Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4670 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 363 zł
Zaliczka na podatek 154 zł
Całość - kwota brutto 4 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Luty 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Marzec 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Kwiecień 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Maj 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Czerwiec 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Lipiec 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Sierpień 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Wrzesień 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Październik 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Listopad 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Grudzień 4 670,00 455,79 70,05 114,42 362,68 3 780,00 154,00 3 513,06
Rocznie 56 040,00 5 469,48 840,60 1 373,04 1 843,20 45 360,00 0,00 42 156,72
Wynagrodzenie pracownika 4 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 304 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 78 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Luty 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Marzec 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Kwiecień 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Maj 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Czerwiec 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Lipiec 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Sierpień 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Wrzesień 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Październik 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Listopad 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Grudzień 4 670,00 455,79 303,55 77,99 119,09 5 626,42 zł
Rocznie 56 040,00 5 469,48 3 642,60 935,88 1 429,08 67 517,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 513 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4670 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 373 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Całość - kwota brutto 4 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Luty 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Marzec 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Kwiecień 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Maj 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Czerwiec 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Lipiec 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Sierpień 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Wrzesień 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Październik 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Listopad 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Grudzień 4 670,00 455,79 70,05 0,00 372,97 3 315,00 398,00 3 373,39
Rocznie 56 040,00 5 469,48 840,60 0,00 4 475,64 39 780,00 300,00 40 480,68
Wynagrodzenie pracownika 4 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 456 zł
Ubezpieczenie rentowe 304 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 548 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Luty 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Marzec 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Kwiecień 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Maj 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Czerwiec 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Lipiec 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Sierpień 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Wrzesień 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Październik 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Listopad 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Grudzień 4 670,00 455,79 303,55 0,00 119,09 5 548,43 zł
Rocznie 56 040,00 5 469,48 3 642,60 0,00 1 429,08 66 581,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 373 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 548 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4670 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 035 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 635 zł
Całość - kwota brutto 4 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Luty 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Marzec 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Kwiecień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Maj 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Czerwiec 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Lipiec 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Sierpień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Wrzesień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Październik 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Listopad 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Grudzień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 736,00 635,00 4 035,00
Rocznie 56 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 832,00 7 620,00 48 420,00
Wynagrodzenie pracownika 4 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Luty 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Marzec 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Kwiecień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Maj 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Czerwiec 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Lipiec 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Sierpień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Wrzesień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Październik 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Listopad 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Grudzień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 zł
Rocznie 56 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 035 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4670 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 881 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 420 zł
Zaliczka na podatek 369 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 670 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 670,00 0,00 0,00 0,00 420,30 0,00 369,00 0,00 3 880,70
Luty 4 670,00 0,00 0,00 0,00 420,30 0,00 369,00 0,00 3 880,70
Marzec 4 670,00 0,00 0,00 0,00 420,30 0,00 670,00 0,00 3 579,70
Kwiecień 4 670,00 0,00 0,00 0,00 420,30 0,00 1 069,00 0,00 3 180,70
Maj 4 670,00 0,00 0,00 0,00 420,30 0,00 1 069,00 0,00 3 180,70
Czerwiec 4 670,00 0,00 0,00 0,00 420,30 0,00 1 069,00 0,00 3 180,70
Lipiec 4 670,00 176,27 72,24 0,00 420,30 15,08 985,00 0,00 3 001,11
Sierpień 4 670,00 176,27 72,24 0,00 420,30 15,08 985,00 0,00 3 001,11
Wrzesień 4 670,00 176,27 72,24 0,00 420,30 15,08 985,00 0,00 3 001,11
Październik 4 670,00 176,27 72,24 0,00 420,30 15,08 985,00 0,00 3 001,11
Listopad 4 670,00 176,27 72,24 0,00 420,30 15,08 985,00 0,00 3 001,11
Grudzień 4 670,00 176,27 72,24 0,00 420,30 15,08 985,00 0,00 3 001,11
Rocznie 56 040,00 1 057,62 433,44 0,00 5 043,60 0,00 10 525,00 0,00 38 889,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 881 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.