Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4710 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 408 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 366 zł
Zaliczka na podatek 290 zł
Całość - kwota brutto 4 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Luty 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Marzec 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Kwiecień 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Maj 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Czerwiec 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Lipiec 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Sierpień 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Wrzesień 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Październik 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Listopad 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Grudzień 4 710,00 459,70 70,65 115,40 365,78 3 814,00 290,00 3 408,47
Rocznie 56 520,00 5 516,40 847,80 1 384,80 4 389,36 45 768,00 3 480,00 40 901,64
Wynagrodzenie pracownika 4 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 675 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Luty 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Marzec 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Kwiecień 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Maj 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Czerwiec 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Lipiec 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Sierpień 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Wrzesień 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Październik 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Listopad 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Grudzień 4 710,00 459,70 306,15 78,66 120,11 5 674,62 zł
Rocznie 56 520,00 5 516,40 3 673,80 943,92 1 441,32 68 095,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 408 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 675 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4710 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 376 zł
Zaliczka na podatek 245 zł
Całość - kwota brutto 4 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Luty 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Marzec 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Kwiecień 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Maj 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Czerwiec 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Lipiec 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Sierpień 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Wrzesień 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Październik 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Listopad 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Grudzień 4 710,00 459,70 70,65 0,00 376,17 3 344,00 245,00 3 558,48
Rocznie 56 520,00 5 516,40 847,80 0,00 4 514,04 40 128,00 2 940,00 42 701,76
Wynagrodzenie pracownika 4 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 460 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 596 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Luty 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Marzec 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Kwiecień 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Maj 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Czerwiec 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Lipiec 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Sierpień 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Wrzesień 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Październik 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Listopad 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Grudzień 4 710,00 459,70 306,15 0,00 120,11 5 595,96 zł
Rocznie 56 520,00 5 516,40 3 673,80 0,00 1 441,32 67 151,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 558 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 596 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4710 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 641 zł
Całość - kwota brutto 4 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Luty 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Marzec 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Kwiecień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Maj 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Czerwiec 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Lipiec 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Sierpień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Wrzesień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Październik 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Listopad 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Grudzień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 768,00 641,00 4 069,00
Rocznie 56 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 216,00 7 692,00 48 828,00
Wynagrodzenie pracownika 4 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 710 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Luty 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Marzec 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Kwiecień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Maj 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Czerwiec 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Lipiec 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Sierpień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Wrzesień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Październik 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Listopad 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Grudzień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 710,00 zł
Rocznie 56 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 069 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 710 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 710 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4710 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 710 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 445 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 710 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 710,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 445,00 0,00 3 902,66
Luty 4 710,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 445,00 0,00 3 902,66
Marzec 4 710,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 445,00 0,00 3 902,66
Kwiecień 4 710,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 445,00 0,00 3 902,66
Maj 4 710,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 445,00 0,00 3 902,66
Czerwiec 4 710,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 445,00 0,00 3 902,66
Lipiec 4 710,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 406,00 0,00 3 713,97
Sierpień 4 710,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 406,00 0,00 3 713,97
Wrzesień 4 710,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 406,00 0,00 3 713,97
Październik 4 710,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 406,00 0,00 3 713,97
Listopad 4 710,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 406,00 0,00 3 713,97
Grudzień 4 710,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 406,00 0,00 3 713,97
Rocznie 56 520,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 5 106,00 0,00 45 699,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 903 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