Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 902 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 473 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 670 zł
Zaliczka na podatek 5 896 zł
Całość - kwota brutto 60 129 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 129,00 5 868,59 901,94 1 473,16 4 669,68 51 635,00 5 896,00 41 319,63
Luty 60 129,00 5 868,59 901,94 1 473,16 4 669,68 51 635,00 5 896,00 41 319,63
Marzec 60 129,00 5 868,59 901,94 1 473,16 4 669,68 51 635,00 12 877,00 34 338,63
Kwiecień 60 129,00 2 699,91 414,93 1 473,16 4 998,69 55 291,00 17 693,00 32 849,31
Maj 60 129,00 0,00 0,00 1 473,16 5 279,03 58 406,00 18 690,00 34 686,81
Czerwiec 60 129,00 0,00 0,00 1 473,16 5 279,03 58 406,00 18 690,00 34 686,81
Lipiec 60 129,00 0,00 0,00 1 473,16 5 279,03 58 406,00 18 690,00 34 686,81
Sierpień 60 129,00 0,00 0,00 1 473,16 5 279,03 58 406,00 18 690,00 34 686,81
Wrzesień 60 129,00 0,00 0,00 1 473,16 5 279,03 58 406,00 18 690,00 34 686,81
Październik 60 129,00 0,00 0,00 1 473,16 5 279,03 58 406,00 18 690,00 34 686,81
Listopad 60 129,00 0,00 0,00 1 473,16 5 279,03 58 406,00 18 690,00 34 686,81
Grudzień 60 129,00 0,00 0,00 1 473,16 5 279,03 58 406,00 18 690,00 34 686,81
Rocznie 721 548,00 20 305,68 3 120,75 17 677,92 61 239,97 677 444,00 130 644,00 427 321,68
Wynagrodzenie pracownika 60 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 869 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 908 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 004 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 473 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 443 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 129,00 5 868,59 3 908,39 1 004,15 1 533,29 72 443,42 zł
Luty 60 129,00 5 868,59 3 908,39 1 004,15 1 533,29 72 443,42 zł
Marzec 60 129,00 5 868,59 3 908,39 1 004,15 1 533,29 72 443,42 zł
Kwiecień 60 129,00 2 699,91 1 798,08 1 004,15 1 533,29 67 164,43 zł
Maj 60 129,00 0,00 0,00 1 004,15 1 533,29 62 666,44 zł
Czerwiec 60 129,00 0,00 0,00 1 004,15 1 533,29 62 666,44 zł
Lipiec 60 129,00 0,00 0,00 1 004,15 1 533,29 62 666,44 zł
Sierpień 60 129,00 0,00 0,00 1 004,15 1 533,29 62 666,44 zł
Wrzesień 60 129,00 0,00 0,00 1 004,15 1 533,29 62 666,44 zł
Październik 60 129,00 0,00 0,00 1 004,15 1 533,29 62 666,44 zł
Listopad 60 129,00 0,00 0,00 1 004,15 1 533,29 62 666,44 zł
Grudzień 60 129,00 0,00 0,00 1 004,15 1 533,29 62 666,44 zł
Rocznie 721 548,00 20 305,68 13 523,25 12 049,80 18 399,48 785 826,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 129 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 443 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 844 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 492 zł
Zaliczka na podatek 4 792 zł
Całość - kwota brutto 56 249 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 249,00 5 489,90 843,74 0,00 4 492,38 39 932,00 4 792,00 40 631,14
Luty 56 249,00 5 489,90 843,74 0,00 4 492,38 39 932,00 4 792,00 40 631,14
Marzec 56 249,00 5 489,90 843,74 0,00 4 492,38 39 932,00 4 792,00 40 631,14
Kwiecień 56 249,00 3 835,98 589,53 0,00 4 664,11 41 459,00 4 975,00 42 184,30
Maj 56 249,00 0,00 0,00 0,00 5 062,41 44 999,00 5 400,00 45 786,71
Czerwiec 56 249,00 0,00 0,00 0,00 5 062,41 44 999,00 5 400,00 45 786,71
Lipiec 56 249,00 0,00 0,00 0,00 5 062,41 44 999,00 5 400,00 45 786,71
Sierpień 56 249,00 0,00 0,00 0,00 5 062,41 44 999,00 5 400,00 45 786,71
Wrzesień 56 249,00 0,00 0,00 0,00 5 062,41 44 999,00 5 400,00 45 786,71
Październik 56 249,00 0,00 0,00 0,00 5 062,41 44 999,00 5 400,00 45 786,71
Listopad 56 249,00 0,00 0,00 0,00 5 062,41 44 999,00 5 400,00 45 786,71
Grudzień 56 249,00 0,00 0,00 0,00 5 062,41 44 999,00 5 400,00 45 786,71
Rocznie 674 988,00 20 305,68 3 120,75 0,00 58 640,53 521 247,00 3 904,00 530 371,40
Wynagrodzenie pracownika 56 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 656 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 378 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 829 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 249,00 5 489,90 3 656,19 0,00 1 434,35 66 829,44 zł
