Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 47000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 47 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 369 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 705 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 152 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 650 zł
Zaliczka na podatek 4 537 zł
Całość - kwota brutto 47 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 000,00 4 587,20 705,00 1 151,50 3 650,07 40 306,00 4 537,00 32 369,23
Luty 47 000,00 4 587,20 705,00 1 151,50 3 650,07 40 306,00 4 537,00 32 369,23
Marzec 47 000,00 4 587,20 705,00 1 151,50 3 650,07 40 306,00 4 720,00 32 186,23
Kwiecień 47 000,00 4 587,20 705,00 1 151,50 3 650,07 40 306,00 12 898,00 24 008,23
Maj 47 000,00 1 956,88 300,75 1 151,50 3 923,18 43 341,00 13 869,00 25 798,69
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 592,00 27 130,13
Lipiec 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 592,00 27 130,13
Sierpień 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 592,00 27 130,13
Wrzesień 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 592,00 27 130,13
Październik 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 592,00 27 130,13
Listopad 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 592,00 27 130,13
Grudzień 47 000,00 0,00 0,00 1 151,50 4 126,37 45 599,00 14 592,00 27 130,13
Rocznie 564 000,00 20 305,68 3 120,75 13 818,00 47 408,05 523 758,00 95 293,00 336 642,52
Wynagrodzenie pracownika 47 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 055 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 785 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 152 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 000,00 4 587,20 3 055,00 784,90 1 198,50 56 625,60 zł
Luty 47 000,00 4 587,20 3 055,00 784,90 1 198,50 56 625,60 zł
Marzec 47 000,00 4 587,20 3 055,00 784,90 1 198,50 56 625,60 zł
Kwiecień 47 000,00 4 587,20 3 055,00 784,90 1 198,50 56 625,60 zł
Maj 47 000,00 1 956,88 1 303,25 784,90 1 198,50 52 243,53 zł
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 784,90 1 198,50 48 983,40 zł
Lipiec 47 000,00 0,00 0,00 784,90 1 198,50 48 983,40 zł
Sierpień 47 000,00 0,00 0,00 784,90 1 198,50 48 983,40 zł
Wrzesień 47 000,00 0,00 0,00 784,90 1 198,50 48 983,40 zł
Październik 47 000,00 0,00 0,00 784,90 1 198,50 48 983,40 zł
Listopad 47 000,00 0,00 0,00 784,90 1 198,50 48 983,40 zł
Grudzień 47 000,00 0,00 0,00 784,90 1 198,50 48 983,40 zł
Rocznie 564 000,00 20 305,68 13 523,25 9 418,80 14 382,00 621 629,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 369 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 56 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 47000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 47 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 705 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 754 zł
Zaliczka na podatek 4 004 zł
Całość - kwota brutto 47 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 000,00 4 587,20 705,00 0,00 3 753,70 33 366,00 4 004,00 33 950,18
Luty 47 000,00 4 587,20 705,00 0,00 3 753,70 33 366,00 4 004,00 33 950,18
Marzec 47 000,00 4 587,20 705,00 0,00 3 753,70 33 366,00 4 004,00 33 950,18
Kwiecień 47 000,00 4 587,20 705,00 0,00 3 753,70 33 366,00 4 004,00 33 950,18
Maj 47 000,00 1 956,88 300,75 0,00 4 026,81 35 794,00 4 295,00 36 420,28
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 37 600,00 4 512,00 38 258,00
Lipiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 37 600,00 4 512,00 38 258,00
Sierpień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 37 600,00 4 512,00 38 258,00
Wrzesień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 37 600,00 4 512,00 38 258,00
Październik 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 37 600,00 4 512,00 38 258,00
Listopad 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 37 600,00 4 512,00 38 258,00
Grudzień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 37 600,00 4 512,00 38 258,00
Rocznie 564 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 48 651,61 432 458,00 3 242,00 440 027,00
Wynagrodzenie pracownika 47 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 587 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 055 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 152 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 55 841 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 000,00 4 587,20 3 055,00 0,00 1 198,50 55 840,70 zł
Luty 47 000,00 4 587,20 3 055,00 0,00 1 198,50 55 840,70 zł
Marzec 47 000,00 4 587,20 3 055,00 0,00 1 198,50 55 840,70 zł
Kwiecień 47 000,00 4 587,20 3 055,00 0,00 1 198,50 55 840,70 zł
Maj 47 000,00 1 956,88 1 303,25 0,00 1 198,50 51 458,63 zł
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 1 198,50 48 198,50 zł
Lipiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 1 198,50 48 198,50 zł
Sierpień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 1 198,50 48 198,50 zł
Wrzesień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 1 198,50 48 198,50 zł
Październik 47 000,00 0,00 0,00 0,00 1 198,50 48 198,50 zł
Listopad 47 000,00 0,00 0,00 0,00 1 198,50 48 198,50 zł
Grudzień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 1 198,50 48 198,50 zł
Rocznie 564 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 14 382,00 612 210,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 47 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 950 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 841 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 47000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 47 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 392 zł
Całość - kwota brutto 47 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Luty 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Marzec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Kwiecień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Maj 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Lipiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Sierpień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Wrzesień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Październik 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Listopad 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Grudzień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 600,00 6 392,00 40 608,00
Rocznie 564 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 200,00 76 704,00 487 296,00
Wynagrodzenie pracownika 47 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 47 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Luty 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Marzec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Kwiecień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Maj 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Lipiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Sierpień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Wrzesień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Październik 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Listopad 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Grudzień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 zł
Rocznie 564 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 47 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 608 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 47 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 47000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 47 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 230 zł
Zaliczka na podatek 12 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 47 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 12 815,00 0,00 29 955,00
Luty 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Marzec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Kwiecień 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Maj 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Czerwiec 47 000,00 0,00 0,00 0,00 4 230,00 0,00 14 615,00 0,00 28 155,00
Lipiec 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Sierpień 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Wrzesień 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Październik 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Listopad 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Grudzień 47 000,00 176,27 72,24 0,00 4 230,00 15,08 14 531,00 0,00 27 975,41
Rocznie 564 000,00 1 057,62 433,44 0,00 50 760,00 0,00 173 076,00 0,00 338 582,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 47 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 955 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.