Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4690 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 458 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 364 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 4 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Luty 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Marzec 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Kwiecień 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Maj 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Czerwiec 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Lipiec 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Sierpień 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Wrzesień 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Październik 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Listopad 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Grudzień 4 690,00 457,74 70,35 114,91 364,23 3 797,00 288,00 3 394,77
Rocznie 56 280,00 5 492,88 844,20 1 378,92 4 370,76 45 564,00 3 456,00 40 737,24
Wynagrodzenie pracownika 4 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 458 zł
Ubezpieczenie rentowe 305 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 651 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Luty 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Marzec 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Kwiecień 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Maj 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Czerwiec 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Lipiec 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Sierpień 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Wrzesień 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Październik 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Listopad 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Grudzień 4 690,00 457,74 304,85 78,32 119,60 5 650,51 zł
Rocznie 56 280,00 5 492,88 3 658,20 939,84 1 435,20 67 806,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 651 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4690 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 543 zł
Ubezpieczenie emerytalne 458 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 375 zł
Zaliczka na podatek 244 zł
Całość - kwota brutto 4 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Luty 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Marzec 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Kwiecień 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Maj 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Czerwiec 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Lipiec 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Sierpień 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Wrzesień 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Październik 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Listopad 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Grudzień 4 690,00 457,74 70,35 0,00 374,57 3 330,00 244,00 3 543,34
Rocznie 56 280,00 5 492,88 844,20 0,00 4 494,84 39 960,00 2 928,00 42 520,08
Wynagrodzenie pracownika 4 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 458 zł
Ubezpieczenie rentowe 305 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 115 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 572 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Luty 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Marzec 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Kwiecień 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Maj 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Czerwiec 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Lipiec 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Sierpień 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Wrzesień 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Październik 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Listopad 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Grudzień 4 690,00 457,74 304,85 0,00 119,60 5 572,19 zł
Rocznie 56 280,00 5 492,88 3 658,20 0,00 1 435,20 66 866,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 543 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 572 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4690 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 052 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 638 zł
Całość - kwota brutto 4 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Luty 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Marzec 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Kwiecień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Maj 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Czerwiec 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Lipiec 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Sierpień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Wrzesień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Październik 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Listopad 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Grudzień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,00 638,00 4 052,00
Rocznie 56 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 024,00 7 656,00 48 624,00
Wynagrodzenie pracownika 4 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Luty 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Marzec 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Kwiecień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Maj 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Czerwiec 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Lipiec 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Sierpień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Wrzesień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Październik 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Listopad 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Grudzień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,00 zł
Rocznie 56 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 052 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4690 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 886 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 442 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 690 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 690,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 442,00 0,00 3 885,66
Luty 4 690,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 442,00 0,00 3 885,66
Marzec 4 690,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 442,00 0,00 3 885,66
Kwiecień 4 690,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 442,00 0,00 3 885,66
Maj 4 690,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 442,00 0,00 3 885,66
Czerwiec 4 690,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 442,00 0,00 3 885,66
Lipiec 4 690,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 403,00 0,00 3 696,97
Sierpień 4 690,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 403,00 0,00 3 696,97
Wrzesień 4 690,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 403,00 0,00 3 696,97
Październik 4 690,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 403,00 0,00 3 696,97
Listopad 4 690,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 403,00 0,00 3 696,97
Grudzień 4 690,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 403,00 0,00 3 696,97
Rocznie 56 280,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 5 070,00 0,00 45 495,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 886 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