Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 698 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 611 zł
Zaliczka na podatek 6 354 zł
Całość - kwota brutto 46 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 500,00 4 538,40 697,50 1 139,25 3 611,24 39 875,00 6 354,00 30 159,61
Luty 46 500,00 4 538,40 697,50 1 139,25 3 611,24 39 875,00 6 354,00 30 159,61
Marzec 46 500,00 4 538,40 697,50 1 139,25 3 611,24 39 875,00 6 354,00 30 159,61
Kwiecień 46 500,00 3 724,42 572,40 1 139,25 3 695,75 40 814,00 12 940,00 24 428,18
Maj 46 500,00 0,00 0,00 1 139,25 4 082,47 45 111,00 14 436,00 26 842,28
Czerwiec 46 500,00 0,00 0,00 1 139,25 4 082,47 45 111,00 14 436,00 26 842,28
Lipiec 46 500,00 0,00 0,00 1 139,25 4 082,47 45 111,00 14 436,00 26 842,28
Sierpień 46 500,00 0,00 0,00 1 139,25 4 082,47 45 111,00 14 436,00 26 842,28
Wrzesień 46 500,00 0,00 0,00 1 139,25 4 082,47 45 111,00 14 436,00 26 842,28
Październik 46 500,00 0,00 0,00 1 139,25 4 082,47 45 111,00 14 436,00 26 842,28
Listopad 46 500,00 0,00 0,00 1 139,25 4 082,47 45 111,00 14 436,00 26 842,28
Grudzień 46 500,00 0,00 0,00 1 139,25 4 082,47 45 111,00 14 436,00 26 842,28
Rocznie 558 000,00 17 339,62 2 664,90 13 671,00 47 189,23 521 327,00 100 298,00 329 645,25
Wynagrodzenie pracownika 46 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 023 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 777 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 139 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 500,00 4 538,40 3 022,50 776,55 1 185,75 56 023,20 zł
Luty 46 500,00 4 538,40 3 022,50 776,55 1 185,75 56 023,20 zł
Marzec 46 500,00 4 538,40 3 022,50 776,55 1 185,75 56 023,20 zł
Kwiecień 46 500,00 3 724,42 2 480,40 776,55 1 185,75 54 667,12 zł
Maj 46 500,00 0,00 0,00 776,55 1 185,75 48 462,30 zł
Czerwiec 46 500,00 0,00 0,00 776,55 1 185,75 48 462,30 zł
Lipiec 46 500,00 0,00 0,00 776,55 1 185,75 48 462,30 zł
Sierpień 46 500,00 0,00 0,00 776,55 1 185,75 48 462,30 zł
Wrzesień 46 500,00 0,00 0,00 776,55 1 185,75 48 462,30 zł
Październik 46 500,00 0,00 0,00 776,55 1 185,75 48 462,30 zł
Listopad 46 500,00 0,00 0,00 776,55 1 185,75 48 462,30 zł
Grudzień 46 500,00 0,00 0,00 776,55 1 185,75 48 462,30 zł
Rocznie 558 000,00 17 339,62 11 547,90 9 318,60 14 229,00 610 435,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 698 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 714 zł
Zaliczka na podatek 5 612 zł
Całość - kwota brutto 46 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 500,00 4 538,40 697,50 0,00 3 713,77 33 011,00 5 612,00 31 938,46
Luty 46 500,00 4 538,40 697,50 0,00 3 713,77 33 011,00 5 612,00 31 938,46
Marzec 46 500,00 4 538,40 697,50 0,00 3 713,77 33 011,00 5 612,00 31 938,46
Kwiecień 46 500,00 3 724,42 572,40 0,00 3 798,29 33 763,00 5 740,00 32 665,18
Maj 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 37 200,00 6 324,00 35 991,00
Czerwiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 37 200,00 6 324,00 35 991,00
Lipiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 37 200,00 6 324,00 35 991,00
Sierpień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 37 200,00 6 324,00 35 991,00
Wrzesień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 37 200,00 6 324,00 35 991,00
Październik 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 37 200,00 6 324,00 35 991,00
Listopad 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 37 200,00 6 324,00 35 991,00
Grudzień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 37 200,00 6 324,00 35 991,00
Rocznie 558 000,00 17 339,62 2 664,90 0,00 48 419,60 430 396,00 31 471,00 416 408,56
Wynagrodzenie pracownika 46 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 538 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 023 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 139 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 247 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 500,00 4 538,40 3 022,50 0,00 1 185,75 55 246,65 zł
Luty 46 500,00 4 538,40 3 022,50 0,00 1 185,75 55 246,65 zł
Marzec 46 500,00 4 538,40 3 022,50 0,00 1 185,75 55 246,65 zł
Kwiecień 46 500,00 3 724,42 2 480,40 0,00 1 185,75 53 890,57 zł
Maj 46 500,00 0,00 0,00 0,00 1 185,75 47 685,75 zł
Czerwiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 1 185,75 47 685,75 zł
Lipiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 1 185,75 47 685,75 zł
Sierpień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 1 185,75 47 685,75 zł
Wrzesień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 1 185,75 47 685,75 zł
Październik 46 500,00 0,00 0,00 0,00 1 185,75 47 685,75 zł
Listopad 46 500,00 0,00 0,00 0,00 1 185,75 47 685,75 zł
Grudzień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 1 185,75 47 685,75 zł
Rocznie 558 000,00 17 339,62 11 547,90 0,00 14 229,00 601 116,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 938 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 247 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 324 zł
Całość - kwota brutto 46 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Luty 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Marzec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Kwiecień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Maj 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Czerwiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Lipiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Sierpień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Wrzesień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Październik 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Listopad 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Grudzień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 6 324,00 40 176,00
Rocznie 558 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 400,00 75 888,00 482 112,00
Wynagrodzenie pracownika 46 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Luty 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Marzec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Kwiecień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Maj 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Czerwiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Lipiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Sierpień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Wrzesień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Październik 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Listopad 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Grudzień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 500,00 zł
Rocznie 558 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 176 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 185 zł
Zaliczka na podatek 12 655 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 0,00 12 655,00 0,00 29 660,00
Luty 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 0,00 14 455,00 0,00 27 860,00
Marzec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 0,00 14 455,00 0,00 27 860,00
Kwiecień 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 0,00 14 455,00 0,00 27 860,00
Maj 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 0,00 14 455,00 0,00 27 860,00
Czerwiec 46 500,00 0,00 0,00 0,00 4 185,00 0,00 14 455,00 0,00 27 860,00
Lipiec 46 500,00 176,27 72,24 0,00 4 185,00 15,08 14 371,00 0,00 27 680,41
Sierpień 46 500,00 176,27 72,24 0,00 4 185,00 15,08 14 371,00 0,00 27 680,41
Wrzesień 46 500,00 176,27 72,24 0,00 4 185,00 15,08 14 371,00 0,00 27 680,41
Październik 46 500,00 176,27 72,24 0,00 4 185,00 15,08 14 371,00 0,00 27 680,41
Listopad 46 500,00 176,27 72,24 0,00 4 185,00 15,08 14 371,00 0,00 27 680,41
Grudzień 46 500,00 176,27 72,24 0,00 4 185,00 15,08 14 371,00 0,00 27 680,41
Rocznie 558 000,00 1 057,62 433,44 0,00 50 220,00 0,00 171 156,00 0,00 335 042,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 46 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 660 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.