Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 324 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 898 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 466 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 647 zł
Zaliczka na podatek 3 663 zł
Całość - kwota brutto 59 838 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 838,00 5 840,19 897,57 1 466,03 4 647,08 51 384,00 3 663,00 43 324,13
Luty 59 838,00 5 840,19 897,57 1 466,03 4 647,08 51 384,00 3 663,00 43 324,13
Marzec 59 838,00 5 659,24 869,76 1 466,03 4 665,87 51 593,00 8 834,00 38 343,10
Kwiecień 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Maj 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Czerwiec 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Lipiec 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Sierpień 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Wrzesień 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Październik 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Listopad 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Grudzień 59 838,00 0,00 0,00 1 466,03 5 253,48 58 122,00 13 346,00 39 772,49
Rocznie 718 056,00 17 339,62 2 664,90 17 592,36 61 241,35 677 459,00 136 274,00 482 943,77
Wynagrodzenie pracownika 59 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 840 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 889 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 999 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 466 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 838,00 5 840,19 3 889,47 999,29 1 525,87 72 092,82 zł
Luty 59 838,00 5 840,19 3 889,47 999,29 1 525,87 72 092,82 zł
Marzec 59 838,00 5 659,24 3 768,96 999,29 1 525,87 71 791,36 zł
Kwiecień 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Maj 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Czerwiec 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Lipiec 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Sierpień 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Wrzesień 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Październik 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Listopad 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Grudzień 59 838,00 0,00 0,00 999,29 1 525,87 62 363,16 zł
Rocznie 718 056,00 17 339,62 11 547,90 11 991,48 18 310,44 777 245,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 59 838 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 324 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 324 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 840 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 471 zł
Zaliczka na podatek 2 906 zł
Całość - kwota brutto 55 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 980,00 5 463,65 839,70 0,00 4 470,90 39 741,00 2 906,00 42 299,75
Luty 55 980,00 5 463,65 839,70 0,00 4 470,90 39 741,00 2 906,00 42 299,75
Marzec 55 980,00 5 463,65 839,70 0,00 4 470,90 39 741,00 2 906,00 42 299,75
Kwiecień 55 980,00 948,67 145,80 0,00 4 939,70 43 908,00 3 211,00 46 734,83
Maj 55 980,00 0,00 0,00 0,00 5 038,20 44 784,00 3 275,00 47 666,80
Czerwiec 55 980,00 0,00 0,00 0,00 5 038,20 44 784,00 3 275,00 47 666,80
Lipiec 55 980,00 0,00 0,00 0,00 5 038,20 44 784,00 3 275,00 47 666,80
Sierpień 55 980,00 0,00 0,00 0,00 5 038,20 44 784,00 3 275,00 47 666,80
Wrzesień 55 980,00 0,00 0,00 0,00 5 038,20 44 784,00 3 275,00 47 666,80
Październik 55 980,00 0,00 0,00 0,00 5 038,20 44 784,00 3 275,00 47 666,80
Listopad 55 980,00 0,00 0,00 0,00 5 038,20 44 784,00 3 275,00 47 666,80
Grudzień 55 980,00 0,00 0,00 0,00 5 038,20 44 784,00 3 275,00 47 666,80
Rocznie 671 760,00 17 339,62 2 664,90 0,00 58 658,00 521 403,00 38 129,00 554 968,48
Wynagrodzenie pracownika 55 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 639 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 372 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 980,00 5 463,65 3 638,70 0,00 1 427,49 66 509,84 zł
Luty 55 980,00 5 463,65 3 638,70 0,00 1 427,49 66 509,84 zł
Marzec 55 980,00 5 463,65 3 638,70 0,00 1 427,49 66 509,84 zł
Kwiecień 55 980,00 948,67 631,80 0,00 1 427,49 58 987,96 zł
Maj 55 980,00 0,00 0,00 0,00 1 427,49 57 407,49 zł
Czerwiec 55 980,00 0,00 0,00 0,00 1 427,49 57 407,49 zł
Lipiec 55 980,00 0,00 0,00 0,00 1 427,49 57 407,49 zł
Sierpień 55 980,00 0,00 0,00 0,00 1 427,49 57 407,49 zł
Wrzesień 55 980,00 0,00 0,00 0,00 1 427,49 57 407,49 zł
Październik 55 980,00 0,00 0,00 0,00 1 427,49 57 407,49 zł
Listopad 55 980,00 0,00 0,00 0,00 1 427,49 57 407,49 zł
Grudzień 55 980,00 0,00 0,00 0,00 1 427,49 57 407,49 zł
Rocznie 671 760,00 17 339,62 11 547,90 0,00 17 129,88 717 777,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 658 zł
Całość - kwota brutto 48 958 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Luty 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Marzec 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Kwiecień 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Maj 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Czerwiec 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Lipiec 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Sierpień 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Wrzesień 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Październik 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Listopad 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Grudzień 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 166,00 6 658,00 42 300,00
Rocznie 587 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 992,00 79 896,00 507 600,00
Wynagrodzenie pracownika 48 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 958 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Luty 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Marzec 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Kwiecień 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Maj 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Czerwiec 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Lipiec 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Sierpień 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Wrzesień 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Październik 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Listopad 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Grudzień 48 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 958,00 zł
Rocznie 587 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 958 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 958 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 087 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 976 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 087,00 0,00 36 889,00
Luty 50 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 887,00 0,00 35 089,00
Marzec 50 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 887,00 0,00 35 089,00
Kwiecień 50 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 887,00 0,00 35 089,00
Maj 50 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 887,00 0,00 35 089,00
Czerwiec 50 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 887,00 0,00 35 089,00
Lipiec 50 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 803,00 0,00 34 909,41
Sierpień 50 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 803,00 0,00 34 909,41
Wrzesień 50 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 803,00 0,00 34 909,41
Październik 50 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 803,00 0,00 34 909,41
Listopad 50 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 803,00 0,00 34 909,41
Grudzień 50 976,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 803,00 0,00 34 909,41
Rocznie 611 712,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 188 340,00 0,00 421 790,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 976 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 889 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.