Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 893 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 695 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 596 zł
Zaliczka na podatek 4 464 zł
Całość - kwota brutto 46 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 300,00 4 518,88 694,50 1 134,35 3 595,70 39 702,00 4 464,00 31 892,57
Luty 46 300,00 4 518,88 694,50 1 134,35 3 595,70 39 702,00 4 464,00 31 892,57
Marzec 46 300,00 4 518,88 694,50 1 134,35 3 595,70 39 702,00 4 464,00 31 892,57
Kwiecień 46 300,00 4 518,88 694,50 1 134,35 3 595,70 39 702,00 12 419,00 23 937,57
Maj 46 300,00 2 230,16 342,75 1 134,35 3 833,35 42 343,00 13 550,00 25 209,39
Czerwiec 46 300,00 0,00 0,00 1 134,35 4 064,91 44 916,00 14 373,00 26 727,74
Lipiec 46 300,00 0,00 0,00 1 134,35 4 064,91 44 916,00 14 373,00 26 727,74
Sierpień 46 300,00 0,00 0,00 1 134,35 4 064,91 44 916,00 14 373,00 26 727,74
Wrzesień 46 300,00 0,00 0,00 1 134,35 4 064,91 44 916,00 14 373,00 26 727,74
Październik 46 300,00 0,00 0,00 1 134,35 4 064,91 44 916,00 14 373,00 26 727,74
Listopad 46 300,00 0,00 0,00 1 134,35 4 064,91 44 916,00 14 373,00 26 727,74
Grudzień 46 300,00 0,00 0,00 1 134,35 4 064,91 44 916,00 14 373,00 26 727,74
Rocznie 555 600,00 20 305,68 3 120,75 13 612,20 46 670,52 515 563,00 93 302,00 331 918,85
Wynagrodzenie pracownika 46 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 010 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 773 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 134 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 300,00 4 518,88 3 009,50 773,21 1 180,65 55 782,24 zł
Luty 46 300,00 4 518,88 3 009,50 773,21 1 180,65 55 782,24 zł
Marzec 46 300,00 4 518,88 3 009,50 773,21 1 180,65 55 782,24 zł
Kwiecień 46 300,00 4 518,88 3 009,50 773,21 1 180,65 55 782,24 zł
Maj 46 300,00 2 230,16 1 485,25 773,21 1 180,65 51 969,27 zł
Czerwiec 46 300,00 0,00 0,00 773,21 1 180,65 48 253,86 zł
Lipiec 46 300,00 0,00 0,00 773,21 1 180,65 48 253,86 zł
Sierpień 46 300,00 0,00 0,00 773,21 1 180,65 48 253,86 zł
Wrzesień 46 300,00 0,00 0,00 773,21 1 180,65 48 253,86 zł
Październik 46 300,00 0,00 0,00 773,21 1 180,65 48 253,86 zł
Listopad 46 300,00 0,00 0,00 773,21 1 180,65 48 253,86 zł
Grudzień 46 300,00 0,00 0,00 773,21 1 180,65 48 253,86 zł
Rocznie 555 600,00 20 305,68 13 523,25 9 278,52 14 167,80 612 875,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 893 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 445 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 695 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 698 zł
Zaliczka na podatek 3 944 zł
Całość - kwota brutto 46 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 300,00 4 518,88 694,50 0,00 3 697,80 32 869,00 3 944,00 33 444,54
Luty 46 300,00 4 518,88 694,50 0,00 3 697,80 32 869,00 3 944,00 33 444,54
Marzec 46 300,00 4 518,88 694,50 0,00 3 697,80 32 869,00 3 944,00 33 444,54
Kwiecień 46 300,00 4 518,88 694,50 0,00 3 697,80 32 869,00 3 944,00 33 444,54
Maj 46 300,00 2 230,16 342,75 0,00 3 935,44 34 982,00 4 198,00 35 593,81
Czerwiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 37 040,00 4 445,00 37 688,20
Lipiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 37 040,00 4 445,00 37 688,20
Sierpień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 37 040,00 4 445,00 37 688,20
Wrzesień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 37 040,00 4 445,00 37 688,20
Październik 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 37 040,00 4 445,00 37 688,20
Listopad 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 37 040,00 4 445,00 37 688,20
Grudzień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 37 040,00 4 445,00 37 688,20
Rocznie 555 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 47 895,64 425 738,00 3 192,00 433 189,37
Wynagrodzenie pracownika 46 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 519 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 010 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 134 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 009 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 300,00 4 518,88 3 009,50 0,00 1 180,65 55 009,03 zł
Luty 46 300,00 4 518,88 3 009,50 0,00 1 180,65 55 009,03 zł
Marzec 46 300,00 4 518,88 3 009,50 0,00 1 180,65 55 009,03 zł
Kwiecień 46 300,00 4 518,88 3 009,50 0,00 1 180,65 55 009,03 zł
Maj 46 300,00 2 230,16 1 485,25 0,00 1 180,65 51 196,06 zł
Czerwiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 1 180,65 47 480,65 zł
Lipiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 1 180,65 47 480,65 zł
Sierpień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 1 180,65 47 480,65 zł
Wrzesień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 1 180,65 47 480,65 zł
Październik 46 300,00 0,00 0,00 0,00 1 180,65 47 480,65 zł
Listopad 46 300,00 0,00 0,00 0,00 1 180,65 47 480,65 zł
Grudzień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 1 180,65 47 480,65 zł
Rocznie 555 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 167,80 603 596,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 445 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 009 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 003 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 297 zł
Całość - kwota brutto 46 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Luty 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Marzec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Kwiecień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Maj 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Czerwiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Lipiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Sierpień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Wrzesień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Październik 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Listopad 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Grudzień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 040,00 6 297,00 40 003,00
Rocznie 555 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 480,00 75 564,00 480 036,00
Wynagrodzenie pracownika 46 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Luty 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Marzec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Kwiecień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Maj 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Czerwiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Lipiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Sierpień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Wrzesień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Październik 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Listopad 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Grudzień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 zł
Rocznie 555 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 003 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 167 zł
Zaliczka na podatek 12 591 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 0,00 12 591,00 0,00 29 542,00
Luty 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 0,00 14 391,00 0,00 27 742,00
Marzec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 0,00 14 391,00 0,00 27 742,00
Kwiecień 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 0,00 14 391,00 0,00 27 742,00
Maj 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 0,00 14 391,00 0,00 27 742,00
Czerwiec 46 300,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 0,00 14 391,00 0,00 27 742,00
Lipiec 46 300,00 176,27 72,24 0,00 4 167,00 15,08 14 307,00 0,00 27 562,41
Sierpień 46 300,00 176,27 72,24 0,00 4 167,00 15,08 14 307,00 0,00 27 562,41
Wrzesień 46 300,00 176,27 72,24 0,00 4 167,00 15,08 14 307,00 0,00 27 562,41
Październik 46 300,00 176,27 72,24 0,00 4 167,00 15,08 14 307,00 0,00 27 562,41
Listopad 46 300,00 176,27 72,24 0,00 4 167,00 15,08 14 307,00 0,00 27 562,41
Grudzień 46 300,00 176,27 72,24 0,00 4 167,00 15,08 14 307,00 0,00 27 562,41
Rocznie 555 600,00 1 057,62 433,44 0,00 50 004,00 0,00 170 388,00 0,00 333 626,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 46 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 542 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.