Luty 56 249,00 5 489,90 3 656,19 0,00 1 434,35 66 829,44 zł
Marzec 56 249,00 5 489,90 3 656,19 0,00 1 434,35 66 829,44 zł
Kwiecień 56 249,00 3 835,98 2 554,68 0,00 1 434,35 64 074,01 zł
Maj 56 249,00 0,00 0,00 0,00 1 434,35 57 683,35 zł
Czerwiec 56 249,00 0,00 0,00 0,00 1 434,35 57 683,35 zł
Lipiec 56 249,00 0,00 0,00 0,00 1 434,35 57 683,35 zł
Sierpień 56 249,00 0,00 0,00 0,00 1 434,35 57 683,35 zł
Wrzesień 56 249,00 0,00 0,00 0,00 1 434,35 57 683,35 zł
Październik 56 249,00 0,00 0,00 0,00 1 434,35 57 683,35 zł
Listopad 56 249,00 0,00 0,00 0,00 1 434,35 57 683,35 zł
Grudzień 56 249,00 0,00 0,00 0,00 1 434,35 57 683,35 zł
Rocznie 674 988,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 212,20 726 029,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 56 249 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 631 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 631 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 829 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 690 zł
Całość - kwota brutto 49 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Luty 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Marzec 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Kwiecień 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Maj 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Czerwiec 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Lipiec 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Sierpień 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Wrzesień 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Październik 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Listopad 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Grudzień 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 352,00 6 690,00 42 500,00
Rocznie 590 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 224,00 80 280,00 510 000,00
Wynagrodzenie pracownika 49 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Luty 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Marzec 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Kwiecień 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Maj 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Czerwiec 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Lipiec 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Sierpień 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Wrzesień 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Październik 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Listopad 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Grudzień 49 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 190,00 zł
Rocznie 590 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 443 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 610 zł
Zaliczka na podatek 14 164 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 217 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 217,00 0,00 0,00 0,00 4 609,53 0,00 14 164,00 0,00 32 443,47
Luty 51 217,00 0,00 0,00 0,00 4 609,53 0,00 15 964,00 0,00 30 643,47
Marzec 51 217,00 0,00 0,00 0,00 4 609,53 0,00 15 964,00 0,00 30 643,47
Kwiecień 51 217,00 0,00 0,00 0,00 4 609,53 0,00 15 964,00 0,00 30 643,47
Maj 51 217,00 0,00 0,00 0,00 4 609,53 0,00 15 964,00 0,00 30 643,47
Czerwiec 51 217,00 0,00 0,00 0,00 4 609,53 0,00 15 964,00 0,00 30 643,47
Lipiec 51 217,00 176,27 72,24 0,00 4 609,53 15,08 15 880,00 0,00 30 463,88
Sierpień 51 217,00 176,27 72,24 0,00 4 609,53 15,08 15 880,00 0,00 30 463,88
Wrzesień 51 217,00 176,27 72,24 0,00 4 609,53 15,08 15 880,00 0,00 30 463,88
Październik 51 217,00 176,27 72,24 0,00 4 609,53 15,08 15 880,00 0,00 30 463,88
Listopad 51 217,00 176,27 72,24 0,00 4 609,53 15,08 15 880,00 0,00 30 463,88
Grudzień 51 217,00 176,27 72,24 0,00 4 609,53 15,08 15 880,00 0,00 30 463,88
Rocznie 614 604,00 1 057,62 433,44 0,00 55 314,36 0,00 189 264,00 0,00 368 444,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 443 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.