Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 730 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 906 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 480 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 691 zł
Zaliczka na podatek 3 702 zł
Całość - kwota brutto 60 405 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 405,00 5 895,53 906,08 1 479,92 4 691,11 51 873,00 3 702,00 43 730,36
Luty 60 405,00 5 895,53 906,08 1 479,92 4 691,11 51 873,00 3 702,00 43 730,36
Marzec 60 405,00 5 548,56 852,74 1 479,92 4 727,14 52 274,00 9 137,00 38 659,64
Kwiecień 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Maj 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Czerwiec 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Lipiec 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Sierpień 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Wrzesień 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Październik 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Listopad 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Grudzień 60 405,00 0,00 0,00 1 479,92 5 303,26 58 675,00 13 473,00 40 148,82
Rocznie 724 860,00 17 339,62 2 664,90 17 759,04 61 838,70 684 095,00 137 798,00 487 459,74
Wynagrodzenie pracownika 60 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 926 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 009 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 480 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 72 776 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 405,00 5 895,53 3 926,33 1 008,76 1 540,33 72 775,95 zł
Luty 60 405,00 5 895,53 3 926,33 1 008,76 1 540,33 72 775,95 zł
Marzec 60 405,00 5 548,56 3 695,24 1 008,76 1 540,33 72 197,89 zł
Kwiecień 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Maj 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Czerwiec 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Lipiec 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Sierpień 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Wrzesień 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Październik 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Listopad 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Grudzień 60 405,00 0,00 0,00 1 008,76 1 540,33 62 954,09 zł
Rocznie 724 860,00 17 339,62 11 547,90 12 105,12 18 483,96 784 336,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 60 405 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 730 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 730 zł netto poniesie łączny koszt równy 72 776 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 848 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 513 zł
Zaliczka na podatek 2 934 zł
Całość - kwota brutto 56 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 510,00 5 515,38 847,65 0,00 4 513,23 40 118,00 2 934,00 42 699,74
Luty 56 510,00 5 515,38 847,65 0,00 4 513,23 40 118,00 2 934,00 42 699,74
Marzec 56 510,00 5 515,38 847,65 0,00 4 513,23 40 118,00 2 934,00 42 699,74
Kwiecień 56 510,00 793,48 121,95 0,00 5 003,51 44 476,00 3 252,00 47 339,06
Maj 56 510,00 0,00 0,00 0,00 5 085,90 45 208,00 3 306,00 48 118,10
Czerwiec 56 510,00 0,00 0,00 0,00 5 085,90 45 208,00 3 306,00 48 118,10
Lipiec 56 510,00 0,00 0,00 0,00 5 085,90 45 208,00 3 306,00 48 118,10
Sierpień 56 510,00 0,00 0,00 0,00 5 085,90 45 208,00 3 306,00 48 118,10
Wrzesień 56 510,00 0,00 0,00 0,00 5 085,90 45 208,00 3 306,00 48 118,10
Październik 56 510,00 0,00 0,00 0,00 5 085,90 45 208,00 3 306,00 48 118,10
Listopad 56 510,00 0,00 0,00 0,00 5 085,90 45 208,00 3 306,00 48 118,10
Grudzień 56 510,00 0,00 0,00 0,00 5 085,90 45 208,00 3 306,00 48 118,10
Rocznie 678 120,00 17 339,62 2 664,90 0,00 59 230,40 526 494,00 38 502,00 560 383,08
Wynagrodzenie pracownika 56 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 515 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 673 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 385 zł
FGŚP 57 zł
Cała kwota 67 140 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 510,00 5 515,38 3 673,15 0,00 1 441,01 67 139,54 zł
Luty 56 510,00 5 515,38 3 673,15 0,00 1 441,01 67 139,54 zł
Marzec 56 510,00 5 515,38 3 673,15 0,00 1 441,01 67 139,54 zł
Kwiecień 56 510,00 793,48 528,45 0,00 1 441,01 59 272,94 zł
Maj 56 510,00 0,00 0,00 0,00 1 441,01 57 951,01 zł
Czerwiec 56 510,00 0,00 0,00 0,00 1 441,01 57 951,01 zł
Lipiec 56 510,00 0,00 0,00 0,00 1 441,01 57 951,01 zł
Sierpień 56 510,00 0,00 0,00 0,00 1 441,01 57 951,01 zł
Wrzesień 56 510,00 0,00 0,00 0,00 1 441,01 57 951,01 zł
Październik 56 510,00 0,00 0,00 0,00 1 441,01 57 951,01 zł
Listopad 56 510,00 0,00 0,00 0,00 1 441,01 57 951,01 zł
Grudzień 56 510,00 0,00 0,00 0,00 1 441,01 57 951,01 zł
Rocznie 678 120,00 17 339,62 11 547,90 0,00 17 292,12 724 299,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 56 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 67 140 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 721 zł
Całość - kwota brutto 49 421 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Luty 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Marzec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Kwiecień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Maj 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Czerwiec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Lipiec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Sierpień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Wrzesień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Październik 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Listopad 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Grudzień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 537,00 6 721,00 42 700,00
Rocznie 593 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 444,00 80 652,00 512 400,00
Wynagrodzenie pracownika 49 421 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 49 421 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Luty 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Marzec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Kwiecień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Maj 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Czerwiec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Lipiec 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Sierpień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Wrzesień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Październik 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Listopad 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Grudzień 49 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 421,00 zł
Rocznie 593 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 49 421 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 421 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 216 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 242 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 458 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 242,00 0,00 37 216,00
Luty 51 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 042,00 0,00 35 416,00
Marzec 51 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 042,00 0,00 35 416,00
Kwiecień 51 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 042,00 0,00 35 416,00
Maj 51 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 042,00 0,00 35 416,00
Czerwiec 51 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 042,00 0,00 35 416,00
Lipiec 51 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 957,00 0,00 35 237,41
Sierpień 51 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 957,00 0,00 35 237,41
Wrzesień 51 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 957,00 0,00 35 237,41
Październik 51 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 957,00 0,00 35 237,41
Listopad 51 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 957,00 0,00 35 237,41
Grudzień 51 458,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 957,00 0,00 35 237,41
Rocznie 617 496,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 190 194,00 0,00 425 720,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 216 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.