Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 649 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 975 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 072 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 751 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 550 zł
Zaliczka na podatek 4 466 zł
Całość - kwota brutto 71 462 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 462,00 6 974,69 1 071,93 1 750,82 5 549,81 61 415,00 4 466,00 51 648,75
Luty 71 462,00 6 974,69 1 071,93 1 750,82 5 549,81 61 415,00 4 890,00 51 224,75
Marzec 71 462,00 3 390,24 521,04 1 750,82 5 921,99 65 550,00 15 054,00 44 823,91
Kwiecień 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Maj 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Czerwiec 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Lipiec 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Sierpień 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Wrzesień 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Październik 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Listopad 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Grudzień 71 462,00 0,00 0,00 1 750,82 6 274,01 69 461,00 15 954,00 47 483,17
Rocznie 857 544,00 17 339,62 2 664,90 21 009,84 73 487,70 813 529,00 167 996,00 575 045,94
Wynagrodzenie pracownika 71 462 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 975 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 645 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 193 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 751 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 86 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 462,00 6 974,69 4 645,03 1 193,42 1 822,28 86 097,42 zł
Luty 71 462,00 6 974,69 4 645,03 1 193,42 1 822,28 86 097,42 zł
Marzec 71 462,00 3 390,24 2 257,84 1 193,42 1 822,28 80 125,78 zł
Kwiecień 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Maj 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Czerwiec 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Lipiec 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Sierpień 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Wrzesień 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Październik 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Listopad 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Grudzień 71 462,00 0,00 0,00 1 193,42 1 822,28 74 477,70 zł
Rocznie 857 544,00 17 339,62 11 547,90 14 321,04 21 867,36 922 619,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 71 462 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 649 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 649 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 002 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 338 zł
Zaliczka na podatek 3 469 zł
Całość - kwota brutto 66 832 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 832,00 6 522,80 1 002,48 0,00 5 337,60 47 445,00 3 469,00 50 500,12
Luty 66 832,00 6 522,80 1 002,48 0,00 5 337,60 47 445,00 3 469,00 50 500,12
Marzec 66 832,00 4 294,02 659,94 0,00 5 569,02 49 502,00 3 620,00 52 689,02
Kwiecień 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Maj 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Czerwiec 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Lipiec 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Sierpień 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Wrzesień 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Październik 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Listopad 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Grudzień 66 832,00 0,00 0,00 0,00 6 014,88 53 466,00 3 910,00 56 907,12
Rocznie 801 984,00 17 339,62 2 664,90 0,00 70 378,14 625 586,00 45 748,00 665 853,34
Wynagrodzenie pracownika 66 832 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 523 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 344 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 637 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 79 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 832,00 6 522,80 4 344,08 0,00 1 704,21 79 403,09 zł
Luty 66 832,00 6 522,80 4 344,08 0,00 1 704,21 79 403,09 zł
Marzec 66 832,00 4 294,02 2 859,74 0,00 1 704,21 75 689,97 zł
Kwiecień 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Maj 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Czerwiec 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Lipiec 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Sierpień 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Wrzesień 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Październik 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Listopad 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Grudzień 66 832,00 0,00 0,00 0,00 1 704,21 68 536,21 zł
Rocznie 801 984,00 17 339,62 11 547,90 0,00 20 450,52 851 322,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 66 832 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 949 zł
Całość - kwota brutto 58 449 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Luty 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Marzec 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Kwiecień 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Maj 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Czerwiec 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Lipiec 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Sierpień 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Wrzesień 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Październik 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Listopad 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Grudzień 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 759,00 7 949,00 50 500,00
Rocznie 701 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 108,00 95 388,00 606 000,00
Wynagrodzenie pracownika 58 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 449 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Luty 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Marzec 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Kwiecień 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Maj 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Czerwiec 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Lipiec 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Sierpień 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Wrzesień 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Październik 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Listopad 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Grudzień 58 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 449,00 zł
Rocznie 701 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 449 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 449 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 43 606 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 17 249 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 855 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 249,00 0,00 43 606,00
Luty 60 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 049,00 0,00 41 806,00
Marzec 60 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 049,00 0,00 41 806,00
Kwiecień 60 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 049,00 0,00 41 806,00
Maj 60 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 049,00 0,00 41 806,00
Czerwiec 60 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 049,00 0,00 41 806,00
Lipiec 60 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 964,00 0,00 41 627,41
Sierpień 60 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 964,00 0,00 41 627,41
Wrzesień 60 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 964,00 0,00 41 627,41
Październik 60 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 964,00 0,00 41 627,41
Listopad 60 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 964,00 0,00 41 627,41
Grudzień 60 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 964,00 0,00 41 627,41
Rocznie 730 260,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 226 278,00 0,00 502 400,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 606 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