Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 701 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 627 zł
Zaliczka na podatek 4 506 zł
Całość - kwota brutto 46 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 700,00 4 557,92 700,50 1 144,15 3 626,77 40 047,00 4 506,00 32 164,66
Luty 46 700,00 4 557,92 700,50 1 144,15 3 626,77 40 047,00 4 506,00 32 164,66
Marzec 46 700,00 4 557,92 700,50 1 144,15 3 626,77 40 047,00 4 534,00 32 136,66
Kwiecień 46 700,00 4 557,92 700,50 1 144,15 3 626,77 40 047,00 12 815,00 23 855,66
Maj 46 700,00 2 074,00 318,75 1 144,15 3 884,68 42 913,00 13 732,00 25 546,42
Czerwiec 46 700,00 0,00 0,00 1 144,15 4 100,03 45 306,00 14 498,00 26 957,82
Lipiec 46 700,00 0,00 0,00 1 144,15 4 100,03 45 306,00 14 498,00 26 957,82
Sierpień 46 700,00 0,00 0,00 1 144,15 4 100,03 45 306,00 14 498,00 26 957,82
Wrzesień 46 700,00 0,00 0,00 1 144,15 4 100,03 45 306,00 14 498,00 26 957,82
Październik 46 700,00 0,00 0,00 1 144,15 4 100,03 45 306,00 14 498,00 26 957,82
Listopad 46 700,00 0,00 0,00 1 144,15 4 100,03 45 306,00 14 498,00 26 957,82
Grudzień 46 700,00 0,00 0,00 1 144,15 4 100,03 45 306,00 14 498,00 26 957,82
Rocznie 560 400,00 20 305,68 3 120,75 13 729,80 47 091,97 520 243,00 94 486,00 334 572,80
Wynagrodzenie pracownika 46 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 036 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 780 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 144 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 700,00 4 557,92 3 035,50 779,89 1 190,85 56 264,16 zł
Luty 46 700,00 4 557,92 3 035,50 779,89 1 190,85 56 264,16 zł
Marzec 46 700,00 4 557,92 3 035,50 779,89 1 190,85 56 264,16 zł
Kwiecień 46 700,00 4 557,92 3 035,50 779,89 1 190,85 56 264,16 zł
Maj 46 700,00 2 074,00 1 381,25 779,89 1 190,85 52 125,99 zł
Czerwiec 46 700,00 0,00 0,00 779,89 1 190,85 48 670,74 zł
Lipiec 46 700,00 0,00 0,00 779,89 1 190,85 48 670,74 zł
Sierpień 46 700,00 0,00 0,00 779,89 1 190,85 48 670,74 zł
Wrzesień 46 700,00 0,00 0,00 779,89 1 190,85 48 670,74 zł
Październik 46 700,00 0,00 0,00 779,89 1 190,85 48 670,74 zł
Listopad 46 700,00 0,00 0,00 779,89 1 190,85 48 670,74 zł
Grudzień 46 700,00 0,00 0,00 779,89 1 190,85 48 670,74 zł
Rocznie 560 400,00 20 305,68 13 523,25 9 358,68 14 290,20 617 877,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 165 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 701 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 730 zł
Zaliczka na podatek 3 978 zł
Całość - kwota brutto 46 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 700,00 4 557,92 700,50 0,00 3 729,74 33 153,00 3 978,00 33 733,48
Luty 46 700,00 4 557,92 700,50 0,00 3 729,74 33 153,00 3 978,00 33 733,48
Marzec 46 700,00 4 557,92 700,50 0,00 3 729,74 33 153,00 3 978,00 33 733,48
Kwiecień 46 700,00 4 557,92 700,50 0,00 3 729,74 33 153,00 3 978,00 33 733,48
Maj 46 700,00 2 074,00 318,75 0,00 3 987,65 35 446,00 4 254,00 36 066,08
Czerwiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 37 360,00 4 483,00 38 013,80
Lipiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 37 360,00 4 483,00 38 013,80
Sierpień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 37 360,00 4 483,00 38 013,80
Wrzesień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 37 360,00 4 483,00 38 013,80
Październik 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 37 360,00 4 483,00 38 013,80
Listopad 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 37 360,00 4 483,00 38 013,80
Grudzień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 37 360,00 4 483,00 38 013,80
Rocznie 560 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 48 327,61 429 578,00 3 222,00 437 096,60
Wynagrodzenie pracownika 46 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 558 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 036 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 144 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 700,00 4 557,92 3 035,50 0,00 1 190,85 55 484,27 zł
Luty 46 700,00 4 557,92 3 035,50 0,00 1 190,85 55 484,27 zł
Marzec 46 700,00 4 557,92 3 035,50 0,00 1 190,85 55 484,27 zł
Kwiecień 46 700,00 4 557,92 3 035,50 0,00 1 190,85 55 484,27 zł
Maj 46 700,00 2 074,00 1 381,25 0,00 1 190,85 51 346,10 zł
Czerwiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 1 190,85 47 890,85 zł
Lipiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 1 190,85 47 890,85 zł
Sierpień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 1 190,85 47 890,85 zł
Wrzesień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 1 190,85 47 890,85 zł
Październik 46 700,00 0,00 0,00 0,00 1 190,85 47 890,85 zł
Listopad 46 700,00 0,00 0,00 0,00 1 190,85 47 890,85 zł
Grudzień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 1 190,85 47 890,85 zł
Rocznie 560 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 290,20 608 519,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 733 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 349 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 351 zł
Całość - kwota brutto 46 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Luty 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Marzec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Kwiecień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Maj 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Czerwiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Lipiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Sierpień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Wrzesień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Październik 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Listopad 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Grudzień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 360,00 6 351,00 40 349,00
Rocznie 560 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 320,00 76 212,00 484 188,00
Wynagrodzenie pracownika 46 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Luty 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Marzec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Kwiecień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Maj 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Czerwiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Lipiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Sierpień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Wrzesień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Październik 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Listopad 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Grudzień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 700,00 zł
Rocznie 560 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 349 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 203 zł
Zaliczka na podatek 12 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 0,00 12 719,00 0,00 29 778,00
Luty 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 0,00 14 519,00 0,00 27 978,00
Marzec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 0,00 14 519,00 0,00 27 978,00
Kwiecień 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 0,00 14 519,00 0,00 27 978,00
Maj 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 0,00 14 519,00 0,00 27 978,00
Czerwiec 46 700,00 0,00 0,00 0,00 4 203,00 0,00 14 519,00 0,00 27 978,00
Lipiec 46 700,00 176,27 72,24 0,00 4 203,00 15,08 14 435,00 0,00 27 798,41
Sierpień 46 700,00 176,27 72,24 0,00 4 203,00 15,08 14 435,00 0,00 27 798,41
Wrzesień 46 700,00 176,27 72,24 0,00 4 203,00 15,08 14 435,00 0,00 27 798,41
Październik 46 700,00 176,27 72,24 0,00 4 203,00 15,08 14 435,00 0,00 27 798,41
Listopad 46 700,00 176,27 72,24 0,00 4 203,00 15,08 14 435,00 0,00 27 798,41
Grudzień 46 700,00 176,27 72,24 0,00 4 203,00 15,08 14 435,00 0,00 27 798,41
Rocznie 560 400,00 1 057,62 433,44 0,00 50 436,00 0,00 171 924,00 0,00 336 458,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 46 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 778 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.