Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 459 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 365 zł
Zaliczka na podatek 157 zł
Całość - kwota brutto 4 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Luty 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Marzec 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Kwiecień 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Maj 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Czerwiec 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Lipiec 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Sierpień 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Wrzesień 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Październik 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Listopad 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Grudzień 4 700,00 458,72 70,50 115,15 365,01 3 806,00 157,00 3 533,62
Rocznie 56 400,00 5 504,64 846,00 1 381,80 1 880,64 45 672,00 0,00 42 403,44
Wynagrodzenie pracownika 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 459 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 663 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Luty 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Marzec 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Kwiecień 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Maj 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Czerwiec 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Lipiec 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Sierpień 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Wrzesień 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Październik 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Listopad 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Grudzień 4 700,00 458,72 305,50 78,49 119,85 5 662,56 zł
Rocznie 56 400,00 5 504,64 3 666,00 941,88 1 438,20 67 950,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 663 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 459 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 375 zł
Zaliczka na podatek 400 zł
Całość - kwota brutto 4 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Luty 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Marzec 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Kwiecień 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Maj 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Czerwiec 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Lipiec 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Sierpień 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Wrzesień 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Październik 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Listopad 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Grudzień 4 700,00 458,72 70,50 0,00 375,37 3 337,00 400,00 3 394,97
Rocznie 56 400,00 5 504,64 846,00 0,00 4 504,44 40 044,00 300,00 40 739,64
Wynagrodzenie pracownika 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 459 zł
Ubezpieczenie rentowe 306 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 584 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Luty 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Marzec 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Kwiecień 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Maj 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Czerwiec 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Lipiec 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Sierpień 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Wrzesień 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Październik 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Listopad 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Grudzień 4 700,00 458,72 305,50 0,00 119,85 5 584,07 zł
Rocznie 56 400,00 5 504,64 3 666,00 0,00 1 438,20 67 008,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 584 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 061 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 639 zł
Całość - kwota brutto 4 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Luty 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Marzec 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Kwiecień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Maj 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Czerwiec 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Lipiec 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Sierpień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Wrzesień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Październik 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Listopad 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Grudzień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 639,00 4 061,00
Rocznie 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 120,00 7 668,00 48 732,00
Wynagrodzenie pracownika 4 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Luty 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Marzec 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Kwiecień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Maj 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Czerwiec 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Lipiec 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Sierpień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Wrzesień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Październik 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Listopad 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Grudzień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 zł
Rocznie 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 061 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 423 zł
Zaliczka na podatek 374 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 700,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 374,00 0,00 3 903,00
Luty 4 700,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 374,00 0,00 3 903,00
Marzec 4 700,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 689,00 0,00 3 588,00
Kwiecień 4 700,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 1 079,00 0,00 3 198,00
Maj 4 700,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 1 079,00 0,00 3 198,00
Czerwiec 4 700,00 0,00 0,00 0,00 423,00 0,00 1 079,00 0,00 3 198,00
Lipiec 4 700,00 176,27 72,24 0,00 423,00 15,08 995,00 0,00 3 018,41
Sierpień 4 700,00 176,27 72,24 0,00 423,00 15,08 995,00 0,00 3 018,41
Wrzesień 4 700,00 176,27 72,24 0,00 423,00 15,08 995,00 0,00 3 018,41
Październik 4 700,00 176,27 72,24 0,00 423,00 15,08 995,00 0,00 3 018,41
Listopad 4 700,00 176,27 72,24 0,00 423,00 15,08 995,00 0,00 3 018,41
Grudzień 4 700,00 176,27 72,24 0,00 423,00 15,08 995,00 0,00 3 018,41
Rocznie 56 400,00 1 057,62 433,44 0,00 5 076,00 0,00 10 644,00 0,00 39 098,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 903 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.