Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 706 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 924 zł
Ubezpieczenie rentowe 910 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 487 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 714 zł
Zaliczka na podatek 5 955 zł
Całość - kwota brutto 60 696 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 696,00 5 923,93 910,44 1 487,05 4 713,71 52 125,00 5 955,00 41 705,87
Luty 60 696,00 5 923,93 910,44 1 487,05 4 713,71 52 125,00 5 955,00 41 705,87
Marzec 60 696,00 5 923,93 910,44 1 487,05 4 713,71 52 125,00 13 230,00 34 430,87
Kwiecień 60 696,00 2 533,89 389,43 1 487,05 5 065,71 56 036,00 17 932,00 33 287,92
Maj 60 696,00 0,00 0,00 1 487,05 5 328,81 58 959,00 18 867,00 35 013,14
Czerwiec 60 696,00 0,00 0,00 1 487,05 5 328,81 58 959,00 18 867,00 35 013,14
Lipiec 60 696,00 0,00 0,00 1 487,05 5 328,81 58 959,00 18 867,00 35 013,14
Sierpień 60 696,00 0,00 0,00 1 487,05 5 328,81 58 959,00 18 867,00 35 013,14
Wrzesień 60 696,00 0,00 0,00 1 487,05 5 328,81 58 959,00 18 867,00 35 013,14
Październik 60 696,00 0,00 0,00 1 487,05 5 328,81 58 959,00 18 867,00 35 013,14
Listopad 60 696,00 0,00 0,00 1 487,05 5 328,81 58 959,00 18 867,00 35 013,14
Grudzień 60 696,00 0,00 0,00 1 487,05 5 328,81 58 959,00 18 867,00 35 013,14
Rocznie 728 352,00 20 305,68 3 120,75 17 844,60 61 837,32 684 083,00 132 168,00 431 235,65
Wynagrodzenie pracownika 60 696 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 924 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 945 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 014 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 487 zł
FGŚP 61 zł
Cała kwota 73 127 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 696,00 5 923,93 3 945,24 1 013,62 1 547,75 73 126,54 zł
Luty 60 696,00 5 923,93 3 945,24 1 013,62 1 547,75 73 126,54 zł
Marzec 60 696,00 5 923,93 3 945,24 1 013,62 1 547,75 73 126,54 zł
Kwiecień 60 696,00 2 533,89 1 687,53 1 013,62 1 547,75 67 478,79 zł
Maj 60 696,00 0,00 0,00 1 013,62 1 547,75 63 257,37 zł
Czerwiec 60 696,00 0,00 0,00 1 013,62 1 547,75 63 257,37 zł
Lipiec 60 696,00 0,00 0,00 1 013,62 1 547,75 63 257,37 zł
Sierpień 60 696,00 0,00 0,00 1 013,62 1 547,75 63 257,37 zł
Wrzesień 60 696,00 0,00 0,00 1 013,62 1 547,75 63 257,37 zł
Październik 60 696,00 0,00 0,00 1 013,62 1 547,75 63 257,37 zł
Listopad 60 696,00 0,00 0,00 1 013,62 1 547,75 63 257,37 zł
Grudzień 60 696,00 0,00 0,00 1 013,62 1 547,75 63 257,37 zł
Rocznie 728 352,00 20 305,68 13 523,25 12 163,44 18 573,00 792 917,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 696 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 706 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 706 zł netto poniesie łączny koszt równy 73 127 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 013 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 852 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 535 zł
Zaliczka na podatek 4 837 zł
Całość - kwota brutto 56 778 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 778,00 5 541,53 851,67 0,00 4 534,63 40 308,00 4 837,00 41 013,21
Luty 56 778,00 5 541,53 851,67 0,00 4 534,63 40 308,00 4 837,00 41 013,21
Marzec 56 778,00 5 541,53 851,67 0,00 4 534,63 40 308,00 4 837,00 41 013,21
Kwiecień 56 778,00 3 681,09 565,74 0,00 4 727,81 42 025,00 5 043,00 42 760,36
Maj 56 778,00 0,00 0,00 0,00 5 110,02 45 422,00 5 451,00 46 217,34
Czerwiec 56 778,00 0,00 0,00 0,00 5 110,02 45 422,00 5 451,00 46 217,34
Lipiec 56 778,00 0,00 0,00 0,00 5 110,02 45 422,00 5 451,00 46 217,34
Sierpień 56 778,00 0,00 0,00 0,00 5 110,02 45 422,00 5 451,00 46 217,34
Wrzesień 56 778,00 0,00 0,00 0,00 5 110,02 45 422,00 5 451,00 46 217,34
Październik 56 778,00 0,00 0,00 0,00 5 110,02 45 422,00 5 451,00 46 217,34
Listopad 56 778,00 0,00 0,00 0,00 5 110,02 45 422,00 5 451,00 46 217,34
Grudzień 56 778,00 0,00 0,00 0,00 5 110,02 45 422,00 5 451,00 46 217,34
Rocznie 681 336,00 20 305,68 3 120,75 0,00 59 211,86 526 325,00 3 949,00 535 538,71
