Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 002 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 076 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 758 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 572 zł
Zaliczka na podatek 4 485 zł
Całość - kwota brutto 71 746 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 746,00 7 002,41 1 076,19 1 757,78 5 571,87 61 660,00 4 485,00 51 852,75
Luty 71 746,00 7 002,41 1 076,19 1 757,78 5 571,87 61 660,00 4 983,00 51 354,75
Marzec 71 746,00 3 334,80 512,52 1 757,78 5 952,68 65 891,00 15 132,00 45 056,22
Kwiecień 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Maj 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Czerwiec 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Lipiec 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Sierpień 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Wrzesień 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Październik 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Listopad 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Grudzień 71 746,00 0,00 0,00 1 757,78 6 298,94 69 738,00 16 017,00 47 672,28
Rocznie 860 952,00 17 339,62 2 664,90 21 093,36 73 786,88 816 853,00 168 753,00 577 314,24
Wynagrodzenie pracownika 71 746 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 002 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 663 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 198 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 758 zł
FGŚP 72 zł
Cała kwota 86 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 746,00 7 002,41 4 663,49 1 198,16 1 829,53 86 439,59 zł
Luty 71 746,00 7 002,41 4 663,49 1 198,16 1 829,53 86 439,59 zł
Marzec 71 746,00 3 334,80 2 220,92 1 198,16 1 829,53 80 329,41 zł
Kwiecień 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Maj 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Czerwiec 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Lipiec 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Sierpień 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Wrzesień 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Październik 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Listopad 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Grudzień 71 746,00 0,00 0,00 1 198,16 1 829,53 74 773,69 zł
Rocznie 860 952,00 17 339,62 11 547,90 14 377,92 21 954,36 926 171,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 71 746 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 853 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 853 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 006 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 359 zł
Zaliczka na podatek 3 483 zł
Całość - kwota brutto 67 097 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 67 097,00 6 548,67 1 006,46 0,00 5 358,77 47 634,00 3 483,00 50 700,10
Luty 67 097,00 6 548,67 1 006,46 0,00 5 358,77 47 634,00 3 483,00 50 700,10
Marzec 67 097,00 4 242,28 651,98 0,00 5 598,25 49 762,00 3 639,00 52 965,49
Kwiecień 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Maj 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Czerwiec 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Lipiec 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Sierpień 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Wrzesień 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Październik 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Listopad 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Grudzień 67 097,00 0,00 0,00 0,00 6 038,73 53 678,00 3 925,00 57 133,27
Rocznie 805 164,00 17 339,62 2 664,90 0,00 70 664,36 628 132,00 45 930,00 668 565,12
Wynagrodzenie pracownika 67 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 361 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 644 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 79 718 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 67 097,00 6 548,67 4 361,31 0,00 1 710,98 79 717,96 zł
Luty 67 097,00 6 548,67 4 361,31 0,00 1 710,98 79 717,96 zł
Marzec 67 097,00 4 242,28 2 825,28 0,00 1 710,98 75 875,54 zł
Kwiecień 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Maj 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Czerwiec 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Lipiec 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Sierpień 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Wrzesień 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Październik 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Listopad 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Grudzień 67 097,00 0,00 0,00 0,00 1 710,98 68 807,98 zł
Rocznie 805 164,00 17 339,62 11 547,90 0,00 20 531,76 854 583,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 67 097 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 718 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 981 zł
Całość - kwota brutto 58 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Luty 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Marzec 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Kwiecień 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Maj 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Czerwiec 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Lipiec 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Sierpień 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Wrzesień 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Październik 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Listopad 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Grudzień 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 945,00 7 981,00 50 700,00
Rocznie 704 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563 340,00 95 772,00 608 400,00
Wynagrodzenie pracownika 58 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Luty 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Marzec 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Kwiecień 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Maj 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Czerwiec 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Lipiec 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Sierpień 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Wrzesień 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Październik 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Listopad 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Grudzień 58 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 681,00 zł
Rocznie 704 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 43 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 17 326 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 61 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 61 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 326,00 0,00 43 770,00
Luty 61 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126,00 0,00 41 970,00
Marzec 61 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126,00 0,00 41 970,00
Kwiecień 61 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126,00 0,00 41 970,00
Maj 61 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126,00 0,00 41 970,00
Czerwiec 61 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 126,00 0,00 41 970,00
Lipiec 61 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 041,00 0,00 41 791,41
Sierpień 61 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 041,00 0,00 41 791,41
Wrzesień 61 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 041,00 0,00 41 791,41
Październik 61 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 041,00 0,00 41 791,41
Listopad 61 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 041,00 0,00 41 791,41
Grudzień 61 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 19 041,00 0,00 41 791,41
Rocznie 733 152,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 227 202,00 0,00 504 368,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 61 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 770 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.