Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 223 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 826 zł
Ubezpieczenie rentowe 895 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 463 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 636 zł
Zaliczka na podatek 3 653 zł
Całość - kwota brutto 59 696 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 696,00 5 826,33 895,44 1 462,55 4 636,05 51 262,00 3 653,00 43 222,63
Luty 59 696,00 5 826,33 895,44 1 462,55 4 636,05 51 262,00 3 653,00 43 222,63
Marzec 59 696,00 5 686,96 874,02 1 462,55 4 650,52 51 422,00 8 758,00 38 263,95
Kwiecień 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Maj 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Czerwiec 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Lipiec 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Sierpień 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Wrzesień 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Październik 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Listopad 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Grudzień 59 696,00 0,00 0,00 1 462,55 5 241,01 57 983,00 13 314,00 39 678,44
Rocznie 716 352,00 17 339,62 2 664,90 17 550,60 61 091,71 675 793,00 135 890,00 481 815,17
Wynagrodzenie pracownika 59 696 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 826 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 880 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 997 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 463 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 922 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 696,00 5 826,33 3 880,24 996,92 1 522,25 71 921,74 zł
Luty 59 696,00 5 826,33 3 880,24 996,92 1 522,25 71 921,74 zł
Marzec 59 696,00 5 686,96 3 787,42 996,92 1 522,25 71 689,55 zł
Kwiecień 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Maj 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Czerwiec 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Lipiec 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Sierpień 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Wrzesień 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Październik 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Listopad 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Grudzień 59 696,00 0,00 0,00 996,92 1 522,25 62 215,17 zł
Rocznie 716 352,00 17 339,62 11 547,90 11 963,04 18 267,00 775 469,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 59 696 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 223 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 43 223 zł netto poniesie łączny koszt równy 71 922 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 838 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 460 zł
Zaliczka na podatek 2 899 zł
Całość - kwota brutto 55 848 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 848,00 5 450,76 837,72 0,00 4 460,36 39 648,00 2 899,00 42 200,16
Luty 55 848,00 5 450,76 837,72 0,00 4 460,36 39 648,00 2 899,00 42 200,16
Marzec 55 848,00 5 450,76 837,72 0,00 4 460,36 39 648,00 2 899,00 42 200,16
Kwiecień 55 848,00 987,34 151,74 0,00 4 923,80 43 767,00 3 200,00 46 585,12
Maj 55 848,00 0,00 0,00 0,00 5 026,32 44 678,00 3 267,00 47 554,68
Czerwiec 55 848,00 0,00 0,00 0,00 5 026,32 44 678,00 3 267,00 47 554,68
Lipiec 55 848,00 0,00 0,00 0,00 5 026,32 44 678,00 3 267,00 47 554,68
Sierpień 55 848,00 0,00 0,00 0,00 5 026,32 44 678,00 3 267,00 47 554,68
Wrzesień 55 848,00 0,00 0,00 0,00 5 026,32 44 678,00 3 267,00 47 554,68
Październik 55 848,00 0,00 0,00 0,00 5 026,32 44 678,00 3 267,00 47 554,68
Listopad 55 848,00 0,00 0,00 0,00 5 026,32 44 678,00 3 267,00 47 554,68
Grudzień 55 848,00 0,00 0,00 0,00 5 026,32 44 678,00 3 267,00 47 554,68
Rocznie 670 176,00 17 339,62 2 664,90 0,00 58 515,44 520 135,00 38 033,00 553 623,04
Wynagrodzenie pracownika 55 848 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 630 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 368 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 353 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 848,00 5 450,76 3 630,12 0,00 1 424,13 66 353,01 zł
Luty 55 848,00 5 450,76 3 630,12 0,00 1 424,13 66 353,01 zł
Marzec 55 848,00 5 450,76 3 630,12 0,00 1 424,13 66 353,01 zł
Kwiecień 55 848,00 987,34 657,54 0,00 1 424,13 58 917,01 zł
Maj 55 848,00 0,00 0,00 0,00 1 424,13 57 272,13 zł
Czerwiec 55 848,00 0,00 0,00 0,00 1 424,13 57 272,13 zł
Lipiec 55 848,00 0,00 0,00 0,00 1 424,13 57 272,13 zł
Sierpień 55 848,00 0,00 0,00 0,00 1 424,13 57 272,13 zł
Wrzesień 55 848,00 0,00 0,00 0,00 1 424,13 57 272,13 zł
Październik 55 848,00 0,00 0,00 0,00 1 424,13 57 272,13 zł
Listopad 55 848,00 0,00 0,00 0,00 1 424,13 57 272,13 zł
Grudzień 55 848,00 0,00 0,00 0,00 1 424,13 57 272,13 zł
Rocznie 670 176,00 17 339,62 11 547,90 0,00 17 089,56 716 153,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 848 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 353 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 643 zł
Całość - kwota brutto 48 843 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Luty 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Marzec 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Kwiecień 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Maj 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Czerwiec 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Lipiec 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Sierpień 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Wrzesień 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Październik 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Listopad 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Grudzień 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 074,00 6 643,00 42 200,00
Rocznie 586 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 888,00 79 716,00 506 400,00
Wynagrodzenie pracownika 48 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Luty 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Marzec 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Kwiecień 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Maj 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Czerwiec 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Lipiec 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Sierpień 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Wrzesień 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Październik 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Listopad 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Grudzień 48 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 843,00 zł
Rocznie 586 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 14 049 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 855 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049,00 0,00 36 806,00
Luty 50 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 849,00 0,00 35 006,00
Marzec 50 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 849,00 0,00 35 006,00
Kwiecień 50 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 849,00 0,00 35 006,00
Maj 50 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 849,00 0,00 35 006,00
Czerwiec 50 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 849,00 0,00 35 006,00
Lipiec 50 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 764,00 0,00 34 827,41
Sierpień 50 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 764,00 0,00 34 827,41
Wrzesień 50 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 764,00 0,00 34 827,41
Październik 50 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 764,00 0,00 34 827,41
Listopad 50 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 764,00 0,00 34 827,41
Grudzień 50 855,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 15 764,00 0,00 34 827,41
Rocznie 610 260,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 187 878,00 0,00 420 800,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 806 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.