Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 699 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 619 zł
Zaliczka na podatek 4 495 zł
Całość - kwota brutto 46 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 600,00 4 548,16 699,00 1 141,70 3 619,00 39 961,00 4 495,00 32 097,14
Luty 46 600,00 4 548,16 699,00 1 141,70 3 619,00 39 961,00 4 495,00 32 097,14
Marzec 46 600,00 4 548,16 699,00 1 141,70 3 619,00 39 961,00 4 495,00 32 097,14
Kwiecień 46 600,00 4 548,16 699,00 1 141,70 3 619,00 39 961,00 12 750,00 23 842,14
Maj 46 600,00 2 113,04 324,75 1 141,70 3 871,85 42 771,00 13 687,00 25 461,66
Czerwiec 46 600,00 0,00 0,00 1 141,70 4 091,25 45 208,00 14 467,00 26 900,05
Lipiec 46 600,00 0,00 0,00 1 141,70 4 091,25 45 208,00 14 467,00 26 900,05
Sierpień 46 600,00 0,00 0,00 1 141,70 4 091,25 45 208,00 14 467,00 26 900,05
Wrzesień 46 600,00 0,00 0,00 1 141,70 4 091,25 45 208,00 14 467,00 26 900,05
Październik 46 600,00 0,00 0,00 1 141,70 4 091,25 45 208,00 14 467,00 26 900,05
Listopad 46 600,00 0,00 0,00 1 141,70 4 091,25 45 208,00 14 467,00 26 900,05
Grudzień 46 600,00 0,00 0,00 1 141,70 4 091,25 45 208,00 14 467,00 26 900,05
Rocznie 559 200,00 20 305,68 3 120,75 13 700,40 46 986,60 519 071,00 94 199,00 333 895,57
Wynagrodzenie pracownika 46 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 029 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 778 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 142 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 600,00 4 548,16 3 029,00 778,22 1 188,30 56 143,68 zł
Luty 46 600,00 4 548,16 3 029,00 778,22 1 188,30 56 143,68 zł
Marzec 46 600,00 4 548,16 3 029,00 778,22 1 188,30 56 143,68 zł
Kwiecień 46 600,00 4 548,16 3 029,00 778,22 1 188,30 56 143,68 zł
Maj 46 600,00 2 113,04 1 407,25 778,22 1 188,30 52 086,81 zł
Czerwiec 46 600,00 0,00 0,00 778,22 1 188,30 48 566,52 zł
Lipiec 46 600,00 0,00 0,00 778,22 1 188,30 48 566,52 zł
Sierpień 46 600,00 0,00 0,00 778,22 1 188,30 48 566,52 zł
Wrzesień 46 600,00 0,00 0,00 778,22 1 188,30 48 566,52 zł
Październik 46 600,00 0,00 0,00 778,22 1 188,30 48 566,52 zł
Listopad 46 600,00 0,00 0,00 778,22 1 188,30 48 566,52 zł
Grudzień 46 600,00 0,00 0,00 778,22 1 188,30 48 566,52 zł
Rocznie 559 200,00 20 305,68 13 523,25 9 338,64 14 259,60 616 627,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 097 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 699 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 722 zł
Zaliczka na podatek 3 970 zł
Całość - kwota brutto 46 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 600,00 4 548,16 699,00 0,00 3 721,76 33 082,00 3 970,00 33 661,24
Luty 46 600,00 4 548,16 699,00 0,00 3 721,76 33 082,00 3 970,00 33 661,24
Marzec 46 600,00 4 548,16 699,00 0,00 3 721,76 33 082,00 3 970,00 33 661,24
Kwiecień 46 600,00 4 548,16 699,00 0,00 3 721,76 33 082,00 3 970,00 33 661,24
Maj 46 600,00 2 113,04 324,75 0,00 3 974,60 35 330,00 4 240,00 35 948,01
Czerwiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 37 280,00 4 474,00 37 932,40
Lipiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 37 280,00 4 474,00 37 932,40
Sierpień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 37 280,00 4 474,00 37 932,40
Wrzesień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 37 280,00 4 474,00 37 932,40
Październik 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 37 280,00 4 474,00 37 932,40
Listopad 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 37 280,00 4 474,00 37 932,40
Grudzień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 37 280,00 4 474,00 37 932,40
Rocznie 559 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 48 219,64 428 618,00 3 217,00 436 119,77
Wynagrodzenie pracownika 46 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 029 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 142 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 365 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 600,00 4 548,16 3 029,00 0,00 1 188,30 55 365,46 zł
Luty 46 600,00 4 548,16 3 029,00 0,00 1 188,30 55 365,46 zł
Marzec 46 600,00 4 548,16 3 029,00 0,00 1 188,30 55 365,46 zł
Kwiecień 46 600,00 4 548,16 3 029,00 0,00 1 188,30 55 365,46 zł
Maj 46 600,00 2 113,04 1 407,25 0,00 1 188,30 51 308,59 zł
Czerwiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 1 188,30 47 788,30 zł
Lipiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 1 188,30 47 788,30 zł
Sierpień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 1 188,30 47 788,30 zł
Wrzesień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 1 188,30 47 788,30 zł
Październik 46 600,00 0,00 0,00 0,00 1 188,30 47 788,30 zł
Listopad 46 600,00 0,00 0,00 0,00 1 188,30 47 788,30 zł
Grudzień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 1 188,30 47 788,30 zł
Rocznie 559 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 259,60 607 288,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 661 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 365 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 262 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 338 zł
Całość - kwota brutto 46 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Luty 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Marzec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Kwiecień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Maj 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Czerwiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Lipiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Sierpień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Wrzesień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Październik 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Listopad 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Grudzień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 280,00 6 338,00 40 262,00
Rocznie 559 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 360,00 76 056,00 483 144,00
Wynagrodzenie pracownika 46 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Luty 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Marzec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Kwiecień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Maj 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Czerwiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Lipiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Sierpień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Wrzesień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Październik 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Listopad 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Grudzień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 600,00 zł
Rocznie 559 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 262 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 194 zł
Zaliczka na podatek 12 687 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 0,00 12 687,00 0,00 29 719,00
Luty 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 0,00 14 487,00 0,00 27 919,00
Marzec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 0,00 14 487,00 0,00 27 919,00
Kwiecień 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 0,00 14 487,00 0,00 27 919,00
Maj 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 0,00 14 487,00 0,00 27 919,00
Czerwiec 46 600,00 0,00 0,00 0,00 4 194,00 0,00 14 487,00 0,00 27 919,00
Lipiec 46 600,00 176,27 72,24 0,00 4 194,00 15,08 14 403,00 0,00 27 739,41
Sierpień 46 600,00 176,27 72,24 0,00 4 194,00 15,08 14 403,00 0,00 27 739,41
Wrzesień 46 600,00 176,27 72,24 0,00 4 194,00 15,08 14 403,00 0,00 27 739,41
Październik 46 600,00 176,27 72,24 0,00 4 194,00 15,08 14 403,00 0,00 27 739,41
Listopad 46 600,00 176,27 72,24 0,00 4 194,00 15,08 14 403,00 0,00 27 739,41
Grudzień 46 600,00 176,27 72,24 0,00 4 194,00 15,08 14 403,00 0,00 27 739,41
Rocznie 559 200,00 1 057,62 433,44 0,00 50 328,00 0,00 171 540,00 0,00 335 750,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 46 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 719 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.