Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4740 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 561 zł
Ubezpieczenie emerytalne 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 116 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 368 zł
Zaliczka na podatek 161 zł
Całość - kwota brutto 4 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Luty 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Marzec 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Kwiecień 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Maj 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Czerwiec 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Lipiec 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Sierpień 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Wrzesień 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Październik 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Listopad 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Grudzień 4 740,00 462,62 71,10 116,13 368,11 3 840,00 161,00 3 561,04
Rocznie 56 880,00 5 551,44 853,20 1 393,56 1 929,60 46 080,00 0,00 42 732,48
Wynagrodzenie pracownika 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Luty 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Marzec 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Kwiecień 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Maj 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Czerwiec 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Lipiec 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Sierpień 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Wrzesień 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Październik 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Listopad 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Grudzień 4 740,00 462,62 308,10 79,16 120,87 5 710,75 zł
Rocznie 56 880,00 5 551,44 3 697,20 949,92 1 450,44 68 529,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 561 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4740 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 379 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Całość - kwota brutto 4 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Luty 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Marzec 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Kwiecień 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Maj 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Czerwiec 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Lipiec 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Sierpień 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Wrzesień 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Październik 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Listopad 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Grudzień 4 740,00 462,62 71,10 0,00 378,57 3 365,00 404,00 3 423,91
Rocznie 56 880,00 5 551,44 853,20 0,00 4 542,84 40 380,00 300,00 41 086,92
Wynagrodzenie pracownika 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Luty 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Marzec 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Kwiecień 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Maj 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Czerwiec 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Lipiec 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Sierpień 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Wrzesień 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Październik 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Listopad 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Grudzień 4 740,00 462,62 308,10 0,00 120,87 5 631,59 zł
Rocznie 56 880,00 5 551,44 3 697,20 0,00 1 450,44 67 579,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 424 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4740 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 645 zł
Całość - kwota brutto 4 740 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Luty 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Marzec 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Kwiecień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Maj 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Czerwiec 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Lipiec 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Sierpień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Wrzesień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Październik 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Listopad 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Grudzień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 792,00 645,00 4 095,00
Rocznie 56 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 504,00 7 740,00 49 140,00
Wynagrodzenie pracownika 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 740 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Luty 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Marzec 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Kwiecień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Maj 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Czerwiec 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Lipiec 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Sierpień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Wrzesień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Październik 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Listopad 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Grudzień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 740,00 zł
Rocznie 56 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 095 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 740 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 740 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4740 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 740 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 427 zł
Zaliczka na podatek 381 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 740 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 740,00 0,00 0,00 0,00 426,60 0,00 381,00 0,00 3 932,40
Luty 4 740,00 0,00 0,00 0,00 426,60 0,00 381,00 0,00 3 932,40
Marzec 4 740,00 0,00 0,00 0,00 426,60 0,00 714,00 0,00 3 599,40
Kwiecień 4 740,00 0,00 0,00 0,00 426,60 0,00 1 092,00 0,00 3 221,40
Maj 4 740,00 0,00 0,00 0,00 426,60 0,00 1 092,00 0,00 3 221,40
Czerwiec 4 740,00 0,00 0,00 0,00 426,60 0,00 1 092,00 0,00 3 221,40
Lipiec 4 740,00 176,27 72,24 0,00 426,60 15,08 1 007,00 0,00 3 042,81
Sierpień 4 740,00 176,27 72,24 0,00 426,60 15,08 1 007,00 0,00 3 042,81
Wrzesień 4 740,00 176,27 72,24 0,00 426,60 15,08 1 007,00 0,00 3 042,81
Październik 4 740,00 176,27 72,24 0,00 426,60 15,08 1 007,00 0,00 3 042,81
Listopad 4 740,00 176,27 72,24 0,00 426,60 15,08 1 007,00 0,00 3 042,81
Grudzień 4 740,00 176,27 72,24 0,00 426,60 15,08 1 007,00 0,00 3 042,81
Rocznie 56 880,00 1 057,62 433,44 0,00 5 119,20 0,00 10 794,00 0,00 39 385,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 740 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 932 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.