00 0,00 0,00 0,00 6 158,25 54 740,00 6 569,00 55 697,95
Październik 68 425,00 0,00 0,00 0,00 6 158,25 54 740,00 6 569,00 55 697,95
Listopad 68 425,00 0,00 0,00 0,00 6 158,25 54 740,00 6 569,00 55 697,95
Grudzień 68 425,00 0,00 0,00 0,00 6 158,25 54 740,00 6 569,00 55 697,95
Rocznie 821 100,00 20 305,68 3 120,75 0,00 71 790,62 638 138,00 4 789,00 649 306,39
Wynagrodzenie pracownika 68 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 678 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 448 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 676 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 81 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 425,00 6 678,28 4 447,63 0,00 1 744,84 81 295,75 zł
Luty 68 425,00 6 678,28 4 447,63 0,00 1 744,84 81 295,75 zł
Marzec 68 425,00 6 678,28 4 447,63 0,00 1 744,84 81 295,75 zł
Kwiecień 68 425,00 270,84 180,36 0,00 1 744,84 70 621,04 zł
Maj 68 425,00 0,00 0,00 0,00 1 744,84 70 169,84 zł
Czerwiec 68 425,00 0,00 0,00 0,00 1 744,84 70 169,84 zł
Lipiec 68 425,00 0,00 0,00 0,00 1 744,84 70 169,84 zł
Sierpień 68 425,00 0,00 0,00 0,00 1 744,84 70 169,84 zł
Wrzesień 68 425,00 0,00 0,00 0,00 1 744,84 70 169,84 zł
Październik 68 425,00 0,00 0,00 0,00 1 744,84 70 169,84 zł
Listopad 68 425,00 0,00 0,00 0,00 1 744,84 70 169,84 zł
Grudzień 68 425,00 0,00 0,00 0,00 1 744,84 70 169,84 zł
Rocznie 821 100,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 938,08 875 867,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 68 425 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 426 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 426 zł netto poniesie łączny koszt równy 81 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 138 zł
Całość - kwota brutto 59 838 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Luty 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Marzec 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Kwiecień 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Maj 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Czerwiec 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Lipiec 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Sierpień 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Wrzesień 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Październik 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Listopad 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Grudzień 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 870,00 8 138,00 51 700,00
Rocznie 718 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 440,00 97 656,00 620 400,00
Wynagrodzenie pracownika 59 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 838 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Luty 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Marzec 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Kwiecień 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Maj 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Czerwiec 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Lipiec 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Sierpień 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Wrzesień 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Październik 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Listopad 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Grudzień 59 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 838,00 zł
Rocznie 718 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718 056,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 838 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 607 zł
Zaliczka na podatek 17 711 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 62 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 62 301,00 0,00 0,00 0,00 5 607,09 0,00 17 711,00 0,00 38 982,91
Luty 62 301,00 0,00 0,00 0,00 5 607,09 0,00 19 511,00 0,00 37 182,91
Marzec 62 301,00 0,00 0,00 0,00 5 607,09 0,00 19 511,00 0,00 37 182,91
Kwiecień 62 301,00 0,00 0,00 0,00 5 607,09 0,00 19 511,00 0,00 37 182,91
Maj 62 301,00 0,00 0,00 0,00 5 607,09 0,00 19 511,00 0,00 37 182,91
Czerwiec 62 301,00 0,00 0,00 0,00 5 607,09 0,00 19 511,00 0,00 37 182,91
Lipiec 62 301,00 176,27 72,24 0,00 5 607,09 15,08 19 427,00 0,00 37 003,32
Sierpień 62 301,00 176,27 72,24 0,00 5 607,09 15,08 19 427,00 0,00 37 003,32
Wrzesień 62 301,00 176,27 72,24 0,00 5 607,09 15,08 19 427,00 0,00 37 003,32
Październik 62 301,00 176,27 72,24 0,00 5 607,09 15,08 19 427,00 0,00 37 003,32
Listopad 62 301,00 176,27 72,24 0,00 5 607,09 15,08 19 427,00 0,00 37 003,32
Grudzień 62 301,00 176,27 72,24 0,00 5 607,09 15,08 19 427,00 0,00 37 003,32
Rocznie 747 612,00 1 057,62 433,44 0,00 67 285,08 0,00 231 828,00 0,00 446 917,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 62 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 983 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.