Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4660 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 506 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Całość - kwota brutto 4 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Luty 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Marzec 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Kwiecień 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Maj 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Czerwiec 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Lipiec 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Sierpień 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Wrzesień 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Październik 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Listopad 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Grudzień 4 660,00 454,82 69,90 114,17 361,90 3 771,00 153,00 3 506,21
Rocznie 55 920,00 5 457,84 838,80 1 370,04 1 830,24 45 252,00 0,00 42 074,52
Wynagrodzenie pracownika 4 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 303 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 614 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Luty 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Marzec 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Kwiecień 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Maj 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Czerwiec 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Lipiec 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Sierpień 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Wrzesień 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Październik 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Listopad 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Grudzień 4 660,00 454,82 302,90 77,82 118,83 5 614,37 zł
Rocznie 55 920,00 5 457,84 3 634,80 933,84 1 425,96 67 372,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 506 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 614 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4660 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 372 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 4 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Luty 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Marzec 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Kwiecień 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Maj 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Czerwiec 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Lipiec 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Sierpień 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Wrzesień 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Październik 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Listopad 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Grudzień 4 660,00 454,82 69,90 0,00 372,18 3 308,00 397,00 3 366,14
Rocznie 55 920,00 5 457,84 838,80 0,00 4 466,16 39 696,00 300,00 40 393,68
Wynagrodzenie pracownika 4 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 303 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 537 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Luty 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Marzec 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Kwiecień 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Maj 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Czerwiec 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Lipiec 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Sierpień 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Wrzesień 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Październik 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Listopad 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Grudzień 4 660,00 454,82 302,90 0,00 118,83 5 536,55 zł
Rocznie 55 920,00 5 457,84 3 634,80 0,00 1 425,96 66 438,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 537 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4660 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 026 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 634 zł
Całość - kwota brutto 4 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Luty 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Marzec 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Kwiecień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Maj 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Czerwiec 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Lipiec 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Sierpień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Wrzesień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Październik 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Listopad 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Grudzień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 728,00 634,00 4 026,00
Rocznie 55 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 736,00 7 608,00 48 312,00
Wynagrodzenie pracownika 4 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Luty 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Marzec 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Kwiecień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Maj 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Czerwiec 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Lipiec 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Sierpień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Wrzesień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Październik 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Listopad 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Grudzień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 660,00 zł
Rocznie 55 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 026 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4660 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 874 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 419 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 660 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 660,00 0,00 0,00 0,00 419,40 0,00 367,00 0,00 3 873,60
Luty 4 660,00 0,00 0,00 0,00 419,40 0,00 367,00 0,00 3 873,60
Marzec 4 660,00 0,00 0,00 0,00 419,40 0,00 664,00 0,00 3 576,60
Kwiecień 4 660,00 0,00 0,00 0,00 419,40 0,00 1 066,00 0,00 3 174,60
Maj 4 660,00 0,00 0,00 0,00 419,40 0,00 1 066,00 0,00 3 174,60
Czerwiec 4 660,00 0,00 0,00 0,00 419,40 0,00 1 066,00 0,00 3 174,60
Lipiec 4 660,00 176,27 72,24 0,00 419,40 15,08 982,00 0,00 2 995,01
Sierpień 4 660,00 176,27 72,24 0,00 419,40 15,08 982,00 0,00 2 995,01
Wrzesień 4 660,00 176,27 72,24 0,00 419,40 15,08 982,00 0,00 2 995,01
Październik 4 660,00 176,27 72,24 0,00 419,40 15,08 982,00 0,00 2 995,01
Listopad 4 660,00 176,27 72,24 0,00 419,40 15,08 982,00 0,00 2 995,01
Grudzień 4 660,00 176,27 72,24 0,00 419,40 15,08 982,00 0,00 2 995,01
Rocznie 55 920,00 1 057,62 433,44 0,00 5 032,80 0,00 10 488,00 0,00 38 817,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 874 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.