Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 46900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 46 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 302 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 704 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 642 zł
Zaliczka na podatek 4 526 zł
Całość - kwota brutto 46 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 900,00 4 577,44 703,50 1 149,05 3 642,30 40 220,00 4 526,00 32 301,71
Luty 46 900,00 4 577,44 703,50 1 149,05 3 642,30 40 220,00 4 526,00 32 301,71
Marzec 46 900,00 4 577,44 703,50 1 149,05 3 642,30 40 220,00 4 658,00 32 169,71
Kwiecień 46 900,00 4 577,44 703,50 1 149,05 3 642,30 40 220,00 12 870,00 23 957,71
Maj 46 900,00 1 995,92 306,75 1 149,05 3 910,35 43 198,00 13 823,00 25 714,93
Czerwiec 46 900,00 0,00 0,00 1 149,05 4 117,59 45 501,00 14 560,00 27 073,36
Lipiec 46 900,00 0,00 0,00 1 149,05 4 117,59 45 501,00 14 560,00 27 073,36
Sierpień 46 900,00 0,00 0,00 1 149,05 4 117,59 45 501,00 14 560,00 27 073,36
Wrzesień 46 900,00 0,00 0,00 1 149,05 4 117,59 45 501,00 14 560,00 27 073,36
Październik 46 900,00 0,00 0,00 1 149,05 4 117,59 45 501,00 14 560,00 27 073,36
Listopad 46 900,00 0,00 0,00 1 149,05 4 117,59 45 501,00 14 560,00 27 073,36
Grudzień 46 900,00 0,00 0,00 1 149,05 4 117,59 45 501,00 14 560,00 27 073,36
Rocznie 562 800,00 20 305,68 3 120,75 13 788,60 47 302,68 522 585,00 95 026,00 335 959,29
Wynagrodzenie pracownika 46 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 049 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 783 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 149 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 900,00 4 577,44 3 048,50 783,23 1 195,95 56 505,12 zł
Luty 46 900,00 4 577,44 3 048,50 783,23 1 195,95 56 505,12 zł
Marzec 46 900,00 4 577,44 3 048,50 783,23 1 195,95 56 505,12 zł
Kwiecień 46 900,00 4 577,44 3 048,50 783,23 1 195,95 56 505,12 zł
Maj 46 900,00 1 995,92 1 329,25 783,23 1 195,95 52 204,35 zł
Czerwiec 46 900,00 0,00 0,00 783,23 1 195,95 48 879,18 zł
Lipiec 46 900,00 0,00 0,00 783,23 1 195,95 48 879,18 zł
Sierpień 46 900,00 0,00 0,00 783,23 1 195,95 48 879,18 zł
Wrzesień 46 900,00 0,00 0,00 783,23 1 195,95 48 879,18 zł
Październik 46 900,00 0,00 0,00 783,23 1 195,95 48 879,18 zł
Listopad 46 900,00 0,00 0,00 783,23 1 195,95 48 879,18 zł
Grudzień 46 900,00 0,00 0,00 783,23 1 195,95 48 879,18 zł
Rocznie 562 800,00 20 305,68 13 523,25 9 398,76 14 351,40 620 379,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 302 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 46900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 46 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 878 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 704 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 746 zł
Zaliczka na podatek 3 995 zł
Całość - kwota brutto 46 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 900,00 4 577,44 703,50 0,00 3 745,72 33 295,00 3 995,00 33 877,94
Luty 46 900,00 4 577,44 703,50 0,00 3 745,72 33 295,00 3 995,00 33 877,94
Marzec 46 900,00 4 577,44 703,50 0,00 3 745,72 33 295,00 3 995,00 33 877,94
Kwiecień 46 900,00 4 577,44 703,50 0,00 3 745,72 33 295,00 3 995,00 33 877,94
Maj 46 900,00 1 995,92 306,75 0,00 4 013,76 35 678,00 4 281,00 36 302,21
Czerwiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 37 520,00 4 502,00 38 176,60
Lipiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 37 520,00 4 502,00 38 176,60
Sierpień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 37 520,00 4 502,00 38 176,60
Wrzesień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 37 520,00 4 502,00 38 176,60
Październik 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 37 520,00 4 502,00 38 176,60
Listopad 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 37 520,00 4 502,00 38 176,60
Grudzień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 37 520,00 4 502,00 38 176,60
Rocznie 562 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 48 543,64 431 498,00 3 235,00 439 050,17
Wynagrodzenie pracownika 46 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 577 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 049 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 149 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 722 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 900,00 4 577,44 3 048,50 0,00 1 195,95 55 721,89 zł
Luty 46 900,00 4 577,44 3 048,50 0,00 1 195,95 55 721,89 zł
Marzec 46 900,00 4 577,44 3 048,50 0,00 1 195,95 55 721,89 zł
Kwiecień 46 900,00 4 577,44 3 048,50 0,00 1 195,95 55 721,89 zł
Maj 46 900,00 1 995,92 1 329,25 0,00 1 195,95 51 421,12 zł
Czerwiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 1 195,95 48 095,95 zł
Lipiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 1 195,95 48 095,95 zł
Sierpień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 1 195,95 48 095,95 zł
Wrzesień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 1 195,95 48 095,95 zł
Październik 46 900,00 0,00 0,00 0,00 1 195,95 48 095,95 zł
Listopad 46 900,00 0,00 0,00 0,00 1 195,95 48 095,95 zł
Grudzień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 1 195,95 48 095,95 zł
Rocznie 562 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 351,40 610 980,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 46 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 878 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 722 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 46900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 46 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 378 zł
Całość - kwota brutto 46 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Luty 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Marzec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Kwiecień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Maj 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Czerwiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Lipiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Sierpień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Wrzesień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Październik 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Listopad 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Grudzień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 520,00 6 378,00 40 522,00
Rocznie 562 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 240,00 76 536,00 486 264,00
Wynagrodzenie pracownika 46 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 46 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Luty 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Marzec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Kwiecień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Maj 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Czerwiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Lipiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Sierpień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Wrzesień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Październik 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Listopad 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Grudzień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 900,00 zł
Rocznie 562 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 46 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 522 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 46 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 46900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 46 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 221 zł
Zaliczka na podatek 12 783 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 46 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 0,00 12 783,00 0,00 29 896,00
Luty 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 0,00 14 583,00 0,00 28 096,00
Marzec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 0,00 14 583,00 0,00 28 096,00
Kwiecień 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 0,00 14 583,00 0,00 28 096,00
Maj 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 0,00 14 583,00 0,00 28 096,00
Czerwiec 46 900,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 0,00 14 583,00 0,00 28 096,00
Lipiec 46 900,00 176,27 72,24 0,00 4 221,00 15,08 14 499,00 0,00 27 916,41
Sierpień 46 900,00 176,27 72,24 0,00 4 221,00 15,08 14 499,00 0,00 27 916,41
Wrzesień 46 900,00 176,27 72,24 0,00 4 221,00 15,08 14 499,00 0,00 27 916,41
Październik 46 900,00 176,27 72,24 0,00 4 221,00 15,08 14 499,00 0,00 27 916,41
Listopad 46 900,00 176,27 72,24 0,00 4 221,00 15,08 14 499,00 0,00 27 916,41
Grudzień 46 900,00 176,27 72,24 0,00 4 221,00 15,08 14 499,00 0,00 27 916,41
Rocznie 562 800,00 1 057,62 433,44 0,00 50 652,00 0,00 172 692,00 0,00 337 874,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 46 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 896 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.