Wynagrodzenie pracownika 56 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 691 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 391 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 67 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 778,00 5 541,53 3 690,57 0,00 1 447,84 67 457,94 zł
Luty 56 778,00 5 541,53 3 690,57 0,00 1 447,84 67 457,94 zł
Marzec 56 778,00 5 541,53 3 690,57 0,00 1 447,84 67 457,94 zł
Kwiecień 56 778,00 3 681,09 2 451,54 0,00 1 447,84 64 358,47 zł
Maj 56 778,00 0,00 0,00 0,00 1 447,84 58 225,84 zł
Czerwiec 56 778,00 0,00 0,00 0,00 1 447,84 58 225,84 zł
Lipiec 56 778,00 0,00 0,00 0,00 1 447,84 58 225,84 zł
Sierpień 56 778,00 0,00 0,00 0,00 1 447,84 58 225,84 zł
Wrzesień 56 778,00 0,00 0,00 0,00 1 447,84 58 225,84 zł
Październik 56 778,00 0,00 0,00 0,00 1 447,84 58 225,84 zł
Listopad 56 778,00 0,00 0,00 0,00 1 447,84 58 225,84 zł
Grudzień 56 778,00 0,00 0,00 0,00 1 447,84 58 225,84 zł
Rocznie 681 336,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 374,08 732 539,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 56 778 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 013 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 013 zł netto poniesie łączny koszt równy 67 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 753 zł
Całość - kwota brutto 49 653 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Luty 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Marzec 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Kwiecień 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Maj 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Czerwiec 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Lipiec 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Sierpień 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Wrzesień 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Październik 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Listopad 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Grudzień 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 722,00 6 753,00 42 900,00
Rocznie 595 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 664,00 81 036,00 514 800,00
Wynagrodzenie pracownika 49 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Luty 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Marzec 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Kwiecień 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Maj 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Czerwiec 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Lipiec 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Sierpień 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Wrzesień 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Październik 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Listopad 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Grudzień 49 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 653,00 zł
Rocznie 595 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 653 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 653 zł
Zaliczka na podatek 14 319 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 699 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 699,00 0,00 0,00 0,00 4 652,91 0,00 14 319,00 0,00 32 727,09
Luty 51 699,00 0,00 0,00 0,00 4 652,91 0,00 16 119,00 0,00 30 927,09
Marzec 51 699,00 0,00 0,00 0,00 4 652,91 0,00 16 119,00 0,00 30 927,09
Kwiecień 51 699,00 0,00 0,00 0,00 4 652,91 0,00 16 119,00 0,00 30 927,09
Maj 51 699,00 0,00 0,00 0,00 4 652,91 0,00 16 119,00 0,00 30 927,09
Czerwiec 51 699,00 0,00 0,00 0,00 4 652,91 0,00 16 119,00 0,00 30 927,09
Lipiec 51 699,00 176,27 72,24 0,00 4 652,91 15,08 16 034,00 0,00 30 748,50
Sierpień 51 699,00 176,27 72,24 0,00 4 652,91 15,08 16 034,00 0,00 30 748,50
Wrzesień 51 699,00 176,27 72,24 0,00 4 652,91 15,08 16 034,00 0,00 30 748,50
Październik 51 699,00 176,27 72,24 0,00 4 652,91 15,08 16 034,00 0,00 30 748,50
Listopad 51 699,00 176,27 72,24 0,00 4 652,91 15,08 16 034,00 0,00 30 748,50
Grudzień 51 699,00 176,27 72,24 0,00 4 652,91 15,08 16 034,00 0,00 30 748,50
Rocznie 620 388,00 1 057,62 433,44 0,00 55 834,92 0,00 191 118,00 0,00 371 853,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 727 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.