Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 702 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 635 zł
Zaliczka na podatek 3 649 zł
Całość - kwota brutto 46 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 800,00 4 567,68 702,00 1 146,60 3 634,53 40 134,00 3 649,00 33 100,19
Luty 46 800,00 4 567,68 702,00 1 146,60 3 634,53 40 134,00 3 649,00 33 100,19
Marzec 46 800,00 4 567,68 702,00 1 146,60 3 634,53 40 134,00 8 880,00 27 869,19
Kwiecień 46 800,00 1 695,31 260,55 1 146,60 3 932,78 43 448,00 10 517,00 29 247,76
Maj 46 800,00 0,00 0,00 1 146,60 4 108,81 45 403,00 10 991,00 30 553,59
Czerwiec 46 800,00 0,00 0,00 1 146,60 4 108,81 45 403,00 10 991,00 30 553,59
Lipiec 46 800,00 0,00 0,00 1 146,60 4 108,81 45 403,00 10 991,00 30 553,59
Sierpień 46 800,00 0,00 0,00 1 146,60 4 108,81 45 403,00 10 991,00 30 553,59
Wrzesień 46 800,00 0,00 0,00 1 146,60 4 108,81 45 403,00 10 991,00 30 553,59
Październik 46 800,00 0,00 0,00 1 146,60 4 108,81 45 403,00 10 991,00 30 553,59
Listopad 46 800,00 0,00 0,00 1 146,60 4 108,81 45 403,00 10 991,00 30 553,59
Grudzień 46 800,00 0,00 0,00 1 146,60 4 108,81 45 403,00 10 991,00 30 553,59
Rocznie 561 600,00 15 398,35 2 366,55 13 759,20 47 706,85 527 074,00 114 623,00 367 746,05
Wynagrodzenie pracownika 46 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 042 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 782 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 147 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 800,00 4 567,68 3 042,00 781,56 1 193,40 56 384,64 zł
Luty 46 800,00 4 567,68 3 042,00 781,56 1 193,40 56 384,64 zł
Marzec 46 800,00 4 567,68 3 042,00 781,56 1 193,40 56 384,64 zł
Kwiecień 46 800,00 1 695,31 1 129,05 781,56 1 193,40 51 599,32 zł
Maj 46 800,00 0,00 0,00 781,56 1 193,40 48 774,96 zł
Czerwiec 46 800,00 0,00 0,00 781,56 1 193,40 48 774,96 zł
Lipiec 46 800,00 0,00 0,00 781,56 1 193,40 48 774,96 zł
Sierpień 46 800,00 0,00 0,00 781,56 1 193,40 48 774,96 zł
Wrzesień 46 800,00 0,00 0,00 781,56 1 193,40 48 774,96 zł
Październik 46 800,00 0,00 0,00 781,56 1 193,40 48 774,96 zł
Listopad 46 800,00 0,00 0,00 781,56 1 193,40 48 774,96 zł
Grudzień 46 800,00 0,00 0,00 781,56 1 193,40 48 774,96 zł
Rocznie 561 600,00 15 398,35 10 255,05 9 378,72 14 320,80 610 952,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 702 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 738 zł
Zaliczka na podatek 2 429 zł
Całość - kwota brutto 46 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 800,00 4 567,68 702,00 0,00 3 737,73 33 224,00 2 429,00 35 363,59
Luty 46 800,00 4 567,68 702,00 0,00 3 737,73 33 224,00 2 429,00 35 363,59
Marzec 46 800,00 4 567,68 702,00 0,00 3 737,73 33 224,00 2 429,00 35 363,59
Kwiecień 46 800,00 1 695,31 260,55 0,00 4 035,97 35 875,00 2 623,00 38 185,17
Maj 46 800,00 0,00 0,00 0,00 4 212,00 37 440,00 2 738,00 39 850,00
Czerwiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 4 212,00 37 440,00 2 738,00 39 850,00
Lipiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 4 212,00 37 440,00 2 738,00 39 850,00
Sierpień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 4 212,00 37 440,00 2 738,00 39 850,00
Wrzesień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 4 212,00 37 440,00 2 738,00 39 850,00
Październik 46 800,00 0,00 0,00 0,00 4 212,00 37 440,00 2 738,00 39 850,00
Listopad 46 800,00 0,00 0,00 0,00 4 212,00 37 440,00 2 738,00 39 850,00
Grudzień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 4 212,00 37 440,00 2 738,00 39 850,00
Rocznie 561 600,00 15 398,35 2 366,55 0,00 48 945,16 435 067,00 31 814,00 463 075,94
Wynagrodzenie pracownika 46 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 042 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 147 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 603 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 800,00 4 567,68 3 042,00 0,00 1 193,40 55 603,08 zł
Luty 46 800,00 4 567,68 3 042,00 0,00 1 193,40 55 603,08 zł
Marzec 46 800,00 4 567,68 3 042,00 0,00 1 193,40 55 603,08 zł
Kwiecień 46 800,00 1 695,31 1 129,05 0,00 1 193,40 50 817,76 zł
Maj 46 800,00 0,00 0,00 0,00 1 193,40 47 993,40 zł
Czerwiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 1 193,40 47 993,40 zł
Lipiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 1 193,40 47 993,40 zł
Sierpień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 1 193,40 47 993,40 zł
Wrzesień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 1 193,40 47 993,40 zł
Październik 46 800,00 0,00 0,00 0,00 1 193,40 47 993,40 zł
Listopad 46 800,00 0,00 0,00 0,00 1 193,40 47 993,40 zł
Grudzień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 1 193,40 47 993,40 zł
Rocznie 561 600,00 15 398,35 10 255,05 0,00 14 320,80 601 574,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 364 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 603 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 365 zł
Całość - kwota brutto 46 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Luty 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Marzec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Kwiecień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Maj 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Czerwiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Lipiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Sierpień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Wrzesień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Październik 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Listopad 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Grudzień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 440,00 6 365,00 40 435,00
Rocznie 561 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 280,00 76 380,00 485 220,00
Wynagrodzenie pracownika 46 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Luty 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Marzec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Kwiecień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Maj 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Czerwiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Lipiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Sierpień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Wrzesień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Październik 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Listopad 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Grudzień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 800,00 zł
Rocznie 561 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 435 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 38 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 7 583 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 7 583,00 0,00 38 835,19
Luty 46 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 794,00 0,00 37 624,19
Marzec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 603,00 0,00 31 815,19
Kwiecień 46 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 603,00 0,00 31 815,19
Maj 46 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 603,00 0,00 31 815,19
Czerwiec 46 800,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 14 603,00 0,00 31 815,19
Lipiec 46 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 525,00 0,00 31 647,99
Sierpień 46 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 525,00 0,00 31 647,99
Wrzesień 46 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 525,00 0,00 31 647,99
Październik 46 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 525,00 0,00 31 647,99
Listopad 46 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 525,00 0,00 31 647,99
Grudzień 46 800,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 14 525,00 0,00 31 647,99
Rocznie 561 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 161 939,00 0,00 393 608,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 46 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 835 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