Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 41 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 906 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 480 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 692 zł
Zaliczka na podatek 5 926 zł
Całość - kwota brutto 60 413 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 413,00 5 896,31 906,20 1 480,12 4 691,73 51 880,00 5 926,00 41 512,64
Luty 60 413,00 5 896,31 906,20 1 480,12 4 691,73 51 880,00 5 926,00 41 512,64
Marzec 60 413,00 5 896,31 906,20 1 480,12 4 691,73 51 880,00 13 054,00 34 384,64
Kwiecień 60 413,00 2 616,75 402,15 1 480,12 5 032,26 55 664,00 17 812,00 33 069,72
Maj 60 413,00 0,00 0,00 1 480,12 5 303,96 58 683,00 18 779,00 34 849,92
Czerwiec 60 413,00 0,00 0,00 1 480,12 5 303,96 58 683,00 18 779,00 34 849,92
Lipiec 60 413,00 0,00 0,00 1 480,12 5 303,96 58 683,00 18 779,00 34 849,92
Sierpień 60 413,00 0,00 0,00 1 480,12 5 303,96 58 683,00 18 779,00 34 849,92
Wrzesień 60 413,00 0,00 0,00 1 480,12 5 303,96 58 683,00 18 779,00 34 849,92
Październik 60 413,00 0,00 0,00 1 480,12 5 303,96 58 683,00 18 779,00 34 849,92
Listopad 60 413,00 0,00 0,00 1 480,12 5 303,96 58 683,00 18 779,00 34 849,92
Grudzień 60 413,00 0,00 0,00 1 480,12 5 303,96 58 683,00 18 779,00 34 849,92
Rocznie 724 956,00 20 305,68 3 120,75 17 761,44 61 539,13 680 768,00 131 410,00 429 279,00
Wynagrodzenie pracownika 60 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 927 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 009 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 480 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 786 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 413,00 5 896,31 3 926,85 1 008,90 1 540,53 72 785,59 zł
Luty 60 413,00 5 896,31 3 926,85 1 008,90 1 540,53 72 785,59 zł
Marzec 60 413,00 5 896,31 3 926,85 1 008,90 1 540,53 72 785,59 zł
Kwiecień 60 413,00 2 616,75 1 742,70 1 008,90 1 540,53 67 321,88 zł
Maj 60 413,00 0,00 0,00 1 008,90 1 540,53 62 962,43 zł
Czerwiec 60 413,00 0,00 0,00 1 008,90 1 540,53 62 962,43 zł
Lipiec 60 413,00 0,00 0,00 1 008,90 1 540,53 62 962,43 zł
Sierpień 60 413,00 0,00 0,00 1 008,90 1 540,53 62 962,43 zł
Wrzesień 60 413,00 0,00 0,00 1 008,90 1 540,53 62 962,43 zł
Październik 60 413,00 0,00 0,00 1 008,90 1 540,53 62 962,43 zł
Listopad 60 413,00 0,00 0,00 1 008,90 1 540,53 62 962,43 zł
Grudzień 60 413,00 0,00 0,00 1 008,90 1 540,53 62 962,43 zł
Rocznie 724 956,00 20 305,68 13 523,25 12 106,80 18 486,36 789 378,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 413 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 513 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 41 513 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 786 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 823 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 848 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 514 zł
Zaliczka na podatek 4 814 zł
Całość - kwota brutto 56 514 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 514,00 5 515,77 847,71 0,00 4 513,55 40 120,00 4 814,00 40 822,57
Luty 56 514,00 5 515,77 847,71 0,00 4 513,55 40 120,00 4 814,00 40 822,57
Marzec 56 514,00 5 515,77 847,71 0,00 4 513,55 40 120,00 4 814,00 40 822,57
Kwiecień 56 514,00 3 758,37 577,62 0,00 4 696,02 41 742,00 5 009,00 42 472,95
Maj 56 514,00 0,00 0,00 0,00 5 086,26 45 211,00 5 425,00 46 002,42
Czerwiec 56 514,00 0,00 0,00 0,00 5 086,26 45 211,00 5 425,00 46 002,42
Lipiec 56 514,00 0,00 0,00 0,00 5 086,26 45 211,00 5 425,00 46 002,42
Sierpień 56 514,00 0,00 0,00 0,00 5 086,26 45 211,00 5 425,00 46 002,42
Wrzesień 56 514,00 0,00 0,00 0,00 5 086,26 45 211,00 5 425,00 46 002,42
Październik 56 514,00 0,00 0,00 0,00 5 086,26 45 211,00 5 425,00 46 002,42
Listopad 56 514,00 0,00 0,00 0,00 5 086,26 45 211,00 5 425,00 46 002,42
Grudzień 56 514,00 0,00 0,00 0,00 5 086,26 45 211,00 5 425,00 46 002,42
Rocznie 678 168,00 20 305,68 3 120,75 0,00 58 926,75 523 790,00 3 928,00 532 960,02
