Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4720 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 116 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 367 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Całość - kwota brutto 4 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Luty 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Marzec 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Kwiecień 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Maj 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Czerwiec 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Lipiec 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Sierpień 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Wrzesień 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Październik 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Listopad 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Grudzień 4 720,00 460,67 70,80 115,64 366,56 3 823,00 159,00 3 547,33
Rocznie 56 640,00 5 528,04 849,60 1 387,68 1 905,12 45 876,00 0,00 42 567,96
Wynagrodzenie pracownika 4 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 307 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 687 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Luty 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Marzec 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Kwiecień 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Maj 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Czerwiec 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Lipiec 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Sierpień 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Wrzesień 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Październik 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Listopad 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Grudzień 4 720,00 460,67 306,80 78,82 120,36 5 686,65 zł
Rocznie 56 640,00 5 528,04 3 681,60 945,84 1 444,32 68 239,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 547 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 687 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4720 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 377 zł
Zaliczka na podatek 402 zł
Całość - kwota brutto 4 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Luty 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Marzec 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Kwiecień 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Maj 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Czerwiec 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Lipiec 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Sierpień 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Wrzesień 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Październik 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Listopad 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Grudzień 4 720,00 460,67 70,80 0,00 376,97 3 351,00 402,00 3 409,44
Rocznie 56 640,00 5 528,04 849,60 0,00 4 523,64 40 212,00 300,00 40 913,28
Wynagrodzenie pracownika 4 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 461 zł
Ubezpieczenie rentowe 307 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 608 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Luty 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Marzec 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Kwiecień 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Maj 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Czerwiec 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Lipiec 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Sierpień 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Wrzesień 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Październik 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Listopad 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Grudzień 4 720,00 460,67 306,80 0,00 120,36 5 607,83 zł
Rocznie 56 640,00 5 528,04 3 681,60 0,00 1 444,32 67 293,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 409 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 608 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4720 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 078 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 642 zł
Całość - kwota brutto 4 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Luty 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Marzec 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Kwiecień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Maj 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Czerwiec 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Lipiec 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Sierpień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Wrzesień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Październik 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Listopad 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Grudzień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 776,00 642,00 4 078,00
Rocznie 56 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 312,00 7 704,00 48 936,00
Wynagrodzenie pracownika 4 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 720 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Luty 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Marzec 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Kwiecień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Maj 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Czerwiec 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Lipiec 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Sierpień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Wrzesień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Październik 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Listopad 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Grudzień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 720,00 zł
Rocznie 56 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 078 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 720 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 720 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4720 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 720 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 918 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 425 zł
Zaliczka na podatek 377 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 720 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 720,00 0,00 0,00 0,00 424,80 0,00 377,00 0,00 3 918,20
Luty 4 720,00 0,00 0,00 0,00 424,80 0,00 377,00 0,00 3 918,20
Marzec 4 720,00 0,00 0,00 0,00 424,80 0,00 701,00 0,00 3 594,20
Kwiecień 4 720,00 0,00 0,00 0,00 424,80 0,00 1 085,00 0,00 3 210,20
Maj 4 720,00 0,00 0,00 0,00 424,80 0,00 1 085,00 0,00 3 210,20
Czerwiec 4 720,00 0,00 0,00 0,00 424,80 0,00 1 085,00 0,00 3 210,20
Lipiec 4 720,00 176,27 72,24 0,00 424,80 15,08 1 001,00 0,00 3 030,61
Sierpień 4 720,00 176,27 72,24 0,00 424,80 15,08 1 001,00 0,00 3 030,61
Wrzesień 4 720,00 176,27 72,24 0,00 424,80 15,08 1 001,00 0,00 3 030,61
Październik 4 720,00 176,27 72,24 0,00 424,80 15,08 1 001,00 0,00 3 030,61
Listopad 4 720,00 176,27 72,24 0,00 424,80 15,08 1 001,00 0,00 3 030,61
Grudzień 4 720,00 176,27 72,24 0,00 424,80 15,08 1 001,00 0,00 3 030,61
Rocznie 56 640,00 1 057,62 433,44 0,00 5 097,60 0,00 10 716,00 0,00 39 244,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 918 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.