Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 854 zł
Ubezpieczenie rentowe 900 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 470 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 658 zł
Zaliczka na podatek 3 673 zł
Całość - kwota brutto 59 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 980,00 5 854,05 899,70 1 469,51 4 658,11 51 507,00 3 673,00 43 425,63
Luty 59 980,00 5 854,05 899,70 1 469,51 4 658,11 51 507,00 3 673,00 43 425,63
Marzec 59 980,00 5 631,52 865,50 1 469,51 4 681,21 51 763,00 8 910,00 38 422,26
Kwiecień 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Maj 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Czerwiec 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Lipiec 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Sierpień 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Wrzesień 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Październik 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Listopad 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Grudzień 59 980,00 0,00 0,00 1 469,51 5 265,94 58 260,00 13 377,00 39 867,55
Rocznie 719 760,00 17 339,62 2 664,90 17 634,12 61 390,89 679 117,00 136 649,00 484 081,47
Wynagrodzenie pracownika 59 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 854 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 899 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 002 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 470 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 980,00 5 854,05 3 898,70 1 001,67 1 529,49 72 263,91 zł
Luty 59 980,00 5 854,05 3 898,70 1 001,67 1 529,49 72 263,91 zł
Marzec 59 980,00 5 631,52 3 750,50 1 001,67 1 529,49 71 893,18 zł
Kwiecień 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Maj 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Czerwiec 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Lipiec 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Sierpień 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Wrzesień 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Październik 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Listopad 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Grudzień 59 980,00 0,00 0,00 1 001,67 1 529,49 62 511,16 zł
Rocznie 719 760,00 17 339,62 11 547,90 12 020,04 18 353,88 779 021,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 59 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 426 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 426 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 842 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 482 zł
Zaliczka na podatek 2 913 zł
Całość - kwota brutto 56 113 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 113,00 5 476,63 841,70 0,00 4 481,52 39 836,00 2 913,00 42 400,15
Luty 56 113,00 5 476,63 841,70 0,00 4 481,52 39 836,00 2 913,00 42 400,15
Marzec 56 113,00 5 476,63 841,70 0,00 4 481,52 39 836,00 2 913,00 42 400,15
Kwiecień 56 113,00 909,73 139,80 0,00 4 955,71 44 051,00 3 221,00 46 886,76
Maj 56 113,00 0,00 0,00 0,00 5 050,17 44 890,00 3 283,00 47 779,83
Czerwiec 56 113,00 0,00 0,00 0,00 5 050,17 44 890,00 3 283,00 47 779,83
Lipiec 56 113,00 0,00 0,00 0,00 5 050,17 44 890,00 3 283,00 47 779,83
Sierpień 56 113,00 0,00 0,00 0,00 5 050,17 44 890,00 3 283,00 47 779,83
Wrzesień 56 113,00 0,00 0,00 0,00 5 050,17 44 890,00 3 283,00 47 779,83
Październik 56 113,00 0,00 0,00 0,00 5 050,17 44 890,00 3 283,00 47 779,83
Listopad 56 113,00 0,00 0,00 0,00 5 050,17 44 890,00 3 283,00 47 779,83
Grudzień 56 113,00 0,00 0,00 0,00 5 050,17 44 890,00 3 283,00 47 779,83
Rocznie 673 356,00 17 339,62 2 664,90 0,00 58 801,63 522 679,00 38 224,00 556 325,85
Wynagrodzenie pracownika 56 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 647 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 375 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 668 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 113,00 5 476,63 3 647,35 0,00 1 430,88 66 667,86 zł
Luty 56 113,00 5 476,63 3 647,35 0,00 1 430,88 66 667,86 zł
Marzec 56 113,00 5 476,63 3 647,35 0,00 1 430,88 66 667,86 zł
Kwiecień 56 113,00 909,73 605,85 0,00 1 430,88 59 059,46 zł
Maj 56 113,00 0,00 0,00 0,00 1 430,88 57 543,88 zł
Czerwiec 56 113,00 0,00 0,00 0,00 1 430,88 57 543,88 zł
Lipiec 56 113,00 0,00 0,00 0,00 1 430,88 57 543,88 zł
Sierpień 56 113,00 0,00 0,00 0,00 1 430,88 57 543,88 zł
Wrzesień 56 113,00 0,00 0,00 0,00 1 430,88 57 543,88 zł
Październik 56 113,00 0,00 0,00 0,00 1 430,88 57 543,88 zł
Listopad 56 113,00 0,00 0,00 0,00 1 430,88 57 543,88 zł
Grudzień 56 113,00 0,00 0,00 0,00 1 430,88 57 543,88 zł
Rocznie 673 356,00 17 339,62 11 547,90 0,00 17 170,56 719 414,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 56 113 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 668 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 674 zł
Całość - kwota brutto 49 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Luty 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Marzec 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Kwiecień 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Maj 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Czerwiec 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Lipiec 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Sierpień 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Wrzesień 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Październik 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Listopad 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Grudzień 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 259,00 6 674,00 42 400,00
Rocznie 588 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 108,00 80 088,00 508 800,00
Wynagrodzenie pracownika 49 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 074 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Luty 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Marzec 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Kwiecień 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Maj 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Czerwiec 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Lipiec 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Sierpień 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Wrzesień 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Październik 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Listopad 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Grudzień 49 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 074,00 zł
Rocznie 588 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 074 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 126 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 126,00 0,00 36 970,00
Luty 51 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 0,00 35 170,00
Marzec 51 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 0,00 35 170,00
Kwiecień 51 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 0,00 35 170,00
Maj 51 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 0,00 35 170,00
Czerwiec 51 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 926,00 0,00 35 170,00
Lipiec 51 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 841,00 0,00 34 991,41
Sierpień 51 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 841,00 0,00 34 991,41
Wrzesień 51 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 841,00 0,00 34 991,41
Październik 51 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 841,00 0,00 34 991,41
Listopad 51 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 841,00 0,00 34 991,41
Grudzień 51 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 841,00 0,00 34 991,41
Rocznie 613 152,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 188 802,00 0,00 422 768,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.