Wynagrodzenie pracownika 56 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 516 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 673 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 385 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 67 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 514,00 5 515,77 3 673,41 0,00 1 441,10 67 144,28 zł
Luty 56 514,00 5 515,77 3 673,41 0,00 1 441,10 67 144,28 zł
Marzec 56 514,00 5 515,77 3 673,41 0,00 1 441,10 67 144,28 zł
Kwiecień 56 514,00 3 758,37 2 503,02 0,00 1 441,10 64 216,49 zł
Maj 56 514,00 0,00 0,00 0,00 1 441,10 57 955,10 zł
Czerwiec 56 514,00 0,00 0,00 0,00 1 441,10 57 955,10 zł
Lipiec 56 514,00 0,00 0,00 0,00 1 441,10 57 955,10 zł
Sierpień 56 514,00 0,00 0,00 0,00 1 441,10 57 955,10 zł
Wrzesień 56 514,00 0,00 0,00 0,00 1 441,10 57 955,10 zł
Październik 56 514,00 0,00 0,00 0,00 1 441,10 57 955,10 zł
Listopad 56 514,00 0,00 0,00 0,00 1 441,10 57 955,10 zł
Grudzień 56 514,00 0,00 0,00 0,00 1 441,10 57 955,10 zł
Rocznie 678 168,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 293,20 729 290,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 56 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 823 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 823 zł netto poniesie łączny koszt równy 67 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 721 zł
Całość - kwota brutto 49 421 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Luty 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Marzec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Kwiecień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Maj 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Czerwiec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Lipiec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Sierpień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Wrzesień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Październik 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Listopad 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Grudzień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Rocznie 593 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 444,00 80 652,00 512 400,00
Wynagrodzenie pracownika 49 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Luty 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Marzec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Kwiecień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Maj 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Czerwiec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Lipiec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Sierpień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Wrzesień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Październik 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Listopad 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Grudzień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Rocznie 593 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 631 zł
Zaliczka na podatek 14 242 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 458,00 0,00 0,00 0,00 4 631,22 0,00 14 242,00 0,00 32 584,78
Luty 51 458,00 0,00 0,00 0,00 4 631,22 0,00 16 042,00 0,00 30 784,78
Marzec 51 458,00 0,00 0,00 0,00 4 631,22 0,00 16 042,00 0,00 30 784,78
Kwiecień 51 458,00 0,00 0,00 0,00 4 631,22 0,00 16 042,00 0,00 30 784,78
Maj 51 458,00 0,00 0,00 0,00 4 631,22 0,00 16 042,00 0,00 30 784,78
Czerwiec 51 458,00 0,00 0,00 0,00 4 631,22 0,00 16 042,00 0,00 30 784,78
Lipiec 51 458,00 176,27 72,24 0,00 4 631,22 15,08 15 957,00 0,00 30 606,19
Sierpień 51 458,00 176,27 72,24 0,00 4 631,22 15,08 15 957,00 0,00 30 606,19
Wrzesień 51 458,00 176,27 72,24 0,00 4 631,22 15,08 15 957,00 0,00 30 606,19
Październik 51 458,00 176,27 72,24 0,00 4 631,22 15,08 15 957,00 0,00 30 606,19
Listopad 51 458,00 176,27 72,24 0,00 4 631,22 15,08 15 957,00 0,00 30 606,19
Grudzień 51 458,00 176,27 72,24 0,00 4 631,22 15,08 15 957,00 0,00 30 606,19
Rocznie 617 496,00 1 057,62 433,44 0,00 55 574,64 0,00 190 194,00 0,00 370 145,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 585 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.