Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 42100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 42 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 893 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 459 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 626 zł
Zaliczka na podatek 5 838 zł
Całość - kwota brutto 59 562 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 562,00 5 813,25 893,43 1 459,27 4 625,64 51 146,00 5 838,00 40 932,41
Luty 59 562,00 5 813,25 893,43 1 459,27 4 625,64 51 146,00 5 838,00 40 932,41
Marzec 59 562,00 5 813,25 893,43 1 459,27 4 625,64 51 146,00 12 525,00 34 245,41
Kwiecień 59 562,00 2 865,93 440,46 1 459,27 4 931,67 54 546,00 17 455,00 32 409,67
Maj 59 562,00 0,00 0,00 1 459,27 5 229,25 57 853,00 18 513,00 34 360,48
Czerwiec 59 562,00 0,00 0,00 1 459,27 5 229,25 57 853,00 18 513,00 34 360,48
Lipiec 59 562,00 0,00 0,00 1 459,27 5 229,25 57 853,00 18 513,00 34 360,48
Sierpień 59 562,00 0,00 0,00 1 459,27 5 229,25 57 853,00 18 513,00 34 360,48
Wrzesień 59 562,00 0,00 0,00 1 459,27 5 229,25 57 853,00 18 513,00 34 360,48
Październik 59 562,00 0,00 0,00 1 459,27 5 229,25 57 853,00 18 513,00 34 360,48
Listopad 59 562,00 0,00 0,00 1 459,27 5 229,25 57 853,00 18 513,00 34 360,48
Grudzień 59 562,00 0,00 0,00 1 459,27 5 229,25 57 853,00 18 513,00 34 360,48
Rocznie 714 744,00 20 305,68 3 120,75 17 511,24 60 642,59 670 808,00 129 118,00 423 403,74
Wynagrodzenie pracownika 59 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 813 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 872 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 995 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 459 zł
FGŚP 60 zł
Cała kwota 71 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 562,00 5 813,25 3 871,53 994,69 1 518,83 71 760,30 zł
Luty 59 562,00 5 813,25 3 871,53 994,69 1 518,83 71 760,30 zł
Marzec 59 562,00 5 813,25 3 871,53 994,69 1 518,83 71 760,30 zł
Kwiecień 59 562,00 2 865,93 1 908,66 994,69 1 518,83 66 850,11 zł
Maj 59 562,00 0,00 0,00 994,69 1 518,83 62 075,52 zł
Czerwiec 59 562,00 0,00 0,00 994,69 1 518,83 62 075,52 zł
Lipiec 59 562,00 0,00 0,00 994,69 1 518,83 62 075,52 zł
Sierpień 59 562,00 0,00 0,00 994,69 1 518,83 62 075,52 zł
Wrzesień 59 562,00 0,00 0,00 994,69 1 518,83 62 075,52 zł
Październik 59 562,00 0,00 0,00 994,69 1 518,83 62 075,52 zł
Listopad 59 562,00 0,00 0,00 994,69 1 518,83 62 075,52 zł
Grudzień 59 562,00 0,00 0,00 994,69 1 518,83 62 075,52 zł
Rocznie 714 744,00 20 305,68 13 523,25 11 936,28 18 225,96 778 735,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 59 562 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 932 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 932 zł netto poniesie łączny koszt równy 71 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 42100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 42 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 40 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 836 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 450 zł
Zaliczka na podatek 4 747 zł
Całość - kwota brutto 55 720 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 720,00 5 438,27 835,80 0,00 4 450,13 39 557,00 4 747,00 40 248,96
Luty 55 720,00 5 438,27 835,80 0,00 4 450,13 39 557,00 4 747,00 40 248,96
Marzec 55 720,00 5 438,27 835,80 0,00 4 450,13 39 557,00 4 747,00 40 248,96
Kwiecień 55 720,00 3 990,87 613,35 0,00 4 600,42 40 893,00 4 907,00 41 608,20
Maj 55 720,00 0,00 0,00 0,00 5 014,80 44 576,00 5 349,00 45 356,08
Czerwiec 55 720,00 0,00 0,00 0,00 5 014,80 44 576,00 5 349,00 45 356,08
Lipiec 55 720,00 0,00 0,00 0,00 5 014,80 44 576,00 5 349,00 45 356,08
Sierpień 55 720,00 0,00 0,00 0,00 5 014,80 44 576,00 5 349,00 45 356,08
Wrzesień 55 720,00 0,00 0,00 0,00 5 014,80 44 576,00 5 349,00 45 356,08
Październik 55 720,00 0,00 0,00 0,00 5 014,80 44 576,00 5 349,00 45 356,08
Listopad 55 720,00 0,00 0,00 0,00 5 014,80 44 576,00 5 349,00 45 356,08
Grudzień 55 720,00 0,00 0,00 0,00 5 014,80 44 576,00 5 349,00 45 356,08
Rocznie 668 640,00 20 305,68 3 120,75 0,00 58 069,21 516 172,00 3 870,00 525 203,72
Wynagrodzenie pracownika 55 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 622 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 365 zł
FGŚP 56 zł
Cała kwota 66 201 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 720,00 5 438,27 3 621,80 0,00 1 420,86 66 200,93 zł
