Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 017 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 078 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 761 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 583 zł
Zaliczka na podatek 7 115 zł
Całość - kwota brutto 71 895 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 895,00 7 016,95 1 078,43 1 761,43 5 583,44 61 788,00 7 115,00 49 339,75
Luty 71 895,00 7 016,95 1 078,43 1 761,43 5 583,44 61 788,00 7 830,00 48 624,75
Marzec 71 895,00 6 271,78 963,89 1 761,43 5 660,81 62 648,00 20 047,00 37 190,09
Kwiecień 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Maj 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Czerwiec 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Lipiec 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Sierpień 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Wrzesień 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Październik 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Listopad 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Grudzień 71 895,00 0,00 0,00 1 761,43 6 312,02 69 884,00 22 363,00 41 458,55
Rocznie 862 740,00 20 305,68 3 120,75 21 137,16 73 635,87 815 180,00 162 623,00 508 281,54
Wynagrodzenie pracownika 71 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 017 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 673 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 201 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 761 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 86 619 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 895,00 7 016,95 4 673,18 1 200,65 1 833,33 86 619,11 zł
Luty 71 895,00 7 016,95 4 673,18 1 200,65 1 833,33 86 619,11 zł
Marzec 71 895,00 6 271,78 4 176,89 1 200,65 1 833,33 85 377,65 zł
Kwiecień 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Maj 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Czerwiec 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Lipiec 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Sierpień 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Wrzesień 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Październik 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Listopad 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Grudzień 71 895,00 0,00 0,00 1 200,65 1 833,33 74 928,98 zł
Rocznie 862 740,00 20 305,68 13 523,25 14 407,80 21 999,96 932 976,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 71 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 340 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 340 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 619 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 009 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 370 zł
Zaliczka na podatek 5 728 zł
Całość - kwota brutto 67 233 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 233,00 6 561,94 1 008,50 0,00 5 369,63 47 730,00 5 728,00 48 565,33
Luty 67 233,00 6 561,94 1 008,50 0,00 5 369,63 47 730,00 5 728,00 48 565,33
Marzec 67 233,00 6 561,94 1 008,50 0,00 5 369,63 47 730,00 5 728,00 48 565,33
Kwiecień 67 233,00 619,86 95,25 0,00 5 986,61 53 214,00 6 386,00 54 145,60
Maj 67 233,00 0,00 0,00 0,00 6 050,97 53 786,00 6 454,00 54 727,71
Czerwiec 67 233,00 0,00 0,00 0,00 6 050,97 53 786,00 6 454,00 54 727,71
Lipiec 67 233,00 0,00 0,00 0,00 6 050,97 53 786,00 6 454,00 54 727,71
Sierpień 67 233,00 0,00 0,00 0,00 6 050,97 53 786,00 6 454,00 54 727,71
Wrzesień 67 233,00 0,00 0,00 0,00 6 050,97 53 786,00 6 454,00 54 727,71
Październik 67 233,00 0,00 0,00 0,00 6 050,97 53 786,00 6 454,00 54 727,71
Listopad 67 233,00 0,00 0,00 0,00 6 050,97 53 786,00 6 454,00 54 727,71
Grudzień 67 233,00 0,00 0,00 0,00 6 050,97 53 786,00 6 454,00 54 727,71
Rocznie 806 796,00 20 305,68 3 120,75 0,00 70 503,26 626 692,00 4 697,00 637 663,27
Wynagrodzenie pracownika 67 233 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 562 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 370 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 647 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 79 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 233,00 6 561,94 4 370,15 0,00 1 714,44 79 879,53 zł
Luty 67 233,00 6 561,94 4 370,15 0,00 1 714,44 79 879,53 zł
Marzec 67 233,00 6 561,94 4 370,15 0,00 1 714,44 79 879,53 zł
Kwiecień 67 233,00 619,86 412,80 0,00 1 714,44 69 980,10 zł
Maj 67 233,00 0,00 0,00 0,00 1 714,44 68 947,44 zł
Czerwiec 67 233,00 0,00 0,00 0,00 1 714,44 68 947,44 zł
Lipiec 67 233,00 0,00 0,00 0,00 1 714,44 68 947,44 zł
Sierpień 67 233,00 0,00 0,00 0,00 1 714,44 68 947,44 zł
Wrzesień 67 233,00 0,00 0,00 0,00 1 714,44 68 947,44 zł
Październik 67 233,00 0,00 0,00 0,00 1 714,44 68 947,44 zł
Listopad 67 233,00 0,00 0,00 0,00 1 714,44 68 947,44 zł
Grudzień 67 233,00 0,00 0,00 0,00 1 714,44 68 947,44 zł
Rocznie 806 796,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 573,28 861 198,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 565 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 565 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 996 zł
Całość - kwota brutto 58 796 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Luty 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Marzec 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Kwiecień 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Maj 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Czerwiec 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Lipiec 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Sierpień 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Wrzesień 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Październik 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Listopad 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Grudzień 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 037,00 7 996,00 50 800,00
Rocznie 705 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 444,00 95 952,00 609 600,00
Wynagrodzenie pracownika 58 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Luty 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Marzec 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Kwiecień 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Maj 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Czerwiec 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Lipiec 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Sierpień 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Wrzesień 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Październik 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Listopad 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Grudzień 58 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 796,00 zł
Rocznie 705 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 796 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 510 zł
Zaliczka na podatek 17 364 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 217,00 0,00 0,00 0,00 5 509,53 0,00 17 364,00 0,00 38 343,47
Luty 61 217,00 0,00 0,00 0,00 5 509,53 0,00 19 164,00 0,00 36 543,47
Marzec 61 217,00 0,00 0,00 0,00 5 509,53 0,00 19 164,00 0,00 36 543,47
Kwiecień 61 217,00 0,00 0,00 0,00 5 509,53 0,00 19 164,00 0,00 36 543,47
Maj 61 217,00 0,00 0,00 0,00 5 509,53 0,00 19 164,00 0,00 36 543,47
Czerwiec 61 217,00 0,00 0,00 0,00 5 509,53 0,00 19 164,00 0,00 36 543,47
Lipiec 61 217,00 176,27 72,24 0,00 5 509,53 15,08 19 080,00 0,00 36 363,88
Sierpień 61 217,00 176,27 72,24 0,00 5 509,53 15,08 19 080,00 0,00 36 363,88
Wrzesień 61 217,00 176,27 72,24 0,00 5 509,53 15,08 19 080,00 0,00 36 363,88
Październik 61 217,00 176,27 72,24 0,00 5 509,53 15,08 19 080,00 0,00 36 363,88
Listopad 61 217,00 176,27 72,24 0,00 5 509,53 15,08 19 080,00 0,00 36 363,88
Grudzień 61 217,00 176,27 72,24 0,00 5 509,53 15,08 19 080,00 0,00 36 363,88
Rocznie 734 604,00 1 057,62 433,44 0,00 66 114,36 0,00 227 664,00 0,00 439 244,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 343 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.