Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 093 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 786 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 660 zł
Zaliczka na podatek 4 564 zł
Całość - kwota brutto 72 880 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 880,00 7 113,09 1 093,20 1 785,56 5 659,93 62 638,00 4 564,00 52 664,22
Luty 72 880,00 7 113,09 1 093,20 1 785,56 5 659,93 62 638,00 5 355,00 51 873,22
Marzec 72 880,00 3 113,44 478,50 1 785,56 6 075,23 67 253,00 15 446,00 45 981,27
Kwiecień 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Maj 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Czerwiec 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Lipiec 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Sierpień 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Wrzesień 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Październik 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Listopad 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Grudzień 72 880,00 0,00 0,00 1 785,56 6 398,50 70 844,00 16 272,00 48 423,94
Rocznie 874 560,00 17 339,62 2 664,90 21 426,72 74 981,59 830 125,00 171 813,00 586 334,17
Wynagrodzenie pracownika 72 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 113 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 737 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 217 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 786 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 87 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 880,00 7 113,09 4 737,20 1 217,10 1 858,44 87 805,83 zł
Luty 72 880,00 7 113,09 4 737,20 1 217,10 1 858,44 87 805,83 zł
Marzec 72 880,00 3 113,44 2 073,50 1 217,10 1 858,44 81 142,48 zł
Kwiecień 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Maj 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Czerwiec 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Lipiec 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Sierpień 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Wrzesień 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Październik 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Listopad 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Grudzień 72 880,00 0,00 0,00 1 217,10 1 858,44 75 955,54 zł
Rocznie 874 560,00 17 339,62 11 547,90 14 605,20 22 301,28 940 354,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 72 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 664 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 52 664 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 652 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 022 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 443 zł
Zaliczka na podatek 3 538 zł
Całość - kwota brutto 68 156 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 156,00 6 652,03 1 022,34 0,00 5 443,35 48 385,00 3 538,00 51 500,28
Luty 68 156,00 6 652,03 1 022,34 0,00 5 443,35 48 385,00 3 538,00 51 500,28
Marzec 68 156,00 4 035,56 620,22 0,00 5 715,02 50 800,00 3 715,00 54 070,20
Kwiecień 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Maj 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Czerwiec 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Lipiec 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Sierpień 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Wrzesień 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Październik 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Listopad 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Grudzień 68 156,00 0,00 0,00 0,00 6 134,04 54 525,00 3 987,00 58 034,96
Rocznie 817 872,00 17 339,62 2 664,90 0,00 71 808,08 638 295,00 46 674,00 679 385,40
Wynagrodzenie pracownika 68 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 652 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 430 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 670 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 80 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 156,00 6 652,03 4 430,14 0,00 1 737,98 80 976,15 zł
Luty 68 156,00 6 652,03 4 430,14 0,00 1 737,98 80 976,15 zł
Marzec 68 156,00 4 035,56 2 687,62 0,00 1 737,98 76 617,16 zł
Kwiecień 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Maj 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Czerwiec 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Lipiec 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Sierpień 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Wrzesień 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Październik 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Listopad 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Grudzień 68 156,00 0,00 0,00 0,00 1 737,98 69 893,98 zł
Rocznie 817 872,00 17 339,62 11 547,90 0,00 20 855,76 867 615,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 68 156 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 80 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 106 zł
Całość - kwota brutto 59 606 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Luty 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Marzec 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Kwiecień 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Maj 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Czerwiec 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Lipiec 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Sierpień 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Wrzesień 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Październik 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Listopad 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Grudzień 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 685,00 8 106,00 51 500,00
Rocznie 715 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 220,00 97 272,00 618 000,00
Wynagrodzenie pracownika 59 606 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 606 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Luty 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Marzec 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Kwiecień 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Maj 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Czerwiec 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Lipiec 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Sierpień 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Wrzesień 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Październik 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Listopad 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Grudzień 59 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 606,00 zł
Rocznie 715 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715 272,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 606 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 606 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 44 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 17 634 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 62 060 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 62 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 634,00 0,00 44 426,00
Luty 62 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 434,00 0,00 42 626,00
Marzec 62 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 434,00 0,00 42 626,00
Kwiecień 62 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 434,00 0,00 42 626,00
Maj 62 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 434,00 0,00 42 626,00
Czerwiec 62 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 434,00 0,00 42 626,00
Lipiec 62 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 350,00 0,00 42 446,41
Sierpień 62 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 350,00 0,00 42 446,41
Wrzesień 62 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 350,00 0,00 42 446,41
Październik 62 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 350,00 0,00 42 446,41
Listopad 62 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 350,00 0,00 42 446,41
Grudzień 62 060,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 350,00 0,00 42 446,41
Rocznie 744 720,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 230 904,00 0,00 512 234,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 62 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 426 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.