Luty 55 720,00 5 438,27 3 621,80 0,00 1 420,86 66 200,93 zł
Marzec 55 720,00 5 438,27 3 621,80 0,00 1 420,86 66 200,93 zł
Kwiecień 55 720,00 3 990,87 2 657,85 0,00 1 420,86 63 789,58 zł
Maj 55 720,00 0,00 0,00 0,00 1 420,86 57 140,86 zł
Czerwiec 55 720,00 0,00 0,00 0,00 1 420,86 57 140,86 zł
Lipiec 55 720,00 0,00 0,00 0,00 1 420,86 57 140,86 zł
Sierpień 55 720,00 0,00 0,00 0,00 1 420,86 57 140,86 zł
Wrzesień 55 720,00 0,00 0,00 0,00 1 420,86 57 140,86 zł
Październik 55 720,00 0,00 0,00 0,00 1 420,86 57 140,86 zł
Listopad 55 720,00 0,00 0,00 0,00 1 420,86 57 140,86 zł
Grudzień 55 720,00 0,00 0,00 0,00 1 420,86 57 140,86 zł
Rocznie 668 640,00 20 305,68 13 523,25 0,00 17 050,32 719 519,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 720 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 40 249 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 40 249 zł netto poniesie łączny koszt równy 66 201 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 42100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 42 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 42 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 627 zł
Całość - kwota brutto 48 727 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Luty 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Marzec 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Kwiecień 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Maj 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Czerwiec 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Lipiec 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Sierpień 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Wrzesień 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Październik 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Listopad 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Grudzień 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 982,00 6 627,00 42 100,00
Rocznie 584 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 784,00 79 524,00 505 200,00
Wynagrodzenie pracownika 48 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 48 727 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Luty 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Marzec 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Kwiecień 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Maj 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Czerwiec 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Lipiec 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Sierpień 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Wrzesień 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Październik 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Listopad 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Grudzień 48 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 727,00 zł
Rocznie 584 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 48 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 42 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 727 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 42100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 42 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 566 zł
Zaliczka na podatek 14 010 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 735,00 0,00 0,00 0,00 4 566,15 0,00 14 010,00 0,00 32 158,85
Luty 50 735,00 0,00 0,00 0,00 4 566,15 0,00 15 810,00 0,00 30 358,85
Marzec 50 735,00 0,00 0,00 0,00 4 566,15 0,00 15 810,00 0,00 30 358,85
Kwiecień 50 735,00 0,00 0,00 0,00 4 566,15 0,00 15 810,00 0,00 30 358,85
Maj 50 735,00 0,00 0,00 0,00 4 566,15 0,00 15 810,00 0,00 30 358,85
Czerwiec 50 735,00 0,00 0,00 0,00 4 566,15 0,00 15 810,00 0,00 30 358,85
Lipiec 50 735,00 176,27 72,24 0,00 4 566,15 15,08 15 726,00 0,00 30 179,26
Sierpień 50 735,00 176,27 72,24 0,00 4 566,15 15,08 15 726,00 0,00 30 179,26
Wrzesień 50 735,00 176,27 72,24 0,00 4 566,15 15,08 15 726,00 0,00 30 179,26
Październik 50 735,00 176,27 72,24 0,00 4 566,15 15,08 15 726,00 0,00 30 179,26
Listopad 50 735,00 176,27 72,24 0,00 4 566,15 15,08 15 726,00 0,00 30 179,26
Grudzień 50 735,00 176,27 72,24 0,00 4 566,15 15,08 15 726,00 0,00 30 179,26
Rocznie 608 820,00 1 057,62 433,44 0,00 54 793,80 0,00 187 416,00 0,00 365 028,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 159 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.