Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 47100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 47 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 707 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 658 zł
Zaliczka na podatek 4 547 zł
Całość - kwota brutto 47 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 100,00 4 596,96 706,50 1 153,95 3 657,83 40 393,00 4 547,00 32 437,76
Luty 47 100,00 4 596,96 706,50 1 153,95 3 657,83 40 393,00 4 547,00 32 437,76
Marzec 47 100,00 4 596,96 706,50 1 153,95 3 657,83 40 393,00 4 783,00 32 201,76
Kwiecień 47 100,00 4 596,96 706,50 1 153,95 3 657,83 40 393,00 12 926,00 24 058,76
Maj 47 100,00 1 917,84 294,75 1 153,95 3 936,01 43 483,00 13 915,00 25 882,45
Czerwiec 47 100,00 0,00 0,00 1 153,95 4 135,14 45 696,00 14 623,00 27 187,91
Lipiec 47 100,00 0,00 0,00 1 153,95 4 135,14 45 696,00 14 623,00 27 187,91
Sierpień 47 100,00 0,00 0,00 1 153,95 4 135,14 45 696,00 14 623,00 27 187,91
Wrzesień 47 100,00 0,00 0,00 1 153,95 4 135,14 45 696,00 14 623,00 27 187,91
Październik 47 100,00 0,00 0,00 1 153,95 4 135,14 45 696,00 14 623,00 27 187,91
Listopad 47 100,00 0,00 0,00 1 153,95 4 135,14 45 696,00 14 623,00 27 187,91
Grudzień 47 100,00 0,00 0,00 1 153,95 4 135,14 45 696,00 14 623,00 27 187,91
Rocznie 565 200,00 20 305,68 3 120,75 13 847,40 47 513,31 524 927,00 95 566,00 337 333,86
Wynagrodzenie pracownika 47 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 062 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 787 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 154 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 746 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 100,00 4 596,96 3 061,50 786,57 1 201,05 56 746,08 zł
Luty 47 100,00 4 596,96 3 061,50 786,57 1 201,05 56 746,08 zł
Marzec 47 100,00 4 596,96 3 061,50 786,57 1 201,05 56 746,08 zł
Kwiecień 47 100,00 4 596,96 3 061,50 786,57 1 201,05 56 746,08 zł
Maj 47 100,00 1 917,84 1 277,25 786,57 1 201,05 52 282,71 zł
Czerwiec 47 100,00 0,00 0,00 786,57 1 201,05 49 087,62 zł
Lipiec 47 100,00 0,00 0,00 786,57 1 201,05 49 087,62 zł
Sierpień 47 100,00 0,00 0,00 786,57 1 201,05 49 087,62 zł
Wrzesień 47 100,00 0,00 0,00 786,57 1 201,05 49 087,62 zł
Październik 47 100,00 0,00 0,00 786,57 1 201,05 49 087,62 zł
Listopad 47 100,00 0,00 0,00 786,57 1 201,05 49 087,62 zł
Grudzień 47 100,00 0,00 0,00 786,57 1 201,05 49 087,62 zł
Rocznie 565 200,00 20 305,68 13 523,25 9 438,84 14 412,60 622 880,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 438 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 746 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 47100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 47 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 707 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 762 zł
Zaliczka na podatek 4 012 zł
Całość - kwota brutto 47 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 100,00 4 596,96 706,50 0,00 3 761,69 33 437,00 4 012,00 34 022,41
Luty 47 100,00 4 596,96 706,50 0,00 3 761,69 33 437,00 4 012,00 34 022,41
Marzec 47 100,00 4 596,96 706,50 0,00 3 761,69 33 437,00 4 012,00 34 022,41
Kwiecień 47 100,00 4 596,96 706,50 0,00 3 761,69 33 437,00 4 012,00 34 022,41
Maj 47 100,00 1 917,84 294,75 0,00 4 039,87 35 910,00 4 309,00 36 538,34
Czerwiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 37 680,00 4 522,00 38 339,40
Lipiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 37 680,00 4 522,00 38 339,40
Sierpień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 37 680,00 4 522,00 38 339,40
Wrzesień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 37 680,00 4 522,00 38 339,40
Październik 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 37 680,00 4 522,00 38 339,40
Listopad 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 37 680,00 4 522,00 38 339,40
Grudzień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 37 680,00 4 522,00 38 339,40
Rocznie 565 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 48 759,63 433 418,00 3 254,00 441 003,78
Wynagrodzenie pracownika 47 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 062 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 154 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 100,00 4 596,96 3 061,50 0,00 1 201,05 55 959,51 zł
Luty 47 100,00 4 596,96 3 061,50 0,00 1 201,05 55 959,51 zł
Marzec 47 100,00 4 596,96 3 061,50 0,00 1 201,05 55 959,51 zł
Kwiecień 47 100,00 4 596,96 3 061,50 0,00 1 201,05 55 959,51 zł
Maj 47 100,00 1 917,84 1 277,25 0,00 1 201,05 51 496,14 zł
Czerwiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 1 201,05 48 301,05 zł
Lipiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 1 201,05 48 301,05 zł
Sierpień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 1 201,05 48 301,05 zł
Wrzesień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 1 201,05 48 301,05 zł
Październik 47 100,00 0,00 0,00 0,00 1 201,05 48 301,05 zł
Listopad 47 100,00 0,00 0,00 0,00 1 201,05 48 301,05 zł
Grudzień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 1 201,05 48 301,05 zł
Rocznie 565 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 412,60 613 441,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 47 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 022 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 47100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 47 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 406 zł
Całość - kwota brutto 47 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Luty 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Marzec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Kwiecień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Maj 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Czerwiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Lipiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Sierpień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Wrzesień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Październik 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Listopad 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Grudzień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 6 406,00 40 694,00
Rocznie 565 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 160,00 76 872,00 488 328,00
Wynagrodzenie pracownika 47 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 47 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Luty 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Marzec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Kwiecień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Maj 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Czerwiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Lipiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Sierpień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Wrzesień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Październik 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Listopad 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Grudzień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 100,00 zł
Rocznie 565 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 47 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 694 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 47 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 47100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 47 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 014 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 239 zł
Zaliczka na podatek 12 847 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 47 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 0,00 12 847,00 0,00 30 014,00
Luty 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 0,00 14 647,00 0,00 28 214,00
Marzec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 0,00 14 647,00 0,00 28 214,00
Kwiecień 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 0,00 14 647,00 0,00 28 214,00
Maj 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 0,00 14 647,00 0,00 28 214,00
Czerwiec 47 100,00 0,00 0,00 0,00 4 239,00 0,00 14 647,00 0,00 28 214,00
Lipiec 47 100,00 176,27 72,24 0,00 4 239,00 15,08 14 563,00 0,00 28 034,41
Sierpień 47 100,00 176,27 72,24 0,00 4 239,00 15,08 14 563,00 0,00 28 034,41
Wrzesień 47 100,00 176,27 72,24 0,00 4 239,00 15,08 14 563,00 0,00 28 034,41
Październik 47 100,00 176,27 72,24 0,00 4 239,00 15,08 14 563,00 0,00 28 034,41
Listopad 47 100,00 176,27 72,24 0,00 4 239,00 15,08 14 563,00 0,00 28 034,41
Grudzień 47 100,00 176,27 72,24 0,00 4 239,00 15,08 14 563,00 0,00 28 034,41
Rocznie 565 200,00 1 057,62 433,44 0,00 50 868,00 0,00 173 460,00 0,00 339 290,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 47 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 014 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.