Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4730 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 554 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 116 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 367 zł
Zaliczka na podatek 160 zł
Całość - kwota brutto 4 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Luty 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Marzec 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Kwiecień 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Maj 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Czerwiec 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Lipiec 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Sierpień 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Wrzesień 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Październik 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Listopad 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Grudzień 4 730,00 461,65 70,95 115,89 367,34 3 832,00 160,00 3 554,17
Rocznie 56 760,00 5 539,80 851,40 1 390,68 1 918,08 45 984,00 0,00 42 650,04
Wynagrodzenie pracownika 4 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 307 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Luty 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Marzec 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Kwiecień 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Maj 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Czerwiec 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Lipiec 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Sierpień 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Wrzesień 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Październik 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Listopad 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Grudzień 4 730,00 461,65 307,45 78,99 120,62 5 698,71 zł
Rocznie 56 760,00 5 539,80 3 689,40 947,88 1 447,44 68 384,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 554 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4730 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 378 zł
Zaliczka na podatek 403 zł
Całość - kwota brutto 4 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Luty 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Marzec 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Kwiecień 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Maj 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Czerwiec 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Lipiec 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Sierpień 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Wrzesień 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Październik 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Listopad 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Grudzień 4 730,00 461,65 70,95 0,00 377,77 3 358,00 403,00 3 416,67
Rocznie 56 760,00 5 539,80 851,40 0,00 4 533,24 40 296,00 300,00 41 000,04
Wynagrodzenie pracownika 4 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 307 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Luty 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Marzec 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Kwiecień 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Maj 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Czerwiec 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Lipiec 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Sierpień 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Wrzesień 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Październik 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Listopad 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Grudzień 4 730,00 461,65 307,45 0,00 120,62 5 619,72 zł
Rocznie 56 760,00 5 539,80 3 689,40 0,00 1 447,44 67 436,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 417 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4730 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 087 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 643 zł
Całość - kwota brutto 4 730 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Luty 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Marzec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Kwiecień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Maj 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Czerwiec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Lipiec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Sierpień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Wrzesień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Październik 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Listopad 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Grudzień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 784,00 643,00 4 087,00
Rocznie 56 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 408,00 7 716,00 49 044,00
Wynagrodzenie pracownika 4 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 730 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Luty 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Marzec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Kwiecień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Maj 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Czerwiec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Lipiec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Sierpień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Wrzesień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Październik 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Listopad 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Grudzień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 730,00 zł
Rocznie 56 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 087 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 730 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 730 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4730 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 730 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 426 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 730 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 730,00 0,00 0,00 0,00 425,70 0,00 379,00 0,00 3 925,30
Luty 4 730,00 0,00 0,00 0,00 425,70 0,00 379,00 0,00 3 925,30
Marzec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 425,70 0,00 708,00 0,00 3 596,30
Kwiecień 4 730,00 0,00 0,00 0,00 425,70 0,00 1 089,00 0,00 3 215,30
Maj 4 730,00 0,00 0,00 0,00 425,70 0,00 1 089,00 0,00 3 215,30
Czerwiec 4 730,00 0,00 0,00 0,00 425,70 0,00 1 089,00 0,00 3 215,30
Lipiec 4 730,00 176,27 72,24 0,00 425,70 15,08 1 004,00 0,00 3 036,71
Sierpień 4 730,00 176,27 72,24 0,00 425,70 15,08 1 004,00 0,00 3 036,71
Wrzesień 4 730,00 176,27 72,24 0,00 425,70 15,08 1 004,00 0,00 3 036,71
Październik 4 730,00 176,27 72,24 0,00 425,70 15,08 1 004,00 0,00 3 036,71
Listopad 4 730,00 176,27 72,24 0,00 425,70 15,08 1 004,00 0,00 3 036,71
Grudzień 4 730,00 176,27 72,24 0,00 425,70 15,08 1 004,00 0,00 3 036,71
Rocznie 56 760,00 1 057,62 433,44 0,00 5 108,40 0,00 10 757,00 0,00 39 313,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 730 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 925 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.